Overslagproef Vechtdijk

Zwolle – Samen met Deltares voert Rijkswaterstaat vanaf 8 maart tot eind maart proeven uit op de Vechtdijk in Zwolle. Op deze dijk van Waterschap Groot Salland wordt de sterkte van het binnentalud bij golfoverslag in extreme stormcondities te onderzocht. Die situatie wordt nagebootst door het gebruik van een golfoverslagsimulator, een grote bak die duizenden liters water tegelijk over de dijk kan laten stromen. Het gras op een dijk draagt bij aan de stevigheid, maar moet wel opgewassen zijn tegen hoge golven. Tijdens de proef wordt onderzocht of het gras op de dijk blijft zitten of wegschuift. De golfoverslagproeven worden juist op de Vechtdijk uitgevoerd vanwege het hoge zandgehalte in de dijk.

foto_golfoverslagproef.jpg

Eerder zijn al proeven uitgevoerd op Waddenzeedijken in Groningen en Friesland, op de Afsluitdijk en twee dijken in Zeeland. De proeven worden uitgevoerd binnen het project Sterkte & Belastingen Waterkeringen. Het doel is om inzicht te krijgen in het bezwijkmechanisme van een grasbekleding. Met de opgedane kennis worden toets- en rekenregels opgesteld voor het beoordelen van de veiligheid van onze dijken bij golfoverslag. Zodoende draagt het project Sterkte & Belastingen Waterkeringen bij aan de bescherming van Nederland tegen water en de zorg voor droge voeten.

Artikel delen: