Jeugdafdeling FC Zwolle wordt leerafdeling

Op 9 februari ondertekenden FC Zwolle, het ROC Landstede en de OVDB, kenniscentrum voor leren in de praktijk, een convenant voor de opzet van een leerafdeling. Een leerafdeling is een competentiegerichte stageomgeving waar een groep leerlingen, onder deskundige begeleiding, een afdeling runt. Leerlingen leren zelfstandig te werken en leren van elkaar. Leerafdelingen bieden niet alleen kwalitatief goede stageplaatsen, maar ook kwantitatief veel stageplekken per instelling. Leerafdelingen zijn winst voor de instellingen, de scholen én de leerlingen.

Een leerafdeling is een nieuw concept van stage lopen. Het is een competentiegerichte leeromgeving waarbij een groep stagiairs, onder deskundige begeleiding, een afdeling van een instelling runt. Een leerafdeling is volledig gericht op verbetering van de aansluiting tussen onderwijs en beroepspraktijk. Het concept komt tegemoet aan de nieuwste principes van competentiegericht leren en geeft opleiden voor het eerst een centrale plek binnen instellingen. Belangrijke argumenten voor de start van een leerafdeling zijn kwaliteitsverbetering, beter inspelen op actuele onderwijsontwikkelingen en – omdat meerdere leerlingen tegelijk stage kunnen lopen – een efficiëntere inzet van begeleidingscapaciteit.

De leerafdeling vormt een structureel onderdeel van het bedrijfsproces. Leerafdelingen zijn inmiddels opgezet in 90 bedrijven/instellingen, waaronder ziekenhuizen, verpleeghuizen, scholen en nu dus ook binnen de sport.

Voordelen leerafdeling
De leerafdeling doet een extra beroep op de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van de leerlingen. Ze vinden in de praktijk al doende antwoord op hun eigen leervragen. Bovendien krijgen zij op deze manier een reëel beeld van hun toekomstige beroep. Daarnaast biedt een leerafdeling kwantitatief veel stageplekken, waardoor deze stagevorm inspeelt op de te verwachten tekorten op de arbeidsmarkt.

Optimale samenwerking
Op 4 september 2006 zijn binnen FC Zwolle 13 leerlingen met hun stage gestart op de leerafdeling. Het ROC Landstede zorgt samen met de instelling voor de begeleiding van de leerlingen. De praktijkdocent van het roc is  regelmatig op de leerafdeling aanwezig, waardoor een totale integratie van theorie en praktijk ontstaat. De OVDB faciliteert de opzet van leerafdelingen met financiële ondersteuning, producten, trainingen en adviezen, omdat het één van de manieren is om competentiegericht leren in de beroepspraktijk vorm te geven. De consulent van de OVDB ondersteunt de instelling bij de opstart en de uitvoer van de leerafdeling.

Kenniscentrum OVDB
De OVDB is het kenniscentrum voor leren in de praktijk in de sectoren Gezondheidszorg, Welzijn, Sport en Dienstverlening. Zij is actief voor ruim 34.500 leerbedrijven en meer dan 130.000 leerlingen. De OVDB erkent en registreert leerbedrijven, stelt kwalificaties op binnen haar sectoren en signaleert landelijke en regionale trends op de arbeidsmarkt. De OVDB is initiator van – en deelnemer aan – regionale samenwerkingsverbanden die een platformfunctie vervullen. Als spil in de beroepspraktijk draagt de OVDB bij aan de versterking van de bekwaamheid van aankomende, beginnende en ervaren beroepsbeoefenaren.

Artikel delen: