Investeren in bereikbaarheid en verkeersveiligheid

Zwolle – Gedeputeerde Staten van Overijssel stellen voor 2010 ruim 40 miljoen euro beschikbaar voor maatregelen en projecten die de kwaliteit van het openbaar vervoer en de bereikbaarheid en verkeersveiligheid op de Overijsselse wegen verbeteren. Naast provinciale projecten investeert de provincie ook in gemeentelijke projecten die zich onder ander richten op gedragsbeïnvloeding en het verbeteren van de doorstroming van het verkeer. Doel van de provincie is dat iedereen zich makkelijk, vlot en veilig door Overijssel kan verplaatsen, welk vervoermiddel men ook kiest.

In Zwolle gaat aan 5 projecten gewerkt worden om de verkeersveiligheid voor fietsers te verbeteren en de doorstroming op de gemeentelijke wegen te bevorderen. De Van Karnebeekstraat, de fietsader tussen de binnenstad en Zwolle Zuid, moet een Fietsstraat worden. De wegen (en rotonde) gelegen aan de Burgemeester Roelenweg worden heringericht. Over de Blaloweg komt een fietsbrug. De oversteek voor fietsers in de omgeving van de Gasthuisdijk, Buitengasthuisstraat en de Blaloweg gaat verbetered worden. Het vijfde project is het veiliger maken van oversteekplaatsen bij Zwolse basisscholen. Voor de infrastructuur wordt door de provincie een bedrag van 1.550.000 euro gereserveerd. Om de verkeersveiligeid te verbeteren stelt Overijssel een bedrag van 139.180 euro beschikbaar.

Goed aanbod

“Een goede bereikbaarheid en verkeersveiligheid zijn van groot belang voor de leefbaarheid en economie in Overijssel. Met alleen de aanleg van nieuw asfalt is dit niet haalbaar”, aldus gedeputeerde Job Klaasen, verantwoordelijk voor verkeer en vervoer in de provincie Overijssel. “Daarom zet de provincie ook fors in op het verminderen van het aantal autokilometers en het verbeteren van de kwaliteit van het openbaar vervoer en fietsvoorzieningen. Ons doel is om in het openbaar vervoer tot 2018 een reizigersgroei van 30% te realiseren.”

Hierbij gaat het onder andere om:

·          Goede frequentie, aansluitingen en kwaliteit openbaar vervoer

·          Onderzoek naar verbetering doorstroming openbaar vervoer Deventer en Zwolle

·          Uitbreiding stadsbussen naar bedrijventerrein Haatland in Kampen

·          Onderzoek naar treindienst Zwolle-Enschede

·          Buurtbus voor Olst-Wijhe (augustus 2010)

Gemeentelijke infrastructuur

Voor het verbeteren van de infrastructuur in de gemeenten in West-Overijssel stelt de provincie 4,2 miljoen euro beschikbaar. Bij de gemeentelijke projecten gaat het onder andere om het verbeteren van verkeersveiligheid voor fietsers en de doorstroming op de gemeentelijke wegen.

Voor het verbeteren van de verkeersveiligheid krijgen de gemeenten in West-Overijssel samen 716.660,– euro. De gemeentelijke projecten zijn gericht op gedragsbeïnvloeding en worden vaak in samenwerking met de politie, de scholen, de ANWB, Veilig Verkeer Nederland en het Regionaal Orgaan voor Verkeersveiligheid in Overijssel (ROVO) uitgevoerd. Het gaat om projecten als cursussen voor jonge en oudere automobilisten, verkeerseducatie in het voorgezet onderwijs, bromfietscursussen en veilig uitgaan, veilig thuiskomen. In 2010 wil de provincie het aantal dodelijke verkeersslachtoffers met 15% en het aantal ziekenhuisgewonden met 7,5% reduceren ten opzichte van 2002.

Artikel delen: