Solidara – Beginspraak van de Zwolse burgers.

Hoe ga ik in discussie?
Onderstaand ziet u de door de bezoekers gestelde vragen en antwoorden van de politieke partij. Bent u het hier niet mee eens of hebt u voor u geen bevredigend antwoord, vul dan onder "Schrijf reactie" uw naam, emailadres in en geef uw reactie in onder "Bericht". Daarna klikt op de knop "Verstuur reactie". That’s all.

Stelling/vraagstuk:
Afbraak van oude panden en moderne nieuwbouw in de binnenstad van Zwolle mist Beginspraak van de Zwolse burgers!
 
Bericht door Marcello, op 11 januari 2010 om 00:12

Solidara,  Is Solidara voor behoud van de oude binnenstad of mogen er wat Solidara betreft veel meer moderne gebouwen in het centrum komen? Marcel
 
Solidara is voor behoud van onze prachtige historische binnenstad en wij zullen er dan ook alles aan doen om het slopen van oude historische gebouwen te voorkomen en deze door moderne gebouwen te laten vervangen. Eens weg betekent voor altijd weg en dat mag NOOIT gebeuren. Wij zullen – als we in de nieuwe raad een plek krijgen – ons daar hevig tegen verzetten en blijven verzetten, desnoods door daarvoor passende actie te voeren. Er is al te veel van ons prachtige erfgoed verdwenen. Een historische toeristische trekker zoals onze prachtige binnenstad, moeten wij beschermen en koesteren. Solidara is tevens tegen hoogbouw in het centrum, als dit boven de Peperbus uitkomt. Overigens kan moderne nieuwbouw best heel goed passen bij de binnenstad, als het met smaak voor de omgeving wordt gebouwd. Wij denken dan aan de bebouwing op het Eiland van de Italiaanse architect Adolfo Natalini. Hiervoor hoefden echter geen monumentale panden te wijken.

Bericht door Snuffel, op 11 januari 2010 om 22:28
Vindt Solidara dat inspraak van de Zwolse burger in de gemeente Zwolle voldoende geregeld is en dat er terdege met deze inspraak rekening wordt gehouden?
 
Er wordt al wel geluisterd, maar wij vinden dat het altijd nog beter kan en moet. Op diverse plekken is inmiddels geconstateerd dat de gemeente inspraak van burgers weinig serieus neemt. Bijvoorbeeld de ‘Kubus’ aan de Achtergracht die eigenlijk niemand mooi vindt, maar ook het bouwen van de Oude Mars met een villawijk, het verhogen van de parkeertarieven zonder goed parkeerbeleid, het ontsluiten van de binnenstad zonder voldoende voorzieningen voor de bereikbaarheid en verschillende grote prestige projecten, zoals de bebouwing van de spoorzone ter hoogte van Assendorp.
Inspraak moet vanaf het begin een verplichting zijn en in elk beleidsplan worden opgenomen. Wordt dit niet nagekomen, dan moet wat Solidara betreft het hele traject opnieuw worden gelopen, maar dan wel met het direct inpassen van inspraak/beginspraak. Om inspraak van de burgers te garanderen dienen de instrumenten, zoals een referendum en het burgerinitiatief en de inspreektijd van burgers tijdens gemeenteraadsvergaderingen, gehandhaafd te blijven. Er moet ook meer worden geïnvesteerd in wijkgericht werken.

Bericht door Gezellig, op 11 januari 2010 om 23:11
Luistert de Zwolse gemeenteraad wel/niet voldoende naar het geluid van haar inwoners ? Waaruit blijkt dit (concrete voorbeelden) ?

