GL/DG blij met allochtone zorgconsulent

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft dinsdag besloten een subsidie van € 75.000,- toe te kennen aan de Stichting Welzijn Ouderen (SWO) in Zwolle voor de inzet van een allochtone consulent welzijn en zorg. Jaarlijks kan de stichting rekenen op € 50.000,-. Een eenmalige bijdrage van € 25.000,- in 2007 is bestemd voor ontwikkelkosten.

De fractie van Groen Links/De Groenen is verheugd dat het Zwolse college het belang van een allochtone zorgconsulent onderstreept door subsidie te verlenen om een allochtone consulent welzijn en zorg aan te stellen. GL/DG heeft een aantal jaren geleden al gepleit voor een allochtone consulent. GL/DG: “Het is bekend dat de allochtonen meer gezondheidsklachten hebben dan autochtonen. Hoewel ze de hulp hard nodig hebben, zijn ze vaak ook niet precies op de hoogte van welke aanbod er bestaat op het gebied van zorg en welzijn. Als ze wel op de hoogte zijn weten ze vaak niet op welke manier ze aanspraak kunnen maken op voorzieningen.”

GL/DG denkt dat de zorgconsulent de aangewezen persoon zal zijn om de groep allochtonen die het nodig hebben de ondersteuning te bieden. De fractie denkt wel dat het een meerwaarde zal hebben als de allochtone zorgconsulent outreachend gaat werken. “Door de groep actief te benaderen zal dit voor de doelgroep een handreiking zijn om toch wel de zorg te zoeken die ze nodig hebben.”

=========== 

De subsidie voor de allochtone zorgconsulent wordt dan ook vrijgemaakt uit het WMO-budget. De eenmalige subsidie van € 25.000,- wordt gedekt door de post Flankerend Ouderenbeleid 2007.

Signalen oppakken

De aan te trekken consulent voor wie de gemeente subsidie beschikbaar stelt, zoekt deze kwetsbare groep op zodat tijdig signalen voor hulp opgepakt kunnen worden. De consulent ondersteunt de hulpvrager bij het formuleren van zorg- en informatievragen maar stimuleert daarbij de zelfredzaamheid. Omdat het aanbod aan voorzieningen ook toegankelijk moet zijn voor allochtone mensen heeft de consulent tot taak deze te verbeteren. Een extra accent legt de consulent op de allochtone ouderen.

De gemeente heeft een eerdere aanvraag van de SWO voor een allochtone ouderenadviseur afgewezen. Vanwege de verbreding van de doelgroep naar alle allochtone inwoners en de relatie met ‘De Zwolse Wegwijzer’ is nu positief besloten.

In opdracht van de gemeente Zwolle heeft de SWO een projectplan ‘Allochtone consulent Welzijn en Zorg’ opgesteld. In dit plan beschrijft de SWO de functie van de consulent, de doelgroepen, taakomvang en de relatie met het WMO-loket de Zwolse Wegwijzer. De betrokken instellingen GGD, Icare, Travers, RIAGG en ‘De Zwolse Wegwijzer’ verenigd in de stuurgroep Allochtonen en Zorgconsulent ondersteunen het projectplan en de subsidieaanvraag. De SWO heeft deze groep gevraagd de voortgang van het project te ondersteunen en te bewaken.

Artikel delen: