Nieuwe ontwikkelingen boerderij de Oude Mars

Zwolle – Verpleeg- en reactiveringscentrum Stichting Zorgspectrum Het Zand is de beoogde partij om een nieuwe maatschappelijke functie te realiseren voor monumentale boerderij de Oude Mars (Zwolle Zuid). Het college heeft ingestemd met de ruimtelijke haalbaarheidsstudie die de basis vormt voor verdere planontwikkeling en verkoop van de boerderij aan Het Zand.

Voor de nieuwe maatschappelijke herbestemming van boerderij de Oude Mars heeft de gemeente in 2005 een ontwikkelingscompetitie uitgeschreven. In juni 2008 heeft de prijswinnaar afgezien van het eerste recht tot koop van de boerderij, waardoor dit recht overgaat naar de tweede prijswinnaar; Zorgspectrum Het Zand.

De oorspronkelijke inzending van Het Zand uit 2005 behoefde echter actualisatie. Daartoe heeft DLH ontwikkeling in opdracht van Het Zand een haalbaarheidsstudie verricht naar de mogelijkheden om de boerderij naar behoeften van vandaag de dag in te richten. Dit leidt tot een aantal aanpassingen. Zo is het hospice komen te vervallen en is de groep jongeren met een niet-aangeboren hersenafwijking geïntensiveerd. Hoewel het oorspronkelijke programma enigszins is aangepast, concludeert het college dat de studie voldoet aan de gestelde kaders voor de herbestemming van de boerderij en past binnen het bestemmingsplan Oude Mars. Gemeente gaat met Het Zand een vervolgtraject in met als doel het sluiten van een koopovereenkomst.

Het programma voorziet in begeleid wonen voor 32 cliënten verdeeld over vier woongroepen. Het Zand wil een deel van de woonfunctie onderbrengen in de boerderij waardoor nieuwbouw zoveel mogelijk beperkt wordt. De bewoners hebben hun dagbesteding en activiteiten op de boerderij zelf. Het plan voorziet in een moestuin, kassen en een boomgaard op het oorspronkelijke erf van de boerderij. Het Zand organiseert in samenwerking met de gemeente op termijn een informatiebijeenkomst voor omwonenden en andere geïnteresseerden om het nieuwe plan te presenteren.

De boerderij de Oude Mars ligt aan de rand van het nieuwbouwplan Oude Mars en park Zandhove, waar Zorgspectrum Het Zand al is gehuisvest. De boerderij stamt uit 1938 en is van een bijzondere architectuur die in Overijssel verder niet voorkomt: een hoeve van een gesloten type. De boerderij staat sinds 2007 op de lijst van Rijksmonumenten. Het nieuwbouwplan Oude Mars voorziet in honderd bouwkavels voor particulier opdrachtgeverschap die in verschillende fasen worden uitgegeven.

Artikel delen:

Reageer