Solidara denkt, dat daaraan nog het e.e.a. ontbreekt en de gemeenteraad toch vaak achter het college aanloopt.
Een goed voorbeeld is bijvoorbeeld: Studentenhuisvesting in Assendorp. Het percentage kamerbewoners is onredelijk hoog en zorgt voor overlast en onveiligheid. Dit is aangegeven, maar er werd niet naar geluisterd. Nu moet de gemeente toch met de billen bloot, maar durft dat niet aan en zal niet handhaven door alles naar normale proporties terug te brengen. De gemeente kan wel hebben beloofd dat er in februari 2010 een plan van aanpak klaar ligt, om de verhoudingen in de buurt weer in balans te krijgen. Maar gaat niet handhaven en dat is een zeer slechte zaak, vindt Solidara. De gemeenteraad kijkt ernaar en doet niets.
Een ander voorbeeld is het Bankgebouw van Van Straaten en de twee mooie rode oude gevels op de Melkmarkt die moeten verdwijnen en plaats moeten maken voor nieuwbouw. Niet geluisterd, intussen is de sloopvergunning en bouwvergunning aangevraagd.
Ook naar vragen om de oude Aa haar plaats in de historische binnenstad terug te geven – lopend over de Melkmarkt naar het Rode Torenplein, werd niet geluisterd.
Een gemiste kans, zo vindt Solidara.
Bebouwen van het laatste stukje groen wat de omgeving van de Aagje Dekenstraat /Betje Wolffstraat rijk was door er een appartementengebouw te bouwen. Veel protest van omwonenden, maar ook weer niet geluisterd.
Voor de toekomst verwachten wij ook problemen. Bewoners van Zwolle zijn tegen bebouwing van de Dijklanden en Vechtpoort (onder Berkum), maar hier wordt onvoldoende naar geluisterd.
Raadsleden moeten niet achter het college aanlopen, maar hun rug recht houden en opkomen voor de belangen van de bewoners wanneer zij aangeven dat zij het er ergens niet mee eens zijn.

Bericht door Marjan, op 16 januari 2010 om 18:01
Ik heb heel veel moeite met het gedrocht de Kubus bij de Achtergracht. Van Dooremolen wilde dat kost wat het kost behalen voordat hij ervandoor ging, en kreeg de coalitie mee. Wat vindt u als nieuwe partij, en kunt u dit nog stoppen?
 
Marjan, er is veel gesproken over de zgn. Kubus van Jo Crepain ook wel “Het huis aan de Achtergracht” genoemd. Vele raadsvergaderingen is dit onderwerp aan de orde geweest. Net als jij hadden ook veel raadsfracties, vooral de oppositiepartijen, erg veel moeite met het ontwerp van deze architect. Ook zij vonden de kubus lelijk qua architectuur en niet passend in de omgeving. Dat de coalitie met wethouder van Dooremolen mee ging was natuurlijk niet zo vreemd, dat gebeurt wel vaker. Want wanneer je – als collegepartij – tegen stemt, laat je in dat geval je eigen wethouder vallen. Dat gebeurt niet – en dat is het probleem waar men als politieke partij (in dit geval oppositiepartij) vaak tegenaan loopt. Met als gevolg dat het voorstel er toch doorkwam, want de collegepartijen zijn in de meerderheid.
Omstreeks februari 2008 heeft Weblog Zwolle op de website gezet hoe zij vonden dat Het huis aan de Achtergracht eruit zou moeten zien. Dat ontwerp zou ons zeker aangesproken hebben. Het was passend in de historische omgeving en wat ons betreft veel beter gekozen dat het ontwerp van architect Jo Crepain.
Hieronder het ontwerp van weblog Zwolle

solidara.jpg
 
De koopprijs van de appartementen in de Kubus van Crepain waren trouwens ook niet voor de poes. Deze kooppprijzen waren: De Nieuwe Tanerij "Huis aan de Achtergracht" € 800.000 – € 810.000 v.o.n.
Te duur en onverkoopbaar. Intussen is – zo horen wij – de bouw van deze kubus van Crepain afgeblazen, omdat er voldoende kopers zijn en mede door de kredietcrisis.
Mocht “Het huis aan de achtergracht” toch nog weer in beeld komen, dan wordt dat een verantwoordelijkheid van de nieuwe raad die na 3 maart 2010 zal aantreden.
Als Solidara daar deel van gaat uitmaken, zal zij zeker TEGEN dit “Huis aan de Achtergracht”stemmen. Ons inziens moet dit ontwerp er – op die locatie – nooit komen.
Dus stem voor een sterk Solidara, zodat wij straks onze mening kunnen uitdragen.

Lees voor reageren de voorwaarden.

Artikel delen:
Reacties 15
 1. Solidara, hartelijk bedankt voor uw antwoord. Het is heet nieuws dat die verrekte Kubus niet doorgaat. Hebben jullie als partij daar officieel bericht van gehad, want dat is mij niet bekend.

  Met het door Weblog Zwolle getoonde historische ontwerp zal de prijs voor koop niet veel lager zijn dan de genoemde bedragen. Wordt het niet tijd dat dat hele plan in de prullenbak gaat?

 2. @Marjan,
  Zoals je hebt gelezen zijn wij voor betaalbare huisvesting. De plannen voor het huis aan de Achtergracht zijn alleen voor zeer welgestelden te betalen. Wat ons betreft gaat het plan in de prullenbak en gaan we ons bezig houden met betaalbare huisvesting. De onderkant van de markt zit hopeloos op slot, daar moet veel meer aandacht aan besteed worden.

 3. Waar begint volgens u Beginspraak? Al bij de plannen voor een bepaald project? Wie zet dan de lijnen uit, zet in gang en bewaakt de Beginspraak en evalueert? Heeft de raad daar ook een rol misschien?

 4. @vrienden
  de beginspraak begint inderdaad bij het begin van plannen.de lijnen wordt door de raad in samenspraak met bewoners uitgezet.Deze moet door de raad bewaakt en geevalueert worden.
  de beginspraak moet repensatief te noemen zijn van de wijkbewoners.

 5. Ik ben met enige regelmaat present bij wijkbijeenkomsten. Is dat ook een vorm van Beginspraak? Is dat een goed podium om dat erbij te betrekken?

 6. Aanpak van de binnenstad mist beginsprak van de bewoners. Volgens het huidige collegepartijen (CDA,PvdA, CU en GL) wordt genoeg geluisterd naar de bewoners! Wat is de standpunt van Solidara hierover? Hoe belangrijk is de betrokkenheid van de burger volgens jullie?

 7. @arnnoud,
  Wijkbijeenkomsten zijn uitstekend om ideeen tevormen en te vernemen hoe anderen daar over denken.
  dit is wel het begin van inspraak, maar moet dan een breder vlak krijgen, omdat op deze bijeenkomsten maar een zeer beperkt aantal bewoners aanwezig zijn en mee praten.Wijkplatforms is een uitstekend instrument voor het betrekken van bewoners bij de plannen.

 8. @mesut73,
  Ons standpunt is dat het luisteren van genoemde collegepartijen nogal te wensen overlaat.
  Besluiten worden teveel op minderheidstandpunten gebaseerd. Voorbeeld: in wijk dieze is een parkeerbesluit genomen op een uitslag van een onderzoek wat door 32%
  van de bewoners is ingevuld. 75% was voor de gemeente plannen dit is in totaal nog geen kwart van de bewoners.
  Het gemeente argument wij hebben er alles aan gedaan om te bewoners te betrekken is natuurlijk onzin.
  Je moet dan andere methodieken gebruiken om in iedergeval 75% van de bewoners te bereiken.
  de betrokkenheid van de burger bepaalt het resultaat en de kwaliteit hiervan.

 9. Tot mijn verbazing geeft CU aan als antwoord op gestelde vragen dat “bij beginspraak de gemeenteraad en het college zijn samen verantwoordelijk “. Wat mij betreft dient alseerst te worden geluisterd aan de betrokken bewoners. De voorzieningen die gerealeseerd moeten worden moeten zijn kwaliteiten krijgen door de bijdrage en betrokkenheid van diezelfde burger. Od denkt Solidara ook net zoals CU dat als gemeenteraad en het college 1X in 4 jaar gekozen is dan heeft de burger nieks meer te vertellen? Zo nee, welke instrumenten heeft Solidara om de inspraak van de burger continu te waarborgen?

 10. @baskan,
  Uw verbazing deelt Solidara.
  Zij nemen de burgers niet serieus.
  Allereerst hoort de mening van bewoners van doorslaggevende betekenis te zijn bij besluit vorming.
  Wij vinden dit van belang voor de kwaliteit van het te nemen besluit.
  Er zal dan ook regelmatig buurt onderzoeken moeten plaatsvinden dat er gesproken kan worden van reprensatieve mening van de bewoners.

 11. Onder het item Zwolle moet bezuinigen heeft de redactie van Weblog Zwolle een drietal extra vragen geplaatst, inclusief de antwoorden van Solidara. Succes!

  Redactie Weblog Zwolle

 12. Tot onze spijt, is de tijd om en moeten wij een einde maken aan de mogelijkheid tot reageren. Dank voor uw vragen en antwoorden. Weblog Zwolle hoopt dat u van beide kanten veel plezier hebt beleefd aan deze avond en wenst Solidara een prettige en succesvolle verkiezingscampagne toe. Succes!

  Redactie Weblog Zwolle

Reageer