Nieuw bestemmingsplan voor Zwolle Zuidoost

Bewoners van Zwolle Zuidoost kunnen uitkijken naar een nieuw en overzichtelijk bestemmingsplan. Met het project ´Zwolle op Orde´ worden de verouderde Zwolse bestemmingsplannen geactualiseerd, waarmee duidelijkheid ontstaat voor bewoners over de ruimtelijke mogelijkheden in de buurt. In de actualisering van de Zwolse bestemmingsplannen is Zwolle Zuidoost nu aan de beurt.

In Zwolle gelden nu meer dan 250 bestemmingsplannen. Een groot deel van deze plannen is verouderd en in veel gevallen zijn er herzieningen gedaan of is op bepaalde onderdelen vrijstelling verleend. In 2003 heeft de gemeenteraad besloten dat alle plannen geactualiseerd moeten worden. Het is dan ook de bedoeling dat alle Zwolse wijken een eigen bestemmingsplan krijgen. Dit gebeurt onder de projectnaam: ‘Zwolle op Orde.’ In het bestemmingsplan worden geen nieuwe regelingen opgenomen. Het gaat bij ‘Zwolle op Orde’ alleen om bestaand en reeds vastgesteld beleid.

Informatie

Nu is dus de wijk Zwolle Zuidoost aan de beurt. Bewoners van de Zwolle Zuidoost komen daarom de komende tijd meer gemeentemedewerkers dan gebruikelijk tegen in hun wijk. Die zijn bezig met de voorbereidingen, zoals het verrichten van metingen, om alle planologische informatie te verzamelen. Daarna zetten planologen deze ‘puzzelstukjes’ in een digitaal systeem, zodat de plankaart in de toekomst ook voor het internet geschikt is. Bij de plankaart maakt de gemeente ook voorschriften en een toelichting.

Reacties

Als dit voorontwerpbestemmingsplan gereed is, organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst voor de wijkbewoners. Zij worden hierover geïnformeerd, zodra dat aan de orde is. De wijkbewoners krijgen de gelegenheid om opmerkingen te maken over dit voorontwerp. Daarna worden de opmerkingen verwerkt en stelt het college het ontwerpbestemmingsplan vast. Na deze beslissing  kan er nog op het ontwerp gereageerd worden.

Wie wil weten welke stappen de gemeente doorloopt vanaf de start tot de uiteindelijke vaststelling van het bestemmingsplan, kan kijken op de website www.zwolsewijken.nl. In de rubriek ‘Zwolle op Orde’ is alle informatie te vinden.

Artikel delen:
Reacties 2

Reacties zijn gesloten.