GroenLinks – Beginspraak van de Zwolse burgers.

Hoe ga ik in discussie?
Onderstaand ziet u de door de bezoekers gestelde vragen en antwoorden van de politieke partij. Bent u het hier niet mee eens of hebt u voor u geen bevredigend antwoord, vul dan onder "Schrijf reactie" uw naam, emailadres in en geef uw reactie in onder "Bericht". Daarna klikt op de knop "Verstuur reactie". That’s all.

Stelling/vraagstuk:
Afbraak van oude panden en moderne nieuwbouw in de binnenstad van Zwolle mist Beginspraak van de Zwolse burgers!

Bericht door Snuffel, op 11 januari 2010 om 22:25
Vindt het GroenLinks dat inspraak van de Zwolse burger in de gemeente Zwolle voldoende geregeld is en dat er terdege met deze inspraak rekening wordt gehouden?

GroenLinks:
De ene keer gaat het nu beter dan de andere keer. We moeten voortborduren op de goede voorbeelden. De gemeenteraad moet het algemeen belang in de gaten houden. Dat betekent dus dat niet iedereen altijd zijn zin kan krijgen.Verder vindt GroenLinks dat de burger meer inspraak moet krijgen over wat er op wijkniveau gebeurt.

Bericht door Gezellig, op 11 januari 2010 om 23:11
Luistert de Zwolse gemeenteraad wel/niet voldoende naar het geluid van haar inwoners ? Waaruit blijkt dit (concrete voorbeelden) ?  

GroenLinks:
Er zijn goede voorbeelden en minder goede voorbeelden. De Spoorzone had een stuk beter gekund. Daarbij had het college al een voorkeur gegeven, waarna de burger zich nog een keer mocht uitspreken.
Het nieuwe zwembad lijkt nu goed te gaan. Daarbij kan door de burger een voorkeur worden uitgesproken. We moeten de goede voorbeelden verder uitbouwen. 
 

Bericht door Marcello, op 14 januari 2010 om 18:46
Wat vindt u van het idee om alle lantaarnpalen in de binnenstad vanaf 22 uur te dimmen?
Dat is goed voor het milieu en levert een meer feëriek stadsbeeld op.
Marcel

GroenLinks:
Een prima idee, maar de veiligheid moet wel gewaarborgd blijven. Hiervoor zijn heel geschikte technische oplossingen. Dit zouden we ook voor de rest van de stad willen en niet beperken tot de binnenstad. Op deze manier besparen we energie en we gaan lichtvervuiling tegen.   

Bericht door Marjan, op 16 januari 2010 om 17:57
Hoe kijkt GL tegen de ‘verarming’ van historisch Zwolle aan?
Bent u voor behoud van de oude gevels in Zwolle of gaat u voor economisch interessante nieuwbouwprojecten.

GroenLinks:
We zijn voor het behoud van de historische oude panden. Wel is het mogelijk dat je ook in een historische omgeving eigentijdse accenten kunt aanbrengen.

Lees voor het reageren de voorwaarden.

Artikel delen:
Reacties 35
 1. Als ik het goed heb is uw wethouder verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze van de afschuwelijke enegel op de Grote Markt. Op Weblog Zwolle is daarvan ook een cartoon verschenen. De bezoekers hier op de website waren en masse tegen dat moderne beeld in onze mooie historische binnenstad.

  Waar ging het mis?

  Is dit een sprekend voorbeeld van slechte Beginspraak?


  Maak melding

 2. Onze wethouder is natuurlijk niet persoonlijk verantwoordelijk voor het beeld. Het hele college van B&W heeft er goedkeuring aangegeven. Over smaak valt te twisten. Het ontwerp van het beeld vind ik persoonlijk erg mooi. Ik heb op het weblog hier al eerder deelgenomen aan de discussie hierover. Er is inderdaad een meerderheid van de actieve bezoekers die tegen was (poll), maar er waren ook voorstanders. Daarbij reageert het overgrote gedeelte dat meeleest niet en dus weten we hun mening/smaak ook niet.


  Maak melding

 3. Er is wel rekening gehouden met beginspraak. De commissie beeldende kunst heeft samen met binnenstad bewoners een traject doorlopen. Ik heb begrepen dat de belangstelling van bewoners om hierover mee te praten wel wat tegenviel.


  Maak melding

 4. Ik lees overal alleen maar negatieve kritiek op de groep beeldende kunst. Wat zijn de klinkende resultaten vandeze selecte groep?
  Was een enquete of referendum nog iets geweest in dit geval?


  Maak melding

 5. @ het is niet afgeblazen. De ontwikkelaar heeft nog steeds het recht om daar te bouwen, maar het is wel vertraagt. Verder weet ik er eerlijk gezegd over de voortgang niet heel veel meer te melden.


  Maak melding

 6. @Bantega,

  Er moet toch iets te doen zijn aan willekeur? Dat idee heb ik in dit voorbeeld toch sterk hoor.
  Ik heb er veel voor over om dit beeld, of wat voor moderniteit dan ook, in de binnenstad te stoppen. Als dat een referendum moet zijn, dan graag!


  Maak melding

 7. Gaat Groen Links die rode toren burg tegenhouden? En gaan zij uitzoeken wat voor’n afspraken/steking penningen er al onderling zijn gemaakt/uitgewisseld?

  raare is nl dat die op google maps ( streetvieuw) al staat ingevuld.


  Maak melding

 8. @ Derk. GroenLinks is voor de Rode Torenbrug als mooie doorgaande fietsroute van Stadshagen naar het kloppend hart van Zwolle. Pas als het geen fietsbrug meer wordt zal GroenLinks tegen zijn. Het mag namelijk geen brug worden die alleen maar de klanten van een parkeergarage bedient. Dan heeft de brug geen meerwaarde voor ons. Van smeergeld weet ik niets af.


  Maak melding

 9. Ik heb in de klankbordgroep gezeten die mee mocht denken over de glazen Engel. Echter, mij was al snel duidelijk dat de motivatie van de kunstenaar op geen enkele wijze voldeed aan de door B&W gestelde kwalificaties waaraan het beeld moest voldoen zoals “rustpunt/ontmoetingspunt, verwijzing naar de Zwolse historie, cultuur, onderwijs, handel, en toch was de commissie voor beeldende kunst helemaal lyrisch over het beeld. Zij, en het aantal gemeenteambtenaren en politici had de overhand in de klankbordgroep en stond ik alleen in mn mening. dus werd B&W geadviseerd om voor dit ontwerp te kiezen, zo werkt democratie klaarblijkelijk.


  Maak melding

 10. Beste Rana, De Fietsbond, afd Zwolle heeft uitgesproken geen belang te hebben bij een Rodetorenbrug in de route Stadshagen-binnenstad, volgens hen hebben ze liever een fietsroute die via Holtenbroek en de Burg Roelenweg loopt. (uit de mond van hun secretaris opgetekend)


  Maak melding

 11. @ Observer, teleurstellend hoe dat is gelopen, dat meen ik echt. Dat is namelijk niet zoals de raadsleden destijds voor ogen hadden om burgers meer mee te laten beslissen bij de commissie. Was je de enige Zwollenaar die deelnam? Heb je hierover ook al bij raadsleden aangeklopt? En zo nee, heb je nu misschien suggesties hoe het beter kan?


  Maak melding

 12. @Derk, het is al besloten in de gemeenteraad. En wij hebben voor gestemd, samen met een meerderheid van andere fracties.
  @ Observer: De fietsersbond wil de brug uitdrukkelijk wel met een zo breed mogelijk fietspad.


  Maak melding

 13. @Rana,
  Als bestuurslid van de Stichting Levende Stadsgeschiedenis heb ik er tamtam genoeg over gemaakt, ik ben in de landelijke pers uitgemaakt voor godsdienstfanaat omdat ik vond dat de triomfantelijke Bijbelse Aartsengel Michael en tevens onze Stadspatroon niet treurig gebogen in een lange regenjas afgebeeld zou mogen worden.
  En die suggesties voor een betere inspraak kun je as, donderdagavond in de Statenzaal van de Bibliotheek krijgen, daar komen de Vrienden van de Stadskern, de Levende Stadsgeschiedenis de Bewoners Binnenstad en de Historische vereniging bijeen om over beginspraak te praten. groet, Observer


  Maak melding

 14. @Observer, ja aanstaande donderdag zijn we erbij in de bibliotheek. Patrick Rijke, onze nr 3, zal dan deelnemen. Ik moet kiezen tussen integratie en jullie debat om aanwezig te zijn. Moeilijk, want het zijn beide onderwerpen die we heel belangrijk vinden.  Maak melding

 15. @Rana, Fijn dat jullie erbij zijn..de beginspraakprocedure was in principe een Politiek initiatief, ik heb erbij gezten en aan aantal speed dates gehad met en Wethouders, als ik me niet vergis hebben jij en ik nog aan 1 tafeltje gezeten. maar het zo mooie initiatief lijkt nu geheel verzand en is thans door belangengroepen nieuw leven ingeblazen.


  Maak melding

 16. Hoe kijkt GL trouwens aan tegen het feit dat Wethouder Cnossen een pluim krijgt voor zijn zg. zorg voor de historische binnenstad terwijl hij de voet stijf houd en twee onvervangbare middeleeuwse panden aan de Melkmarkt wil slopen voor een Projectontwikkelaar?


  Maak melding

 17. @Observer, dat betreuren wij zeer. We zijn tegen sloop van deze panden en blijven erbij dat ze prima ingepast kunnen worden in nieuwbouw. Maar ook hier was geen meerderheid in de raad.


  Maak melding

 18. Juist, inpassen was de oplossing geweest en dat kan nog, maar hoe hard is een raadsbesluit??? en hoe werkt dat in een nieuwe Raadsperiode? weet jij dat?


  Maak melding

 19. @Observer Er spelen meer zaken mee dan alleen een raadsbesluit. Uiteindelijk gaat het om een besluit van de vorige raad (dus de raad voor de huidige) om dat hele gebied aan te pakken. Dergelijke besluiten worden nagenoeg niet herroepen, omdat je anders onbetrouwbaar bent als bestuur. Op dit punt zouden we dat wel graag doen, omdat er nieuwe informatie naar boven kwam, namelijk de waarde van de huidige panden. Maar zoals ik zei er was toen geen meerderheid (GroenLinks, SP, D66 en Swollwacht wilden de plannen aanpassen). Heel misschien als deze partijen na drie maart een meerderheid vormen en iedereen voet bij stuk houdt, dan is er nog een kans.
  Daarnaast loopt er nog een procedure rond de monumentenstatus, waarmee misschien het tij nog gekeerd wordt.
  Maar om heel eerlijk te zijn: rooskleurig ziet het er niet uit.


  Maak melding

 20. @ Snuffel we doen zeker ons best en hebben ook heel veel wel bereikt. Soms hebben dingen wat meer tijd nodig en zijn we vooruitstrevender dan andere partijen. Neem bijvoorbeeld het feit dat nu in alle verkiezingsprogramma’s duurzaamheid een prominente plaats inneemt iets waar GroenLinks al sinds haar bestaan (20 jaar) een punt van maakt.


  Maak melding

 21. @Rana, dank je voor je eerlijk antwoord.
  Maar het kan nog zijn dat de Projectontwikkelaar vanwege de financiele crisis dit megaproject afblaast?


  Maak melding

 22. @Observer, ik heb geen signalen dat de ontwikkelaar het project afblaast. De molen met vergunningen en voorbereidende besluiten gaat tot nu toe gewoon door en ik begreep dat restaurant Even naar de Harmonie gaat verhuizen, aangezien de huidige locatie ‘bouwrijp’ gemaakt gaat worden.


  Maak melding

 23. Oh ja dat is waar…dat hoorde ik ook. het is trouwens ook heel erg rustig met ingezonden brievenschrijvers in de Stentor over dit soort onderwerpen, de burger wordt klaarblijkelijk moe(deloos)


  Maak melding

 24. Beste bezoekers,

  Buiten de drie items heeft de redactie van Weblog Zwolle onder het item over de Bezuinigingen drie extra vragen met antwoorden geplaatst.

  Redactie Weblog Zwolle


  Maak melding

 25. @Rana, hoe kwalificeren jullie de rol en de invloed/positie van monumentenzorg dan? zij hebben maar 3 ambtenaren op een totaal van 1100, is dat niet wat weinig voor een historische stad


  Maak melding

 26. @Observer Ik weet dat er in de uitvoering van het monumentenbeleid achterstand was. Er waren allerlei inventarisaties van mogelijk interessante gebouwen, maar dat heeft niet geleidt tot het toekennen van monumenten statussen.(Hierdoor zijn de panden van de Melkmarkt bijvoorbeeld ook er tussendoor geglipt!) Aan de andere kant, op dit moment is het niet reëel om de capaciteit fors uit te breiden.


  Maak melding

Reageer