Samenwerking Windesheim tijdens People’s Business

Zwolle – Kennisinstelling Windesheim was op 10 maart gastheer van People’s Business, het jaarlijkse netwerkevent waar het regionale bedrijfsleven, overheid en onderwijs elkaar ontmoeten en kennis uitwisselen. Deze dag vormde een uitstekende gelegenheid om een aantal belangrijke samenwerkingsverbanden te bekrachtigen.

Deltion en Windesheim tekenden een samenwerkingsovereenkomst waarin Windesheim en Deltion één aanspreekpunt zullen zijn voor opleidingen tussen mbo 1 en hbo bachelorniveau. Ingenieursbureau DHV en Windesheim tekenden een convenant voor kennisuitwisseling. Met zorginstelling de Baalderborg Groep heeft Windesheim een management development traject ontwikkeld. Beide instellingen hebben het voornemen om één aanspreekpunt te zijn voor het bedrijfsleven, Gemeente en UWV in het kader van ‘een leven lang leren’ en om gezamenlijke kennisuitwisseling te stimuleren tussen het bedrijfsleven en de kennisinstellingen.

Samenwerking tussen kennisinstelling en bedrijfsleven

Met de ondertekening van dit convenant beogen ingenieursbureau DHV en Windesheim een kader te scheppen voor verder intensieve samenwerking op het gebied van onder andere verkeerskunde, bouwmanagement, gebiedsontwikkeling en duurzaamheid. Het afgelopen jaar heeft de samenwerking voor beide partijen zichtbaar resultaat opgeleverd, zoals bijvoorbeeld een onderzoek dat door studenten van Windesheim is gedaan naar de verkeersstromen op de Lemelerberg. Daarnaast heeft advies en ingenieursbureau DHV gastcolleges verzorgd en werden adviseurs ingezet voor onderwijstaken van Windesheim. Verder vindt kennisuitwisseling plaats met de lectoraten Area Development en Duurzaamheid en draagt DHV bij aan het opstellen van onderwijsprogramma’s.

Management development in de zorg

Dit management development programma voor leidinggevenden in de zorg is in nauwe samenwerking tussen Windesheim en de Baalderborg Groep ontwikkeld. Er is aandacht voor zowel de ontwikkeling van de eigen functie, als voor de organisatie en de persoon. Deelnemers werken in dit kader zelf aan een project waarmee zij bijdragen aan de ontwikkeling van de organisatie en hun eigen persoonlijke groei.

Artikel delen: