D66 – Beginspraak van de Zwolse burgers.

Hoe ga ik in discussie?
Onderstaand ziet u de door de bezoekers gestelde vragen en antwoorden van de politieke partij. Bent u het hier niet mee eens of hebt u voor u geen bevredigend antwoord, vul dan onder "Schrijf reactie" uw naam, emailadres in en geef uw reactie in onder "Bericht". Daarna klikt op de knop "Verstuur reactie". That’s all.

Stelling/vraagstuk:
Afbraak van oude panden en moderne nieuwbouw in de binnenstad van Zwolle mist Beginspraak van de Zwolse burgers!

Bericht door bantega, op 11 januari 2010 om 22:11
Zouden polls op Weblog Zwolle kunnen dienen als opiniepeiling om een indruk te krijgen van de ideeën die onder de Zwollenaren leven?

Bericht door Snuffel, op 11 januari 2010 om 22:24
Vindt D66 dat inspraak van de Zwolse burger in de gemeente Zwolle voldoende geregeld is en dat er terdege met deze inspraak rekening wordt gehouden?

Bericht door Gezellig, op 11 januari 2010 om 23:09
Luistert de Zwolse gemeenteraad wel/niet voldoende naar het geluid van haar inwoners ? Waaruit blijkt dit (concrete voorbeelden) ?

Bewoners en organisaties moeten ruim voordat een ruimtelijk proces start worden betrokken. Dit gaat veel verder dan de bestaande beginspraakprocedure. Inwoners en organisaties vanaf het begin laten meedenken en beslissen levert een veel beter eindproduct op met veel meer draagvlak. De tijd en de kosten die dit in het begin extra vraagt, worden door een breder draagvlak en kortere procedures verderop in het proces meer dan goed gemaakt. Deze aanpak betekent ook dat vanaf het begin gebruik gemaakt wordt van organisaties, zoals Vrienden van de stadskern, Zwolle Groenstad, Stadsherstel, Klankbordgroep Spoorzone, Klankbordgroep Schaepman, Bewonersvereniging Binnenstad en wijk- en buurtverenigingen. Polls op Weblog Zwolle kunnen dienen als een eerste indicatie van ideeën die leven in Zwolle. De echte inspraak en samenwerking moet wat D66 betreft serieus worden genomen door alle partijen. Een online poll is daarvoor onvoldoende. 

Lees voor het reageren de voorwaarden.

[jomcomment lock}

Artikel delen:
Reacties 20
 1. Wat is uw mening over de aangekondigde bruggen bij het Rodetorenplein en de Achtergracht? Ik vind dat een aantasting vanm de historische binnenstad.


  Maak melding

 2. Dag Jaap,

  D66 is niet tegen moderne architectuur in de binnenstad, maar het moet wel passend zijn en het historisch karakter van de binnenstad versterken.

  V&D en ook het Xenos-complex passen niet in het historische karakter van de binnenstad. D66 is voor een beter passend bouwwerk op die locatie.


  Maak melding

 3. Dag Andre dV,

  D66 is pertinent tegen de brug bij het rodetorenplein. Op die plek past historisch gezien geen brug. We moeten zuinig zijn op de binnenstad van Zwolle en daar past deze brug niet bij. Bovendien heeft deze brug heeft ook geen bijzondere toegevoegde waarde.

  D66 is niet tegen de brug over de achtergracht.

  Hayke Tjemmes, D66 Zwolle


  Maak melding

 4. Beste Jaap,

  We hebben niets tegen winkels als V&D en Xenos op die locatie. We vinden het gebouw waarin deze winkels nu zijn gehuisvest niet passen in de binnenstad.

  In ons verkiezingsprogramma pleiten we voor een gemeentelijk kwaliteitsatelier dat moet werken met wisselende externe stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten. Dit atelier moet gemeente en particulieren adviseren over de ruimtelijke kwaliteit, bijvoorbeeld van de binnenstad en kan voorstellen geven voor een passende invulling van die ruimte in de binnenstad.

  Wat er precies moet komen, moet in nauw overleg worden besloten met belanghebbenden, zoals we bovenaan deze pagina al hebben omschreven.

  Hayke Tjemmes, D66 Zwolle  Maak melding

 5. Nu worden besluiten voorbereid, zonder dat de wijkbewoners gehoord zijn. bijv. de spoorzone. Dan wordt het de bewoners door de keel geduwd. Vind D66 ook dat dit veranderd dient te worden?


  Maak melding

 6. Ja, dat moet inderdaad anders. Bewoners en belanghebbenden moeten al vanaf het begin worden betrokken bij de besluitvorming. Dat levert een veel beter eindproduct op, dat breed door de bewoners en belanghebbenden wordt gedragen.

  Hayke Tjemmes, D66


  Maak melding

 7. Hallo D66, Er is veel discussie geweest over de invulling op de Grote Markt d.m.v. een glazen Michael-engel. Wat is uw mening daarover, en kan dat nog veranderd worden?


  Maak melding

 8. Zwolle krijgt 6,6 miljoen voor stedelijke vernieuwing
  zaterdag 06 februari 2010
  Den Haag – Minister Van der Laan voor Wonen, Wijken en Integratie stelt ?? 1,2 miljard beschikbaar aan de 31 grote steden en provincies voor stedelijke vernieuwing. Daarvan krijgt de gemeente Zwolle ?? 6,6. Het geld is onder meer bedoeld voor fysieke ingrepen gericht op het verbeteren van woningen, straten en pleinen in steden.

  Onlangs stond dit op het weblog dit is geld dat verkregen is na het indienen van plannen door de gemeente Zwolle.
  Kunt U uitleggen wat deze plannen zijn.
  Onlangs las ik dat ik dat het eventueel gebruikt gaat worden voor het vernieuwen/verplaatsen van de bibliotheek in het centrum. Was dit ook 1 van de voorstellen waarop deze subsidie verkregen is.


  Maak melding

 9. Dag Pruntel,

  De Engel is een spraakmakend kunstwerk. Een markant kunstwerk past wat D66 betreft op de Grote Markt. Het is niet aan ons om te bepalen wat mooi is. Dat is geen politieke keuze.

  Hayke Tjemmes, D66


  Maak melding

 10. Jaren geleden is het openlucht bad “gered”door een groep zwollenaren die vonden dat dit bad moest blijven. Vind U dat de gemeente Zwolle nu doordat het bad een monumentale status heeft verkregen, en door de gemeente subsidie word gegeven, het recht heeft om te zeggen dat het bad voor iedere zwollenaar, zonder abbonnement, te gebuiken moet zijn.


  Maak melding

 11. Meent u dat nou??? Zo ’n beetje heel Zwolle is tegen dat afschuwelijke beeld, en wij (de burgers) of hun vertegenwoordigers in Zwolle kunnen helemaal niets doen? Ik ben zeer verbaasd.


  Maak melding

 12. Dag Ingrid

  De raad en het college hebben nog geen standpunt ingenomen over de verplaatsing van de bibliotheek.

  Naar aanleiding van de toekenning van de 6,6 mio door de minister zal het College met een voorstel naar de Raad komen. Op dit moment weten wij nog niet wat er in die voorstellen zal staan. Uiteraard zullen we dit nauwlettend volgen. Wij zouden graag willen dat het besteed worden aan veiligheid bij scholen (bijvoorbeeld Kiss & Ride en veilige fietsvoorzieningen).

  Hayke Tjemmes, D66


  Maak melding

 13. Ingrid,

  Het zwembad is een monument en op basis daarvan wordt geld toegekend. D66 is enorm blij dat het wordt gerund door vrijwilligers. Door het huidige systeem te hanteren is het mogelijk om het zwembad open te houden.

  Hayke Tjemmes, D66  Maak melding

 14. Hoop dat er gekozen worden om de bilbliotheek te verplaatsen, er goed gekeken word naar de inrichting, blijkbaar is men (wie dat zijn weet ik niet) nogal gescharmeerd van de inrichting van de blbliotheek in Zuid, zou er een gebruikersonderzoek onder de leden in Zuid op los laten, vind het namelijk persoonlijk 3x niets en volgens mij denken er meer zo over.


  Maak melding

 15. ingrid,

  D66 is groot voorstander van meer en eerder inspraak door burgers en belanghebbenden. Dat geldt ook voor een verplaatsing van de bibliotheek.

  Hayke Tjemmes, D66


  Maak melding

 16. Ok ik weet nu jullie standpunt, heb de indruk dat er toch steeds meer partijen neigen naar het standpunt ze krijgen subsidie, dus het zwembad moet weer voor iedere zwollenaar te gebruiken zijn, zonder abbonnement.


  Maak melding

 17. Bijna iedere Zwollenaar die ik ken ergert zich aan het uiterlijk van de Xenos en V&D. Het is een schandvlek in de historische binnenstad van Zwolle die zo snel mogelijk gewist moet worden.

  Ik ben ervan overtuigd dat een overgrote meerderheid van de Zwollenaren voorstander is van een grondige opknapbeurt van dit gebied.

  Wat gaat D66 doen om deze ambtelijke fout uit het verleden zo snel mogelijk ongedaan te maken ?


  Maak melding

Reageer