Gemeente en GH zetten in op nieuwbouw aan Blaloweg

Zwolle – De gemeente en de Gereformeerde Hogeschool zetten beide in op vestiging van de Gereformeerde Hogeschool aan Blaloweg 3. Een haalbaarheidsonderzoek naar de vestigingsmogelijkheden op deze locatie is inmiddels gestart. Eind dit jaar moet het onderzoek zijn afgerond. Dan kan definitief besloten worden tot een grondreserveringsovereenkomst tussen de gemeente en de Hogeschool.

De locatie Blaloweg 3 is in het verleden beoogd als kantorenlocatie. Een combinatie met een instelling als de Gereformeerde Hogeschool werd daarbij mogelijk geacht. Inmiddels blijkt echter dat deze plek onder andere qua ligging niet voldoende aantrekkelijk is als kantorenlocatie, en dat combinatie met de Gereformeerde Hogeschool ruimtelijk moeilijk inpasbaar is.

Om het gebied optimaal te kunnen ontwikkelen wil het college van B&W in de toekomst het idee van kantorenvestiging op deze locatie loslaten en uitgaan van ‘Bijzondere Doeleinden’. Op deze manier kan een aantrekkelijk gebied ontstaan voor organisaties en instellingen om zich hier te vestigen. Dit leidt tot lagere grondopbrengsten voor de gemeente dan in geval van kantoorvestigingen. De gemeenteraad zal zich over zowel de voorgestelde programmatische wijziging als de ‘minderopbrengsten’ een mening vormen.

Na een positief raadsbesluit kunnen het college en de Gereformeerde Hogeschool een intentieovereenkomst ondertekenen. Hierin staan wederzijdse afspraken vastgelegd. De Gereformeerde Hogeschool wil de school zo mogelijk al in 2012 in gebruik nemen.

Artikel delen:
Reacties 3

Reageer