D66 – FC Zwolle en Eredivisie.

Hoe ga ik in discussie?
Onderstaand ziet u de door de bezoekers gestelde vragen en antwoorden van de politieke partij. Bent u het hier niet mee eens of hebt u voor u geen bevredigend antwoord, vul dan onder "Schrijf reactie" uw naam, emailadres in en geef uw reactie in onder "Bericht". Daarna klikt op de knop "Verstuur reactie". That’s all. 

Stelling/vraagstuk:
FC Zwolle moet met steun van de gemeente Zwolle uitgroeien tot een volwaardige eredivisieclub!

Bericht door Snuffel, op 10 januari 2010 om 22:28
Wat vindt D66? Zou FC Zwolle, als commerciële organisatie, zich niet zelf moeten kunnen bedruipen en principieel al geen aanvraag bij de gemeente voor ondersteuning moeten doen?

Bericht door Snuffel, op 10 januari 2010 om 22:46
Staat D66 achter een Eredivisieclub binnen de grenzen van de stad Zwolle, ook al is dat alleen haalbaar met subsidie (indirecte bijdrage van de gehele Zwolse bevolking)?

Bericht door Gezellig, op 11 januari 2010 om 22:58
Is D66 voor het subsidiëren van een professionele voetbalvereniging in Zwolle? Moet de gemeente Zwolle garant staan voor deze lening van EUR 500.000,- ? Als ja: Komen andere commerciële instanties dan ook in aanmerking voor een soortgelijke garantiestelling plus toelichting (Waarom wel / waar niet).

Bericht door Marjan, op 16 januari 2010 om 17:35
Ik vind dat FC Zwolle niet meer moet bedelen bij de gemeente Zwolle. Het was en is wat mij betreft over en uit voor dit bedrijf.

Tot hoever gaat uw steun aan de voetbalclub?

Antwoord:

D66 is voorstander van  betaald voetbal in Zwolle.  FC Zwolle zorgt naast de sport ook voor extra omzet voor Zwolse ondernemers  en dient als een uithangbord voor Zwolle. D66 verwacht van de FC Zwolle wel dat ze ervoor zorgt dat de inkomsten en uitgaven tot elkaar in verhouding staan. Dat is nu niet het geval.  D66  is kritisch ten opzichte van de vraag om opnieuw steun te verlenen aan FC Zwolle in de vorm van een garantstelling voor leningen die FC Zwolle bij haar bank aangaat. D66 twijfelt aan hoe realistisch de gestelde eredivisie-ambities van FC Zwolle zijn en of er voldoende garanties zijn dat FC Zwolle de komende jaren zijn betalingsverplichtingen zal kunnen blijven voldoen.  Door garant te staan voor leningen die FC Zwolle aangaat, moet de gemeente met geld over de brug komen wanneer FC Zwolle niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen. Dat gaat op dat moment ten koste van anderen in de Zwolse samenleving.  D66 wil alleen instemmen met extra steun voor FC Zwolle, wanneer het risico op uitbetalen van de garantie tot het absolute minimum is beperkt.

Lees voor het reageren de voorwaarden.

 

Artikel delen:
Reacties 10
 1. Hallo D66,

  Uw partij staat in Zwolle bekend als anti FC Zwolle. Dat heeft dhr. Zelle in het verleden regelmatig laten merken. U stelt in de antwoorden hier dat er een absoluut minimum aan risico moet zijn om een garantie te geven. Is uw wens onlangs door de raad gehonoreerd?


  Maak melding

 2. @D66, onlangs is bekend geworden dat de spelers van betaalde voetbalclubs hoogstwaarschijnlijk naar beneden moeten met hun salarissen. Met het oog op de garantstelling; kan de gemeente (of wil D66) daar controle op hebben?


  Maak melding

 3. Dag Jaap,
  D66 is zeker geen anti-FC Zwolle partij! In het verleden wilden wij graag het stadion op een andere plek dan waar deze nu staat. Dat was ons standpunt. De wethouder heeft toegezegd de vinger goed aan de pols te houden en met regelmaat door het bestuur geïnformeerd te willen worden. door deze regelmatige controle kan snel bijgestuurd worden. Dat is nu volgens D66 voldoende


  Maak melding

 4. beste Snuffel,
  natuurlijk is het de bedoeling dat FC Zwolle zich zelf bedruipt. Er gaat nu ook geen geld naar de club.er is een garantie afgegeven


  Maak melding

 5. beste Gezellig,
  FC Zwolle heeft een enorme uitstraling voor de stad. Dat rechtvaardigt de gemeentegarantie. Dat maakt de positie van deze instelling op zich al anders. Los van het vele plezier dat menigeen aan het voetbalspel beleeft  Maak melding

 6. Beste Marjan,
  We hebben een garantie afgegeven die zich jaarlijks afbouwt. Dat is goed genoeg. Het college houdt goed de financiële huishouding van FC Zwolle in de gaten. Hiermee blijft het risico beperkt en acceptabel


  Maak melding

 7. @D66, op welk moment betreffende de financiele situatie bij FC Zwolle denken jullie ‘tot hier en niet verder’ ? De toekomst voor voetbalbedrijven ziet er er slecht uit, en Zwolle erbij.


  Maak melding

 8. Beste André,
  het college hoeft niet de individuele salarissen van spelers te beoordelen. Het college moet ook niet op de stoel van het bestuur gaan zitten. Het college moet er wel op toe zien dat er een gezond evenwicht blijft bestaan tussen uitgaven en inkomsten. Wanneer dit evenwicht verstoord dreigt te worden door grote uitgaven (>10%) dan moet dit gemeld worden aan het college. Dat kan betekenen dat dit bij een byzonder hoog salaris is


  Maak melding

Reageer