Schoolkinderen controleren automobilisten op snelheid

Zwolle – Leerlingen van de basisschool De Oosterenk en De Emmaschool voeren maandagochtend 19 april een snelheidscontrole uit. Locatie is de Brederostraat, een straat – gelegen tussen beide scholen – waar een snelheid van 50 km/u is toegestaan maar waar regelmatig harder wordt gereden. In samenwerking met de politie gaan de kinderen zelf de snelheid van de auto’s controleren. De actie is het startmoment van de nieuwe landelijke verkeersveiligheidcampagne ‘Hou je aan de snelheidslimiet’.

Deze nieuwe verkeersveiligheidcampagne ‘Hou je aan de snelheidslimiet’ is de opvolger van de ‘Rij met je hart’ campagne en heeft als doel de automobilisten bewust te maken van de gevolgen van te hard rijden binnen de bebouwde kom. Zelfs ‘een beetje te hard rijden’ binnen de bebouwde kom kan dramatische gevolgen hebben. Vooral kwetsbare verkeersdeelnemers als voetgangers en fietsers zijn daarvan de dupe, blijkt uit onderzoek van de SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid).

Automobilisten die maandagochtend door de Brederostraat rijden worden allen gecontroleerd en aangehouden. Het eerste groepje kinderen voert de snelheidscontrole uit en het tweede groepje spreekt de automobilist aan op zijn/haar rijgedrag. Heeft de bestuurder zich keurig aan de snelheid gehouden dan wordt hij beloond. In het andere geval wacht hem een rode kaart. De heer Thijs Bennink, voorzitter van het ROVO (Regionaal Overlegorgaan Verkeersveiligheid Overijssel) voert samen met de leerlingen en de politie de controle uit.

Deze actie is een initiatief van het ROVO (Regionaal Orgaan voor de Verkeersveiligheid in Overijssel) in samenwerking met de Politie IJsselland, gemeente Zwolle en Veilig Verkeer Nederland. Aan het begin van een nieuwe campagneperiode wordt door middel van een startmoment de campagne onder de aandacht gebracht van de burgers in Overijssel.

Artikel delen:

Reageer