Convenant Spoorzone Zwolle

Zwolle – De provincie Overijssel en de gemeente Zwolle hebben hun samenwerking aan de ontwikkeling van de Spoorzone in Zwolle onderstreept met de ondertekening van een convenant. Het bestuurlijke document onderschrijft het gemeenschappelijke belang dat Overijssel en Zwolle hebben bij de herontwikkeling van het Zwolse stationsgebied tot een multifunctioneel openbaar-vervoersplatform en tot een belangrijke stedelijke impuls. Aan het convenant is een bijdrage van de provincie van 6,5 miljoen euro verbonden.

 19-02-2010_ondertekening_spoorzone_stadhuis_2.jpg

Namens de gemeente Zwolle hebben de wethouders Gerrit Piek (projectwethouder Spoorzone) en Janco Cnossen (Verkeer) het convenant ondertekend. Namens de provincie Overijssel tekende gedeputeerde Job Klaasen (Mobiliteit). De ontwikkelbijdrage van de provincie is bestemd voor een aantal concrete onderdelen die samenhangen met de ontwikkeling van de Spoorzone. De tunnel onder de sporen, voor reizigers en passanten, zal er een kwalitatief hoogwaardige uitstraling van krijgen die onder meer zorgt voor een gevoel van veiligheid en kwaliteit. De tunnel, die straks 17 meter breed is, wordt naar verwachting in 2012 opgeleverd. Ook de herinrichting van het Stationsplein profiteert van de provinciale bijdrage: als toegang tot het historische centrum van Zwolle wordt het plein in oude luister hersteld, met  het stationsgebouw als markant monument. De verwachting is dat dit deelproject vanaf 2012 in uitvoering is. 

De bijdrage wordt bovendien gebruikt om aan de Pannenkoekendijk hoogwaardige halteplaatsen voor stads- en regiobussen aan te leggen. Die halteringsplaats, pal naast de Zwolse binnenstad en herstructureringswijk Kamperpoort, hangt in vorm en functie nauw samen met de (openbaar-vervoer)ontwikkelingen in de Spoorzone. Ook dit deelproject kan vanaf 2012 in uitvoering zijn.

19-02-2010_ondertekening_spoorzone_stadhuis_1.jpg

De Zwolse Spoorzone, een gebied van in totaal zo’n 1500 hectare rondom het station, biedt grote kansen voor wonen, werken, recreëren en winkelen. Middelpunt van de ontwikkeling is het station, dat de komende jaren nog meer dan nu een rol krijgt als platform voor hoogwaardig openbaar vervoer. Zo komt er met de Hanzelijn een snellere verbinding naar de Randstad en komt er ten zuiden van de sporen een nieuw busstation voor lokale en regionale lijnen. Met de herinrichting van het gebied verwacht Zwolle dat de Spoorzone in plaats van een barrière in de stad straks voor verbinding zorgt.

De provincie Overijssel is als partner vanaf het begin betrokken bij de visievorming voor de Spoorzone en dit partnerschap wordt de komende jaren, in nauw overleg met de gemeente Zwolle, verder vormgegeven. Het bestuursconvenant Spoorzone legt hiervoor een basis.

Andere partners die meewerken aan de ontwikkeling van de Spoorzone zijn de Nederlandse Spoorwegen, ProRail en de Rijksgebouwendienst.

Artikel delen: