Provincie presenteert kansenkaart bio-energie

Zwolle – Als eerste provincie heeft Overijssel een kansenkaart bio-energie gemaakt, die zoveel mogelijk informatie bevat voor initiatiefnemers van bio-energie-installaties. Deze kaart  richt zich vooral op kansen voor vergisting van biomassa.  Om het initiatiefnemers makkelijker te maken, heeft de provincie bovendien een toolkit bio-energie ontwikkeld. Deze toolkit toont schematisch welke stappen een initiatiefnemer moet zetten als hij een vergister wil bouwen.

Op de kansenkaart staan de huidige en geplande vergistingsinstallaties en gebieden of locaties waar mest, reststromen uit  de voedingsindustrie of slib van de afvalwaterzuiveringen vrijkomen. Ook wordt duidelijk waar afzetmogelijkheden voor biogas of warmte zijn en waar de aardgasleidingen lopen om het biogas eventueel in te voeden. Bovendien staan op de kaart geplande nieuwbouwwijken en nieuwe industrieterreinen waar het biogas nuttig toegepast kan worden. Deze gegevens zijn van belang om vraag en aanbod te verbinden en een meest rendabele locatie voor een vergister te vinden.

De kansenkaart en de toolkit zijn onderdeel van een plan van aanpak van de provincie om de bouw van bio-energie-installaties te versnellen. In Overijssel zijn er veel kansen voor bio-energie, omdat Overijssel een groene provincie is. Een provincie met veel agrarische bedrijven, veel groen en veel expertise van bouwers en installateurs. Met bio-energie wil Overijssel 1140 kiloton CO2 reductie realiseren. Dat kan bereikt worden met 50 tot 100 bio-energie installaties in de provincie.

Artikel delen: