Herinrichting Potgietersingel en Blijmarkt

Zwolle – Een flinke afname van het aantal autoparkeerplaatsen, een sterkere samenhang met de Stadsgracht, meer groen en minimaal 200 fietsparkeerplekken voor onder meer bezoekers van schouwburg Odeon. Dat zijn de eisen waaraan de Potgietersingel en de directe omgeving wat burgemeester en wethouders betreft na een herinrichting moeten voldoen.

Het college verwacht dat de entree van de binnenstad aantrekkelijker wordt door de herinrichting van de Potgietersingel (en een deel van de Blijmarkt). Het groene karakter van deze locatie wordt versterkt door het fors terugbrengen van het totale aantal parkeerplaatsen voor auto’s en door nieuwe fietsenstallingen zo aan te leggen dat ze minder opvallen – bijvoorbeeld door een verdiepte aanleg en door bosschages rondom. Het straks resterende aantal van 64 autoparkeerplaatsen is als volgt samengesteld: er komen 31 parkeerplaatsen voor vergunninghouders, dertig zogenoemde stop- en shopplekken en drie plekken voor gehandicapten. Over de precieze verdeling van de verschillende parkeerplekken over de Potgietersingel en een deel van de Blijmarkt kan in een later stadium nog een besluit worden genomen. Dat geldt ook voor de wijze waarop een groener karakter voor het gebied precies gerealiseerd wordt.

Aan het programma van eisen is zorgvuldig overleg met belanghebbenden vooraf gegaan. Er is een inloopbijeenkomst georganiseerd voor omwonenden, belangenorganisaties konden hun visie geven en bedrijven en instellingen in het gebied zijn betrokken. Een conceptprogramma van eisen is bovendien voorgelegd aan een klankbordgroep. Voor het gros van de plannen bestaat een breed draagvlak, maar over de manier waarop auto- en fietsparkeren ingepast moet worden is geen unaniem advies gegeven door de betrokkenen. Er is onderzocht of er niet minder parkeerplekken kunnen komen, maar volgens de gemeente is dat niet mogelijk.

De verwachting is dat deze zomer een inrichtingsvoorstel klaar is op basis van het nu vastgestelde programma van eisen. De klankbordgroep blijft betrokken bij het opstellen van het inrichtingsplan. Volgend jaar zou begonnen kunnen worden met de herinrichting.

De herinrichting komt voort uit het Ontwikkelprogramma Binnenstad 2015. Dat programma zet in op het versterken van Zwolle als regionaal koop- en ontmoetingscentrum. Eerder heeft de gemeenteraad al aangegeven dat het centrum van Zwolle prettiger wordt voor bewoners en bezoekers als de binnenstad autoluw wordt.

Artikel delen:
Reactie 1
  1. prima meer fietsenplekken voor Odeon en Fraterhuis. Echter fietsers lopen niet graag ver. Want per slot van rekening past een fiets heel dicht bij de bestemming. Dus het zou fijn zijn als daar bij de fietsenplaats (laag? met bosjes?) rekening mee gehouden wordt. Leegstaande fietsenplekken zijn er tenslotte al voldoende. En bij het woord ‘bosjes’, denk ik ook direct > veiligheid.


    ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.