Samenwerking bij handhaven overlast terrasloze horeca

Zwolle – De gemeente Zwolle, de (georganiseerde) horeca, de politie en de binnenstadbewoners zetten ook dit jaar gezamenlijk in op het beperken van de nachtelijke overlast bij cafés die geen eigen terras hebben. Uitgangspunten daarbij zijn dat overlast en onveiligheid wordt voorkomen en dat café-eigenaren de ruimte krijgen om te ondernemen. In gezamenlijk overleg worden afspraken op maat gemaakt voor het terrasseizoen.

Vorig jaar zomer werden al (aanvullende) afspraken gemaakt tussen de horeca en de gemeente om te zorgen dat bij horecagelegenheden in de binnenstad zonder terras klachten van omwonenden vanwege (nachtelijke) geluidsoverlast uit zouden blijven. Uit een evaluatie van die afspraken door de horeca, de politie en de binnenstadbewoners blijkt dat die afspraken effectief waren.

In gezamenlijkheid zijn nu nieuwe afspraken gemaakt voor het komende seizoen. Daarbij zijn de uitgangspunten gelijk gebleven, en wordt weer uitgegaan van maatwerk. In hoofdlijnen komen de afspraken overeen met die van vorig jaar. Er mag niet méér terrasmeubilair worden geplaatst dan in 2009, en het meubilair moet uiterlijk om 20.00 uur opgeruimd zijn. Om te voorkomen dat rokende horecaklanten de openbare ruimte voor een terrasloos café vervuilen met sigarettenpeuken zijn statafels voor het plaatsen van asbakken wel toegestaan.

Indien er toch klachten komen over geluidsoverlast ziet de gemeente toe op strikte handhaving van de algemene regelgeving. Na het komende terrasseizoen volgt opnieuw een evaluatie. Op basis daarvan wordt gekeken welke maatregelen in 2011 nodig zijn. Omwonenden van de etablissementen waar het om gaat worden binnenkort verder geïnformeerd door de gemeente. Samen met Koninklijke Horeca Nederland worden binnenkort door de gemeente ook de horeca-ondernemers verder geïnformeerd.

Artikel delen:

Reageer