Nieuwe uitvoeringsregels leerlingenvervoer

Zwolle- De gemeente gaat de aanvragen voor het leerlingenvervoer met ingang van het schooljaar 2010 – 2011 anders beoordelen. Dit heeft als gevolg dat ook het aanvraagformulier voor het leerlingenvervoer is gewijzigd. Met de nieuwe beoordelingsystematiek wordt meer dan voorheen gekeken naar de mogelijkheden en behoeften van het kind. Op deze wijze krijgt de gemeente inzicht in wat voor het kind een passende manier van reizen van en naar school is. Met de informatie kan individueel worden bepaald welke vorm van vergoeding en reizen past bij het kind, er is dus sprake van maatwerk.

De wijziging is een gevolg van de evaluatie van het leerlingenvervoer in 2009. Uit deze evaluatie bleek dat de beoordeling van de kind op hun persoonlijke behoeften en mogelijkheden als het gaat om vervoer duidelijker en uitgebreider moet.

Bij een aanvraag voor vergoeding voor de vervoerskosten voor de leerling en eventueel zijn of haar begeleider, wordt gekeken naar de mogelijkheden van het kind. Factoren die daarbij een grote rol spelen, zijn de medische mogelijkheden van de leerling, maar ook de mate waarin de school met de fiets of het openbaar vervoer goed te bereiken is. Het is voor het kind en diens ontwikkeling belangrijk dat de manier van reizen aansluit bij zijn/haar mogelijkheden. Met andere woorden: de vergoeding sluit aan bij een passende manier van reizen voor het kind. Ouders die een aanvraag voor leerlingenvervoer indienen, moeten dit voor 1 mei a.s. gedaan hebben zodat de gemeente de aanvraag voor het nieuwe schooljaar tijdig kan afronden.

Meer informatie over het leerlingenvervoer is te vinden op http://www.zwolle.nl/ onder Wonen & Leven – leren – leerlingenvervoer. Deze maand start de gemeente een uitgebreide informatieronde richting ouders en het onderwijs over de nieuwe uitvoeringsregels. Voor leerlingen die nu al gebruik maken van het leerlingenvervoer geldt tot en met het einde van dit jaar een overgangsperiode.

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer