Opening De Roode Molen in Indische Buurt

Zwolle – Komende donderdagmiddag 25 maart wordt De Roode Molen in de Indische Buurt feestelijk geopend. Het complex bestaat uit 17 wooneenheden voor Frion, 7 eengezinswoningen en 43 appartementen.

Woningstichting SWZ was de opdrachtgever om De Roode Molen te ontwikkelen op de hoek van de Bankastraat en de Floresstraat. Vastgoedontwikkelaar Planoform kwam met een plan voor deze locatie. De uitvoering was in handen van aannemingsbedrijf Bramer B.V. uit Vriezenveen. Omdat er bij inbreidingslocaties altijd meer risico’s zijn bij het ontwikkelen van nieuwbouw, was SWZ blij met de afspraken die zij met Planoform kon maken. Daardoor was het ook mogelijk om hier een flink aantal sociale huurwoningen neer te zetten.

Toewijzing

Bij de toewijzing van de woningen hadden de bewoners van de Indische Buurt voor de helft van de sociale huurwoningen voorrang. Vooraf was de belangstelling al groot en uiteindelijk zijn bijna 15 bewoners uit deze buurt verhuist naar De Roode Molen. In De Roode Molen zijn 38 sociale huurwoningen en 12 woningen waarvan de huur boven de huurtoeslaggrens ligt. De bewoners hebben rond de jaarwisseling de sleutel van hun nieuwe woning in ontvangst genomen. 

Frion

De Roode Molen is één van de vele locaties waar Frion woningen huurt voor haar cliënten. In de vleugel aan de Ternatestraat zijn 17 appartementen, 2 mooie gemeenschappelijke ruimten en een bergingenkelder mede bestemd voor deze doelgroep. De cliënten van Frion zijn mensen met een verstandelijke beperking. Zij kunnen zorg- en/of dienstverlening van Frion krijgen. Op basis van de behoeften en vragen van deze mensen wordt gezocht naar de beste oplossingen voor bijvoorbeeld wonen en werken.

Artikel delen: