GroenLinks – Zwolle moet bezuinigen.

Hoe ga ik in discussie?
Onderstaand ziet u de door de bezoekers gestelde vragen en antwoorden van de politieke partij. Bent u het hier niet mee eens of hebt u voor u geen bevredigend antwoord, vul dan onder "Schrijf reactie" uw naam, emailadres in en geef uw reactie in onder "Bericht". Daarna klikt op de knop "Verstuur reactie". That’s all.

Stelling/vraagstuk:
Zwolle moet bezuinigen. Waarop moet bezuinigd worden en waarop beslist niet?

Bericht door Snuffel, op 11 januari 2010 om 22:34
Kan Groenlinks aangeven waar in Zwolle beslist niet op bezuinigd mag worden?
Als er bezuinigd wordt mag er dan voor GroenLinks op kwaliteit ingeleverd worden?

GroenLinks:
GroenLinks wil niet bezuinigen op de volgende onderwerpen:

 • Het voortbestaan van de aarde: groene leefomgeving, biodiversiteit, duurzame energie, duurzame mobiliteit, duurzaam bouwen…
 • Zorgen voor een menswaardig bestaan: zorg, armoedebestrijding (stadspas), vluchtelingenopvang, vrijwilligerswerk, ontwikkelingssamenwerking…
 • Zorgen voor goed samenleven: onderwijs, wijkwerk, kleinschalige creatieve bedrijvigheid, verkeersveiligheid, democratisering, kunst, inburgering…

Waarop bezuinigt GroenLinks?

 • Alles wat duurzaamheid bedreigt: riskante megaprojecten, autoverkeer, afval, energieverspilling
 • Franje, extra’s: marketing, bureaucratie, management, een fulltime wethouder
 • Individueel voordeel: kostendekkende tarieven voor vergunningen

Bericht door Gezellig, op 11 januari 2010 om 23:24
De Deltion deal heeft de gemeente Zwolle miljoenen gekost. Nu dreigt het project Voorsterpoort ook al 13 tot 26 miljoen te gaan kosten !
Hoe kan het dat het nu al twee keer zo verschrikkelijk mis is gegaan in relatief korte tijd ? Hoe gaat de Zwolse politiek voorkomen dat dit zich voor de derde keer gaat herhalen ?  

GroenLinks: 
De gemeente moet af van te overspannen verwachtingen over de groeimogelijkheden van de stad. Die wordt aangejaagd door de wens geld te verdienen met grondopbrengsten.
Het probleem bij Voorsterpoort, en eerder bij de Deltiondeal, is dat de verwachtingen niet goed getoetst zijn op haalbaarheid. Dit kost de stad miljoenen in plaats van miljoenen op te leveren.
GroenLinks wil dat Zwolle meer met beide benen op de grond komt: kleinschalige creatieve duurzame bedrijvigheid de ruimte bieden. Daarbij houden we in de gaten waar de stad echt behoefte aan heeft. Zo beperken we de risico’s op nieuwe miljoenenstroppen en ontwikkelen we de stad op basis van werkelijke behoeften en niet vanuit grootheidsdenken en overspannen verwachtingen met alle bijbehorende risico’s.

Bericht door dick, op 12 januari 2010 om 16:46
Kan er op deze manier ook in Zwolle worden bezuinigd op werkloosheidsuitkeringen: http://www.volkskrant.nl/econo…sheidsvrij Zodat deze mensen een herkansing krijgen?

GroenLinks:
Waar mogelijk moeten mensen geholpen worden aan betaald werk. Dat moet in eerste instantie werk zijn dat aansluit op de eigen mogelijkheden en ambities.  Maar we realiseren ons ook dat er altijd mensen blijven die niet in het reguliere arbeidsproces tot hun recht komen. Andere vormen van dagbesteding, zoals vrijwilligerswerk, hebben dan voor hen en voor de samenleving net zo goed waarde als betaald werk.

Lees voor het reageren de voorwaarden.

Artikel delen:
Reacties 53
 1. Goedenavond,

  Ik ben er klaar voor 😉

  Bij verschillende partijen lees ik dat de politiek mag bezuinigen op marketing. Wat gaat u doen (actie) om dat te realiseren?

  Kan marketing juist niet geld voor Zwolle binnenhalen?  Maak melding

 2. Goedenavond GroenLinks,
  In uw antwoord op mijn vragen hebt u op mijn tweede vraag geen antwoord gegeven. Deze ging namelijk over inleveren op kwaliteit.


  Maak melding

 3. Ook goede avond!

  Ben nog in gevecht met het koffiezet apparaat. 😉
  Ook wij zien inderdaad bezuinigingsmogelijkheden voor marketing.


  Maak melding

 4. Goede avond Snuffel,
  Kwaliteit is een wat breed begrip. Alles waar we niet op willen bezuinigen gaat uiteraard over kwaliteit: van leven, welzijn, het milieu. Misschien kun je aangeven over welke kwaliteit je graag antwoord wilt?


  Maak melding

 5. Nog terugkomend op de vraag van V.Dijk. Uiteraard kan Marketing bijdragen aan geld binnenhalen voor Zwollenaren. Het is een containerbegrip voor allerlei activiteiten. We kunnen bij bezuinigingen denken aan al te veel glossy promotiemateriaal en netwerk borrels, die vooral om het borrelen gaan. Wellicht dat kan vast een stuk soberder.


  Maak melding

 6. Diverse evenementen, festivals of b.v. de Vrienden of het City Centrum zorgen voor de nodige publiciteit.
  Waarom zou u niet de hele afdeling Marketing opdoeken?


  Maak melding

 7. De voorbeelden die u noemt worden in mindere of meerdere mate ook gefaciliteerd door de gemeente. Dus helemaal opdoeken is wat kort door de bocht lijkt me. Maar op de levendigheid in de stad bezuinigen is inderdaad niet onze eerste keus. Een marketinginstrument als Uitburo is bijvoorbeeld een prima Zwolle promotie.


  Maak melding

 8. Ik wil het ook graag breed en algemeen houden. Als er bezuinigd wordt op welk vlak dan ook, is altijd achteraf te zien wat de gevolgen zijn. Dan worden de gaten gevuld en kan men weer in de krant lezen hoe trots men wel niet is dat het is opgelost. Dit had men echter ook vooraf kunnen bedenken. Vooraf klopt het op papier allemaal, maar in de praktijk ontstaan vaak de grote vraagtekens en hebben de mensen die met deze bezuiniging worden opgezadeld er alleen maar last van. Dan maakt het niet uit of het over de kwaliteit van leven, welzijn of milieu gaat. Als er wordt gezegd dat de kwaliteit er niet onder zal lijden, dan is dat volgens mij onzin. Bezuinigen zonder inlevering van kwaliteit, kan volgens mij gewoon niet. Hoe denkt GroenLinks hierover?


  Maak melding

 9. @ Snuffel, ik begrijp je standpunt. Hieronder de zaken waarop we willen bezuinigen. In sommige gevallen kan dat inboeten op kwaliteit zijn, bijvoorbeeld de auto infractructuur, maar andere zaken kan juist ook zorgen voor toename van kwaliteit, bijvoorbeeld een beter millieu.

  GroenLinks wil bezuinigen op alles wat de 1. duurzaamheid bedreigt (niet milieuvriendelijke subsidies en bedrijven, infrastructuur voor autoverkeer, afval, energieverspilling), 2. franje/extra’s (bureaucratie, managment, niet noodzakelijke beleidsvorming, concurrentie met de regio) en 3. Zaken die indivduen ten goede komt (lage dichtheid woningbouwlokaties,hoge parkeernorm).


  Maak melding

 10. In hoeverre kan GroenLinks, nu het kabinet is gevallen aangeven dat de gemeenteraadsverkiezingen niet gebruikt worden om landelijk campagne te maken, maar het plaatselijke belang dient?


  Maak melding

 11. Rana bedankt.
  Zwolle moet bezuinigen. Nu hebben burgemeester en wethouders een salarisverhoging gehad of krijgen deze nog, omdat zij onder de CAO Rijksambtenaren vallen. De VGN wil de gemeenteambtenaren op de nullijn houden. Juist in de tijd van bezuinigingen verwacht je een stukje solidariteit van iedereen. Het kan bij het publiek, laat staan de betrokken ambtenaren, zeer onrechtvaardig overkomen. Vindt GroenLinks het wel reëel? Zo ja, graag een beargumentering en zo nee, denkt GroenLinks hierin iets te kunnen ondernemen?  Maak melding

 12. @Anneloes GroenLinks heeft er in haar campagne voor gekozen om geen landelijke kopstukken naar onze stad te halen. De gemeenteraadsverkiezingen moeten zoveel mogelijk over Zwolle gaan.

  Het is echter altijd zo dat de landelijke politiek ook van invloed is op de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen. Met de val van het kabinet zal dit wellicht nog iets sterker zijn. Daar kun je helaas niet veel aan doen.

  Wel proberen we als GroenLinks Zwolle het in de campagne zoveel mogelijk alleen over lokale thema’s te hebben en vandaar ook onze keuze om geen landelijke bekendheden naar onze stad te halen.


  Maak melding

 13. @ Snuffel De salarisverhogingen zijn landelijk bepaald en komen niet uit het gemeentebudget. We hebben daar als Zwolse raad niet zoveel over te zeggen. Overigens hebben we een motie van de SP om op de 0 lijn te blijven wel gesteund, maar die had geen meerderheid, zo gaat dat in een democratie.


  Maak melding

 14. Zijn er plannen binnen politiek Zwolle om mee te denken met huiseigenaren die in de problemen komen zoals sommige andere gemeentes in Nederland?


  Maak melding

 15. @Anneloes Sterker nog Zwolle heeft hier al een paar maanden iets voor en was zelfs toonaangevend hiermee. Ik moet even uitzoeken hoe het precies zit. Ik kom er straks op terug.


  Maak melding

 16. Ik zie in alle discussies die er tot nu toe zijn geweest, veel overeenkomsten v.w.b. het bezuinigen in Zwolle. Kan GroenLinks mij aangeven waarom ik op GroenLinks zou moeten stemmen?


  Maak melding

 17. @Snuffel GroenLinks onderscheidt zich ten opzichte van andere partijen dat we veel meer dan de anderen inzetten op groen en duurzaamheid. Bij ons kun je er van op aan dat we ons daar ook na de verkiezingen echt voor inzetten, zoals we dat tot nu toe ook altijd al hebben gedaan.


  Maak melding

 18. @snuffel Links staat voor een heel sociaal beleid waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. We willen een samenleving waarin we ook een beetje op elkaar passen en waarin niemand buiten de boot valt.

  We maken dit concreet in ons verkiezingsprogramma, waarin we onder andere pleiten voor een stadspas en we de kosten met oog voor inkomens willen verdelen. Lees bijvoorbeeld: http://zwolle.groenlinks.nl/solidariteit


  Maak melding

 19. Wanneer ik over Zwolle kijk is de aanpak van Zwolle groen gelukt. Zwolle is echt groen.

  Heeft, wat jullie betreft Zwolle echt ‘stadallures’, of is het toch meer het ‘dorpsgevoel’ wat zou moeten overheersen?


  Maak melding

 20. Beste bezoekers:

  Aan GroenLinks zijn nog een drietal extra vragen gesteld. Naast de discussieonderdelen Bezuinigingen, Beginspraak en FC Zwolle kunt u nu ook uw vragen stellen over de drie extra vragen of een andere vraag aan de GroenLinks stellen.

  1. Moet het Openluchtbad zonder lidmaatschap voor iedereen toegankelijk zijn?

  GroenLinks: Het openluchtbad is een prachtige voorziening voor de stad. We willen dat het bad voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk wordt. De gemeente moet dan wel in overleg met de huidige vrijwilligersorganisatie hoe dit verder uitgewerkt kan worden.

  2. Verdient Zwolle een overdekte kunstijsbaan?

  GroenLinks: Het is geen gemeentetaak. Het zou dan een commercieel initiatief moeten zijn. De kunstijsbaan van Deventer is niet ver weg. Met de trein is Deventer binnen een half uur te bereiken.

  3. Moet de binnenstad i.p.v. autoluw, autovrij worden?

  GroenLinks: Ja, zoveel mogelijk.

  Redactie Weblog Zwolle


  Maak melding

 21. @Anneloes Wat ons betreft blijft Zwolle een middelgrote stad. GroenLinks vindt het belangrijk dat we onze buitengebieden koesteren en niet verder uitbreiden ten koste van kostbaar groen. Binnen de huidige stad zijn er echter nog wel voldoende mogelijkheden om onze stad te herinrichten en iets bruisender te maken. Het is ook wel een beetje de charme van Zwolle dat we dat dorpsgevoel nog hebben en tegelijkertijd de meeste stadse faciliteiten ook aanwezig zijn binnen ons Zwolle.


  Maak melding

 22. De binnenstad autoluw, u leest op de weblog ook een bericht dat steeds meer mensen wegblijven uit de Zwolse binnenstad, maak u zich wat betreft de middenstand geen zorgen?


  Maak melding

 23. Ik vind dat wat betreft jullie antwoord over het openluchtbad jullie volkomen de plank mis slaan, de gemeente heeft willens en wetens, het bad voor zo’n 17 jaar terug los gelaten.
  Het systeem met de vrijwilligers voorkomt dat het weer mis gaat lopen, als iedereen naar binnen mag zonder lid te zijn van de vereniging, en dus “verplicht”vrijwilligers werk moet doen.
  Hoe wil groen links dit waarborgen.


  Maak melding

 24. Beste mensen. Ik kan meegaan met het commerciële initiatief. maar vindt GroenLinks de verdere beantwoording van deze vraag niet te simpel? Als het zo is, zoals u dat stelt, hadden we ook geen stadion hoeven te bouwen. Deventer heeft ook een stadion, dat ook binnen een half uur te bereiken is. Als je alles vanuit dit oogpunt bekijkt, is het toch onnodig om nog maar ergens enig initiatief in te ontplooien. De vraag was niet of Deventer een kunstijsbaan verdient, maar of Zwolle deze verdient?


  Maak melding

 25. @Anneloes Ten eerste mag u gewoon je tegen me zeggen.

  Maar we maken ons daar wel zorgen over. Een belangrijke oorzaak is de bereikbaarheid van de Zwolse binnenstad. Ons centrum is niet berekend op een grote toestroom van auto’s. Als je wilt dat iedereen snel en makkelijk in de binnenstad kan komen, dan moet je keuzes maken. GroenLinks heeft hiervoor onlangs een plan gepresenteerd om dit probleem eindelijk eens goed aan te pakken. Hierin pleiten we onder meer voor transferia buiten het centrum en goede en goedkope verbinding met het openbaar vervoer en de ov-fiets van die transferia naar het centrum.

  Het hele plan kun je terugvinden op http://zwolle.groenlinks.nl/sleutelring. Door de bereikbaarheid van de binnenstad te verbeteren, wordt het centrum automatisch ook weer een stuk aantrekkelijker voor mensen van buitenaf.

  Daarnaast maakt het autoluw maken de binnenstad ook nog eens een stuk prettiger om te verblijven.


  Maak melding

 26. @ Ingrid, zoals ook in ons antwoord staat, willen we hierover in gesprek met vrijwilligers. Die we overigens zeer waarderen voor de jarenlange inzet. Maar als de gemeente hier veel gemeenschapsgeld in steekt dan moeten eigenlijk ook alle Zwollenaren er iets aan hebben.


  Maak melding

 27. @ Ingrid en nog aanvullend op open luchtbad, met de hele zwemwaterdiscussie is er ook altijd sprake geweest van uitwisselen van personeel tussen open luchtbad en de overdekte zwembaden. Ik ben benieuwd hoe dat verder uitgewerkt wordt. Een punt waar GroenLinks op blijft letten.


  Maak melding

 28. Welk gemeenschapsgeld dan. Subsidie omdat het nu een monument is?
  Weet je hoeveel geld (en vrije tijd) er al door de mensen die lid zijn in gestoken is? de afgelopen 16 jaar, iedereen die wilde kon/kan lid worden, en ook al kon je het niet betalen, dan valt er via de sociale voorzieningen in Zwolle een regeling waar je op terug kunt vallen.
  Dus iedere inwoner die echt graag wilde had de mogelijkheid.  Maak melding

 29. @Ingrid, Ik onderschat absoluut niet wat de vrijwilligers er voor tijd in hebben gestoken. En ik sprak hier mijn waardering ook voor uit. Ik ben benieuwd of er ook mogelijkheden zijn voor mensen die om wat voor reden geen tijd hebben voor vrijwilligerswerk om in het Openluchtbad te komen?


  Maak melding

 30. @ snuffel,

  Naast de kunstijsbaan in Deventer is enkele jaren geleden ook in Twente een kunstijsbaan gerealiseerd.
  Twee kunstijsbanen in Overijssel vind ik meer dan voldoende !


  Maak melding

 31. Er valt altijd te overleggen, als je ouder dan 65 bent dan mag je vijwilligerswerk doen. Heb je een andere reden dan valt daar over te praten. En de gediplomeerde badmeesters die verplicht aanwezig zijn, ander mag het bad niet open, worden door de vereniging zelf betaald.
  Dus de uitwisseling heeft nog niet plaastgevonden tot nu toe, volgens mij.

  En welk gemeenschaps geld is er nu volgens jullie naar het openluchtbad gegaan, daar heb ik nog geen antwoord op.  Maak melding

 32. @jaap Mocht het zo zijn dat we in de positie komen dat we 3 wethouders mogen leveren, dan kunnen we dat. Op dit moment kunnen we daar geen namen voor geven. Het is afhankelijk van de uitslag van de verkiezingen of we mee gaan praten over een nieuw college. Vervolgens is het afhankelijk van welke portefeuilles onze wethouders evt zouden krijgen. Op basis daarvan zal GroenLinks wethouderskandida(a)t(en) naar voren schuiven.

  Dhr. W. Dogger is van Swollwacht. GroenLinks heeft voldoende eigen kandidaten.


  Maak melding

 33. @jaap De landelijke verkiezingen hebben altijd ook invloed op de gemeenteraadsverkiezingen. Daar is moeilijk iets tegen te doen. De breuk in het kabinet zorgt ervoor dat er in de media nog meer aandacht voor de landelijke politiek is tijdens deze campagne, dan normaal al het geval zou zijn.

  In de peilingen van onder meer Maurice de Hond staat GroenLinks op een stevige winst. We hopen natuurlijk dat we ook in Zwolle een mooie winst kunnen bereiken.


  Maak melding

 34. @Bert Doctor; dit zijn gemeentelijke verkiezingen, geen provinciale. Twente is meer dan een uur rijden met de auto en met OV nog veel langer, dus m.i. totaal oninteressante opmerking. Thialf en Flevonice zijn dus nog dichterbij.


  Maak melding

 35. @ Ingrid, met name dat het een besloten vereniging is, is binnen mijn fractie een punt van discussie, maar met dit antwoord wil ik die discussie best opnieuw voeren binnen GroenLinks.
  Het gemeenschapsgeld kan het bedrag voor restauratie zijn waar u het over heeft. Ik heb hier niet alle bedragen die de gemeente Zwolle overal aan uitgeeft bij de hand en heb dus niet op een rijtje of er ook nog andere bedragen gereserveerd zijn of worden.


  Maak melding

 36. Debaters,

  Het einde van deze sessie nadert. We laten GroenLinks de openstaande vragen nog beantwoorden en dan wordt er gesloten.

  Redactie Weblog Zwolle


  Maak melding

 37. De discussieavond met GroenLinks zit er helaas alweer op.

  Lijsttrekker Rana Berends, Patrick Pelman en Bert Docter worden hartelijk bedankt voor hun aanwezigheid en het geven van de antwoorden. Natuurlijk bedanken we ook de vragenstellers van Weblog Zwolle voor hun inbreng.

  We wensen GroenLinks veel succes op 3 maart!

  Redactie Weblog Zwolle  Maak melding

 38. @ Bantega,

  Interessant of niet, ik vind 2 kunstijsbanen in Overijssel ruim voldoende. Als gemeenteraad moet je niet alleen binnen je stadsgrenzen kijken voor dergelijke zaken. Er zijn voorzieningen in de omgeving en dat is wat ons betreft nu genoeg.


  Maak melding

Reageer