Aandacht voor verzuim tijdens Dag van de leerplicht

Zwolle – De dag van de leerplicht is dit jaar op 18 maart. Net als vorig jaar staat het thema ’School? Bekijk ‘t… eens anders!’ centraal. Want naar school gaan is niet alleen een plicht maar vooral ook heel erg leuk. Kinderen hebben het recht om zich te ontwikkelen en een diploma te halen.

18-03-2010_uitdelen_boekenleggers_geref.hogeschool_4.jpg

Tijdens de Dag van de Leerplicht organiseren de deelnemende gemeenten in Nederland activiteiten om de leerplicht breed onder de aandacht te brengen van scholen, ouders en leerlingen. Zwolle geeft haar eigen invulling aan de Dag van de Leerplicht. Wethouder van onderwijs Martin Knol overhandigde ’s morgens aan examenleerlingen van de Pabo van de Gereformeerde Hogeschool boekenleggers met daarop een verzuimstappenplan. De boekenlegger is bedoeld als voorlichting voor als de leerlingen straks zelf voor de klas staan en met verzuim te maken krijgen. Preventie en handhaving zijn belangrijke speerpunten bij het terugdringen van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten. Het is belangrijk dat deze leerlingen signalen leren herkennen die kunnen duiden op schoolverzuim.

18-03-2010_uitdelen_boekenleggers_geref.hogeschool_2.jpg

18-03-2010_uitdelen_boekenleggers_geref.hogeschool_3.jpg

Andere acties in Zwolle dit jaar zijn:

·         verzuim bel-actie: alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs worden verzocht tussen 9 en 12 alle leerlingen die ongeoorloofd afwezig zijn die ochtend te melden bij de leerplichtadministratie;

·         alle kinderen van het primair onderwijs krijgen voor hun ouders een flyer mee met daarop informatie over de leer- en kwalificatieplicht;

18-03-2010_uitdelen_boekenleggers_geref.hogeschool_1.jpg

·         alle leerkrachten en onderwijsassistenten van het primair onderwijs ontvangen een boekenlegger met daarop een verzuimstappenplan;

·         alle examenkandidaten van de drie Pabo’s in Zwolle ontvangen ook eenzelfde boekenlegger;

·         alle scholen/instellingen voor voortgezet onderwijs hebben voorlichtingsposters ontvangen. Deze posters benadrukken de leuke kanten van het naar school gaan. Ook ontvangt al het onderwijzend personeel van het voortgezet onderwijs de boekenlegger met het verzuimstappenplan.

Artikel delen: