Oppositie nog niet tevreden met antwoord coalitie

Zwolle – GroenLinks heeft mede namens Swollwacht, D66 en SP een tweede open brief geschreven over de beslotenheid van de formatie van de onderhandelingen van het nieuwe college, naar aanleiding van het antwoord op de eerste open brief.

oppositie.jpg

De oppositie is en blijft van mening dat transparantie bijdraagt aan een breed draagvlak voor een coalitieakkoord, niet alleen binnen de hele raad, maar ook binnen de stad.

Lees verder…

Open brief II

Wij danken u voor het nemen van de moeite om te reageren op onze open brief. Wij plaatsen hier een aantal opmerkingen bij.

Zoals wij u al meldden zijn wij voorstanders van een akkoord met een zo groot mogelijk draagvlak. De door u gekozen werkwijze draagt wellicht wel bij aan het draagvlak bij de gesprekspartners, maar levert geen enkele bijdrage aan een breder draagvlak binnen de raad en daarmee binnen de stad.

Wij zijn het niet eens met uw constatering dat “de voltallige raad destijds heeft geconcludeerd dat het debat een herhaling van de standpunten in de verkiezingsprogramma’s opleverde en niet bijdroeg aan de totstandkoming van het coalitieakkoord.” Dit is nooit officieel in de raad zo uitgesproken met een stemverklaring of motie. Wij zijn van mening dat wij in ieder geval nimmer deze conclusie getrokken hebben.

We waarderen het dat u ons van de voortgang van de gesprekken op de hoogte wilt houden. Echter we stellen het ten zeerste op prijs als u deze informatie openbaar maakt, inclusief de fasering van het proces. Want hier is het ons om te doen: Werk maken van een transparant stadsbestuur. Dat zou naar onze mening  bijdragen aan een coalitieakkoord met een zo groot mogelijk draagvlak, juist ook bij de Zwolse bevolking.

Met vriendelijke groet,

Rana Berends    Freddy Eikelboom        Hans de Vries    Tjitske Siderius
GroenLinks        Swollwacht                 D66                   SP

Antwoord na eerste brief:

Aan de fracties van GroenLinks, Swollwacht, SP en D’66,

In uw brief  van 17 maart stelt u een aantal vragen over het proces van coalitievorming bij de manier waarop de vier grootste raadsfracties werken aan een coalitieakkoord met een zo groot mogelijk draagvlak. 

Vier jaar geleden markeerde een raadsdebat de overgang tussen Informatie en Formatie. De voltallige raad heeft destijds geconcludeerd dat het debat een herhaling van de standpunten in de verkiezingsprogramma’s opleverde en niet bijdroeg aan de totstandkoming van het coalitieakkoord. Een herhaling van een dergelijk debat achten wij daarom niet zinvol. We zijn voortvarend aan de slag gegaan met de taak waarvoor we staan. Deze week hebben we een eerste bijeenkomst gehad om te komen tot een coalitieakkoord op hoofdlijnen dat ruimte biedt aan de raad om zijn kaderstellende rol in de volle breedte te kunnen uitvoeren; het tegenovergestelde van een dichtgetimmerd akkoord. 

Dit uitgangspunt is ook geformuleerd door (in)formateur Co Verdaas, op basis van de gesprekken die hij met alle gemeenteraadsfracties heeft gevoerd. U bent daarover geïnformeerd.

Dat de onderhandelingen het karakter van beslotenheid hebben, is een bewuste keuze. Hiermee sluiten wij aan bij het advies van de Informateur. In de loop van het proces zullen wij graag en vanzelfsprekend de voortgang van de gesprekken delen met de raad. Het wat en wanneer laat zich in deze dynamische fase niet vatten in een strikt plan van aanpak. 

Namens de PvdA, VVD, ChristenUnie en CDA

Eefke Meijerink

René de Heer

John van Boven

Martijn van der Veen

Artikel delen:
Reacties 2
  1. Dank je de koekkoek, dat besloten onderhandelingen aansluiten bij het advies van de informateur. Dat is hem ingefluisterd door PvdA, VVD, CU en CDA. Daarmee de toon zettend voor de raadsperiode 2010 – 2014.


    ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.