GroenLinks Zwolle op de bres voor Anningahof

Zwolle – GroenLinks Zwolle wil dat bij de verlegging van de N340 (Hessenweg) de beeldentuin Anningahof wordt gespaard. Dat kan door te kiezen voor de meest noordelijke route, die pal langs bedrijventerrein Hessenpoort loopt. Ten zuiden daarvan is dan maximaal de Ruimte voor de Vecht. Zo ontstaat een betere groene entree voor het Vechtdal én is de toekomst voor de unieke beeldentuin verzekerd, aldus GroenLinks.
"De provincie wil de N340 opwaarderen tot een 100km-weg en het traject verleggen. Dat is een gegeven. Het Zwols college van BenW adviseert de provincie te kiezen voor een middenvariant voor de N340. Die variant gaat niet alleen ten koste van de Anningahof, die grotendeels moet worden verplaatst, maar betekent ook een enorme aantasting van het Vechtdalgebied. Er ontstaat in deze variant namelijk dichter bij de Vecht een druk verkeersknooppunt. Dat staat haaks op de plannen voor een groene Vechtcorridor." GroenLinks Zwolle was en blijft voor een zo noordelijk mogelijke variant: groene ruimte gaat voor bedrijventerrein en asfaltweg.

De noordelijke variant voor de N340 heeft consequenties voor de mogelijkheid Hessenpoort verder uit te breiden in zuidelijke richting.

Nieuwe oplossingen daarvoor kunnen bijvoorbeeld worden gezocht in:

A De gezochte ruimte voor zuidelijke uitbreiding Hessenpoort Zuid Zuid verweven binnen het al bestaande Hessenpoort.
B Er kan alsnog afstemming gezocht worden met de  gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek over het Bedrijventerrein Hattemerbroek: 50 hectare ‘om de hoek’, waarvan vooralsnog nog geen kavel is uitgegeven.
C Onderzoek in hoeverre nog benodigde ruimte voor Hessenpoort Zuid- Zuid, scherp afgebakend, ten zuiden van een zo noordelijk mogelijke  N340 (lopend vlak onder de zuidzijde van Hessenpoort 2) kan worden aangelegd.
GroenLinks wil dat het Zwolse college vasthoudt aan de zo noordelijk mogelijke variant van de N 340 en roept het college met klem op de eigen voorkeursvariant niet naar de provincie te sturen, maar de keuze eerst aan de nieuwe gemeenteraad voor te leggen. De raad heeft eerder uitgesproken dat de beeldentuin, en daarbij de bufferzone onder Hessenpoort, waar mogelijk gespaard moet worden.
Patrick Rijke & Michiel van Harten
Artikel delen: