Lijsttrekkersdebat Zwolle ook via internet

Zwolle – Op 1 maart organiseren de gemeenteraad en de Stentor een lijsttrekkersdebat.

 

De lijsttrekkers van alle politieke partijen gaan op de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen met elkaar in discussie over drie onderwerpen dat live te volgen is via www.weblogzwolle.nl of op www.gemeenteraadzwolle.nl. Iedereen is welkom bij het lijsttrekkersdebat op 1 maart om 20.30 uur in de Burgerzaal.

Artikel delen:
Reacties 12
 1. Onbegrijpelijk, dat de Dijklanden weer in beeld komen voor eventuele bebouwing. In het verleden hebben al velen geattendeerd op dit prachtige wandel en recreatiegebied.Ik heb begrepen, dat er nog een
  onderzoek komt of inmiddels is gestart m.b.t. de natuurwaarden.
  Als voorschot hierop mijn waarnemingen in dit gebied, waar ik zelf woon. (Potmarge).
  VOGELS
  Koolmees,Pimpelmees,Glanskopmees,Staartmees en Goudhaantje
  Keep, Huismus,Geelgors,Rietgors
  Sijs,Goudvink en Vink
  Boomkruiper,Boomklever,Groenling
  Vlaamse Gaai, Spreeuw
  Zwarte Kraai, Bonte Kraai, Kauw,Ekster
  Pestvogel, Heggemus, Winterkoning
  Bonte Vliegenvanger
  Kleine Karekiet,Kramsvogel, Grote lijster
  Zanglijster, Merel, Zwarte Roodstaart
  Boerenzwaluw,Huiszwaluw,Gierzwaluw
  Kleine en Grote Bonte Specht
  IJsvogel
  Ransuil en Velduil
  Koekoek
  Torenvalk, Buizerd en Sperwer
  Blauwe reiger, Zilverreigers (recent) ,Ooievaars
  Aalscholvers,Knobbelzwaan,Russische Zwanen)Grauwe Gans,Canadese gans,Nijlgans
  Wilde Eend,Slobeend, Tafeleend,Kuifeend,Smienten
  Fuut, Dodaars
  Houtduif, Turkse Tortel
  Kokmeeuw,Visdiefje
  Kievit, Tureluur,Grutto,Wulp, Watersnip
  Waterhoen,Meerkoet

  ZOOGDIEREN
  Egels,Mollen,Spitsmuizen,Vleermuizen
  Haas en Konijn
  Water-,Muskusrat
  Steenmarter
  Ree

  VLINDERS
  Dagpauwoog,Kleine Vos,Gehakkelde Aurelia,Atalanta,Groot Blauwtje
  Koolwitje,Oranje Tip, Citroenvlinder.

  VISSEN
  Snoek,Karper,Zeelt,Blankvoorn,Brasem,Kolblei,Bittervoorn,Ruisvoorn
  Kleine Modderkruiper,Paling, Baars, Snoekbaars,Rivierkreeft en verder
  nog in en op het water Kikkers, Salamanders en Padden.

  Uit bovenstaande opsomming blijkt wel hoe belangrijk dit gebied is
  voor natuur en mens en derhalve onaangetast behoort te blijven.

  Joop van Zanten  Maak melding

 2. @ Joop, mij zij het niets Dijklanden. Waar in Zwolle vind ik dit gebied?
  Want als dit gebied verloren gaat terwijl er door de bewoners zoveel plezier aan word beleefd, is dit erg jammer. En woningen in de lagere sigmenten waar Zwolle wel op wacht worden het dan zeker niet.
  Zie je maar aan de Oude Mars, ben benieuwd wat daar zo ondertussen al verkocht is?


  Maak melding

 3. Joop ik ben het met je eens dit zou toch geen politiek item meer moeten zijn,afblijven.Je maakt er een heel verhaal van maar eigenlijk zou dat overbodig moeten zijn.Geen Vechtpoort wel Dijklanden.Moeten we kiezen tussen de 1 en de ander???Ook de stelling sportverenigingen moeten hun eigen broek ophouden slaat nergens op.Die naaktzwemclub houdt echt zijn eigen broek niet op


  Maak melding

 4. Leuk initiatief, al doet de opzet wat simplistisch aan. Iedereen kan een mening over Hedon / Xenos hebben, maar waar Zwolle echt behoefte aan heeft, zijn partijen met een bredere blik, kortom een toekomstvisie. In dat kader: waarom niet in discussie over de algemene (sluitende?) begroting, of wordt het sommige partijen dan wat te heet onder de voeten?


  Maak melding

 5. Ingrid het is inderdaad zo dat juist waar het meeste behoefte aan is het minste aan gedaan wordt.In Westenholte is er ook enorme behoefte aan betaalbare woningen.Ik ga daar deze week vragen over stellen bij het debat in Het Anker en kom samen met Martin van Gurp van het CDA ook met een voorstel.Ze kletsen altijd maar over doorstroming ,nou ik zie er weinig van.


  Maak melding

 6. @ Wichert, ik denk dat er in heel Zwolle behoefte is aan betaalbare woningen, dus dat zal in Westenholte niet anders zijn. Te gek voor woorden.
  Weet n iet op welke manier dit aan politiek duidelijk te maken is, had ik eigenlijk gisteren moeten vragen.


  Maak melding

 7. @ Vincent….helemaal gelijk

  Iedereen kan een mening over Hedon / Xenos hebben, maar waar Zwolle echt behoefte aan heeft, zijn partijen met een bredere blik, kortom een toekomstvisie. In dat kader: waarom niet in discussie over de algemene (sluitende?) begroting.

  Wat koop je nou voor alleen maar “veur” “teugen” zonder een financieel plaatje, zonder alternatieven? Je zou die onderwerpen in de context moeten zien. Wat zijn de gevolgen? Als dit….. dan dat niet….enz.
  Hoe prikkelend die stellingen ook worden neergezet. Misschien wordt het dan te ingewikkeld of niet populisitisch genoeg, kan een partij zich dan minder profileren?


  Maak melding

 8. Een gratis stadsbus kost de gemeente naar schatting zo’n 3,5 miljoen euro op jaarbasis. En dat in deze tijd? Forget it…De provincie wil niet, dus de gemeente mag dit helemaal zelf betalen.

  Laat ze eerst eens die drempels en 30 km zones op de busroutes opheffen (ook een onderdeel in de kieswijzer btw), pas dan heb je een goed, snel en tov de auto en fiets concurrerend busnetwerk dat je naderhand kan promoten door prijsverlagingen.


  Maak melding

 9. Jaja, de 30 km/uur zones worden al niet door de buschauffeurs gehandhaaft (op een enkele uitzondering na) hier in de wijk, dus dat opheffen hoeft al niet meer… Ik zou zeggen: handhaaf de snelheden door stelselmatig te flitsen op dit soort wegen! Dat zet pas zoden aan de dijk! Levensgevaarlijk wat sommigen hier in de straat voor toeren uithalen!


  Maak melding

 10. Er zijn binnen de stad nog genoeg inbreidings- mogelijkheden. Die moeten eerst maar eens (her)-ingevuld gaan worden alvorens nieuwe locaties te creëren met alle infrastructuur ellende van dien. Een heel groot gedeelte van Voorst aan de Westenholte kant staat leeg en is niet om aan te zien. Daar zou eens een grote sanering moeten plaatsvinden om ruimte te creëren voor woningbouw. De infrastructuur is er in ieder geval al geregeld. Er is in Zwolle een veel te grote versnippering van industrie terreinen.
  Tevens moet dat gezeur over 30 meter hoog of toch 32 meter hoog eens afgelopen zijn. De hoogte heeft de toekomst en scheelt een hoop kostbare natuur ruimte.


  Maak melding

 11. De meeste stemmen zijn uitgebracht op de Verkeersknip Stadshagen en Gratis stadsbusvervoer voor iedere Zwollenaar. Over deze onderwerpen gaan de lijsttrekkers dus in ieder geval met elkaar in debat. De overige onderwerpen worden op de avond zelf bekend gemaakt.


  Maak melding

Reageer