Participatie, verbinden en vertrouwen

Zwolle – Dat is de inzet van het nieuwe Zwolse college. Een stad waar iedere Zwollenaar meetelt en meedoet. De coalitie van PvdA, VVD, CDA en ChristenUnie zet in het nieuwe collegeakkoord de visie voor de komende vier jaar uiteen. Ook in deze economisch lastige tijden blijft de stad zich doorontwikkelen tot een bloeiende gemeente in een sterke regio én blijft het de ambitie dat niemand buiten de boot valt. Dit akkoord is voor iedereen te lezen, onder meer op de website van de gemeente (http://www.zwolle.nl/).

In het akkoord van PvdA, VVD, CDA en ChristenUnie is een centrale rol weggelegd voor de inwoners van Zwolle. De verbinding tussen mensen en het versterken van verbindingen tussen de mensen, organisaties en de gemeente is daarbij het uitgangspunt. Hierin zien de vier partijen een grote uitdaging. Iedereen heeft kwaliteiten: de coalitie wil iedereen de kans geven zijn of haar kwaliteiten te ontwikkelen en in te zetten, naar eigen kunnen. De gemeente moet ruimte geven voor goede ideeën, voor mooie initiatieven, voor creativiteit en voor ondernemerschap.

Deze ruimte moet er voor iedereen zijn, dus ook voor mensen die het (nog) niet helemaal zelf kunnen. Dat vraagt om vertrouwen, om maatwerk, om vermindering van regels en procedures en om samenwerking tussen vakmensen onderling en tussen vakmensen en burgers. Daarbij is het belangrijk dat deze samenwerking niet alleen op bestuurlijk niveau gestalte krijgt maar juist ook in de praktijk van de uitvoering, in de dienstverlening van de gemeente en in de wijken. De coalitie wil inzetten op het versterken van de bestaande kwaliteiten van de stad. De ontwikkeling van de stad moet duurzaam zijn, om Zwolle toekomstbestendig te maken en te houden.

Het nieuwe college wil de komende vier jaar oplossingsgericht werken. Voor de gemeente als dienstverlener staan inwoners en ondernemers centraal, zij moeten de gemeente makkelijk kunnen benaderen en snel worden geholpen. Bij het verder brengen van de stad is de kracht van onderaf een belangrijke: Zwolle organiseert de ontwikkelkracht van de stad op menselijke maat, met name vanuit de buurten en wijken.

In een apart hoofdstuk besteedt het akkoord aandacht aan de aanpak van de economische tegenspoed waar ook Zwolle mee te maken heeft. Er moeten financiële keuzes gemaakt worden. Door een andere manier van werken maar ook door bezuinigingen op bijvoorbeeld de ambtelijke organisatie, cultuur en het beheer van de openbare ruimte blijft het mogelijk te investeren in de kwaliteit van bijvoorbeeld de zorg, het onderwijs en het participatiebeleid. Ook blijft er zo financiële ruimte voor nieuwe ontwikkelingen in de stad. Volgens het akkoord kan en moet dat in het vertrouwen dat de kracht van Zwolle leidt tot een opbloeiende stad in een sterke regio.

Zwolle wordt de komende vier jaar bestuurd door vijf wethouders, onder voorzitterschap van burgemeester Henk Jan Meijer. Het vorige college van burgemeester en wethouders telde nog zeven leden. Het college wil, met het oog op de noodzakelijke bezuinigingen op de gemeentelijke organisatie en op beleid voor de stad, zelf ook doelmatiger werken dan voorheen. CDA, ChristenUnie en VVD (ieder zes zetels in de gemeenteraad) dragen elk één wethouder voor voor het nieuwe college, de PvdA (zeven zetels) twee. De beoogde wethouders zijn Nelleke Vedelaar (PvdA), Gerrit Piek (PvdA), Erik Dannenberg (CDA) , Filip van As (ChristenUnie) en Cees Berkhout (VVD). Piek en Dannenberg zijn al wethouder in Zwolle, Vedelaar is gemeenteraadslid in Zwolle. Van As is wethouder in Dronten, Berkhout is wethouder in Zeist.

Maandagavond 19 april vanaf 19.30 uur wordt tijdens een verantwoordingsdebat door de gemeenteraad gesproken over het akkoord. Het door PvdA, VVD, CDA en ChristenUnie opgestelde akkoord is een ‘akkoord op hoofdlijnen’, waardoor de gemeenteraad ruimte houdt om een eigen invulling te geven. Tijdens die vergadering worden ook de nieuwe wethouders geïnstalleerd. De volledige tekst van het collegeakkoord is te lezen op de website www.zwolle.nl. Er komt ook een (samenvattende) publieksversie van het akkoord, die breed verspreid wordt in de stad.

 

Het beoogde college van burgemeester en wethouders van Zwolle voor de periode 2010-2014 is bekend. Zwolle kiest, met het oog op bezuinigingen op onder meer de eigen organisatie, voor vijf wethouders. In de periode 2006-2010 waren dat er zes. De volgende bestuurders zijn de komende jaren verantwoordelijk voor de volgende beleidsgebieden:

 

Henk Jan Meijer (VVD, burgemeester)

Openbare orde en veiligheid

Toezicht en handhaving

Brandweer

Dienstverlening

Communicatie

Regio Zwolle/Zwolle Kampen Netwerkstad

Lobby en positionering

 

Gerrit Piek (PvdA)

Ruimtelijke ordening

Financien

Sport

Monumentenzorg en archeologie

Spoorzone

Hedon

 

Nelleke Vedelaar (PvdA)

Welzijn

Herstructurering wijken

Wijkgericht werken

Wijkaccommodaties

Maatschappelijke opvang

Cultuur

Kamperpoort

Diezerpoort

 

 

Erik Dannenberg (CDA)

WMO (zorgdeel)

Wonen

Zwolle Duurzaam

Gezondheidsbeleid

Milieu en water

Bedrijfsvoering

Stadshagen

Roelenweg

 

Filip van As (ChristenUnie)

Onderwijs

Sociale Zaken

Jeugd

Integratie en inburgering

Campusontwikkeling (Windesheim)

Binnenstad

Cees Berkhout (VVD)

Verkeer

Economie

Vastgoed

Recreatie

Toerisme en evenementen

A28/Voorsterpoort

Hessenpoort

Marslanden

 

Artikel delen:
Reacties 16
 1. Er was destrijds (aanloop naar de verkiezingen) wat gejammer te horen over de plaats waar wethouders vandaan kwamen. Niet van mij overigens. Dacht wel van iemand die bij de VVD hoorde

  Piek en Dannenberg zijn al wethouder in Zwolle, Vedelaar is gemeenteraadslid in Zwolle. Van As is wethouder in Dronten, Berkhout is wethouder in Zeist.

  Tja, “‘T kan verkeren zei Bredero al.


  Maak melding

 2. @ Z&z; Vind dat dat mooi zou zijn, ook ivm betrokkenheid en de factor “Zwolle-ervaring”. Maar kan me voorstellen dat ze niet altijd voor het oprapen liggen. Vind het dan niet echt erg als ze een kwalitatief goede wethouder van elders halen.


  Maak melding

 3. Dick,

  we mogen hopen dat het frisse burgers zijn met een frisse kijk op zaken. Soms zien buitenstaanders dingen die de stadgenoot niet meer ziet. Kan dus een voordeel zijn.


  Maak melding

 4. @ Z&z. Daar heb je gelijk in…een frisse, niet door je geschiedenis beïnvloede kijk kan verhelderend werken.

  Kwaliteit gaat voor alles.

  Misschien kunnen de mensen die vonden dat ze persé uit Zwolle moesten komen, dit nog even toelichten?  Maak melding

 5. Ik vind de PvdA met 2 wethouders ernstig overbedeeld met Ruimtelijke ordening, Financiën, Spoorzone, Cultuur en Hedon.  Maak melding

 6. De PvdA heeft zich zo te zien goed ‘binnengelikt’. De partij met verlies krijgt de meeste wethouders. Wat klopt er niet? Democratischer, en een goede basis van vertrouwen, was 4 wethouders geweest!


  Maak melding

 7. Iemand van de nieuwe coalitie heeft naar een dagblad gelekt!! Die wist al voor de persconferentie deze morgen het nieuws te brengen. De basis voor vertrouwen is er nu al niet meer :'(


  Maak melding

 8. v.Dijk; De Sensator kan het wel stoer brengen maar nog komen ze niet verder dan dit:

  n het nieuwe college-akkoord zou zijn opgenomen dat de verkeerskundige waterscheiding in principe wordt opgeheven, maar dat wel eerst naar alternatieven moet worden gezocht.

  Het nieuwe Zwolse college heeft naar verluidt nog geen voorschot genomen op de verwachte miljoenenkortingen van het rijk. Zwolle heeft vorig jaar al een bezuiniging van vier miljoen euro doorgevoerd, die de stad budgettair lucht geeft. Wanneer duidelijk wordt hoeveel het kabinet gaat besparen op de miljarden die jaarlijks aan gemeenten worden verstrekt, zal het college die bedragen hetzij door bezuinigingen, hetzij door lastenverzwaringen in de gemeentelijke begroting verwerken.

  Zucht, nog STEEDS geen alternatieven. En weinig geld….Dat weinige geld kan maar 1x besteed worden.


  Maak melding

 9. @ v.Dijk. Doel je hierop

  ‘Voor de verkeerssituatie in Stadshagen wordt in 2010 onderzoek gedaan dat gericht is op het weghalen van de knip. In dit onderzoek worden aspecten als draagvlak in de wijk, fietsveiligheid en de omvang van de investeringen meegenomen (pag 10, ‘Leefbare Wijken en Veiligheid’)’.

  De uitslag van dat onderzoek zal de toekomst van De Knip bepalen
  .

  Haal de 15 – 20 topics hier maar weer van stal. Hoevaak zijn hier al geen bijeenkomsten over geweest, vergaderingen over gevoerd en dure onderzoeken naar gedaan? Dit loopt al vanaf 2002. Er is nog geen enkel redelijk alternatief. Stadshagen heeft geen behoefte aan nog langer ge-oh en getouwtrek. Tuurlijk krijg je deze tekst als de ene coalitiepartner zegt: zo laten en de ander zegt: weg.


  Maak melding

 10. Op dit moment draait alles uiteindelijk om geld.

  Zoals een goede onderneming werkt zou de overheid ook moeten werken. Alle kosten en baten analyseren.
  En dan ook echt alles.

  Er lopen dagelijks veel gezionde mensen lekker te wandelen met 365 snipperdagen die wel iets zouden kunnen betekenen voor de maatschappij.
  Travers moet bezuinigen en bv. wijkcentra moeten hun mensen inleveren en om vrijwilligers gaan bedelen.
  Die ex Travers mensen gaan van het ene kostenpotje naar het andere potje.
  Weer een bezuinigingsdoel bereikt! Of toch niet?

  Daar tegenover worden dagbestedingen van bejaarden afgepikt.
  Het voordeel is dat ze sneller sterven en er weer kostenposten vervallen. Erg triest!  Maak melding

 11. Participatie, verbinden en vertrouwen

  Dat is de inzet van het nieuwe Zwolse college. Een stad waar iedere Zwollenaar meetelt en meedoet.

  Jaja… maak dat de kat maar wijs. >:(
  Of vraag het eens aan de bewoners rond de Bagijnesingel die ook ‘beginspraak’ zouden krijgen over de nadere invulling van hun omgeving.
  Het nieuwe college gaat kennelijk gewoon verder op dezelfde bedriegelijke wijze als het vorige college.


  Maak melding

Reageer