Samenwerking Landstede en SportService Zwolle

Zwolle – Landstede en SportService Zwolle gaan intensief samenwerken. Bij SportService Zwolle, uitvoerder van het gemeentelijke sportbeleid, kunnen Landstede-studenten volop leren in de praktijk. Gisteren hebben beide partijen bij Landstede een intentieverklaring ondertekend.

landstede_sportservice.jpg

Zowel SportService Zwolle als Landstede zien een meerwaarde in de samenwerking: “Als sportorganisatie biedt SportService Zwolle een contextrijke leeromgeving. Het partnerschap biedt bijvoorbeeld leerwerkplekken voor studenten Sport & Bewegen, zij kunnen beweegteams vormen en actief zijn in het onderwijs, de buurt en bij sportverenigingen”, aldus Rob van Kessel, voorzitter van het College van Bestuur van Landstede. “Voor SportService Zwolle wordt de uitvoering van activiteiten makkelijker omdat er dankzij de mbo-studenten meer menskracht beschikbaar is”, zegt Toon Kannekens, directeur van SportService. Zwolle. Ook willen de partners expertise uitwisselen en elkaar zo ondersteunen en versterken.

De activiteiten van SportService Zwolle beperken zich overigens niet alleen tot werkzaamheden in de sport, ook voor studenten van andere landschappen biedt de organisatie leerwerkplekken. Voor studenten Office & Management gaat het om secretariële functies, studenten Vrij & Gastvrij kunnen ingezet worden voor facilitaire ondersteuning op het kantoor en tijdens evenementen. Vanaf komend studiejaar zijn er ook mogelijkheden voor studenten Vormgeving & Entertainment; zij zijn bijvoorbeeld inzetbaar tijdens evenementen. Tijdens de voorbereiding daarvan kunnen zij zich bezighouden met ontwerp en presentatie.

“Een andere optie is dat we samen schoolsportevenementen op en rond de sportfaciliteiten van Landstede organiseren”, geeft Van Kessel aan. Ook tijdens dergelijke evenementen kunnen studenten veel leren. De partners gaan de mogelijkheden binnenkort inventariseren.

Stichting SportService Zwolle is verantwoordelijk voor de uitvoering van het sportbeleid van de gemeente. Bij die uitvoering kiest de organisatie voor een integrale aanpak waarbij met andere partners uit het sportveld voortdurend naar combinaties wordt gezocht tussen onderwijs, buurt en sportverenigingen. De activiteiten richten zich op het verhogen van de sportparticipatie; het verbeteren van de kwaliteit van het sport- en beweegaanbod; het versterken van de sportvereniging en de relatie school en sport. Daartoe ontwikkelt SportService Zwolle in nauwe samenwerking met kennisinstituten, waaronder de sportopleidingen in Zwolle, een doorgaande leerlijn.

Landstede is een ondernemende organisatie, die gaat voor waarden-vol leren, leven en werken. Landstede biedt diensten aan op het gebied van beroepsopleidingen, voortgezet onderwijs en opleidingen voor volwassenen en ook op het gebied van welzijn, kinderopvang en kringloop.

Landstede wil haar activiteiten ontplooien midden in de samenleving. Dat geldt met name voor de leerlingen en studenten, die leren in en van de praktijk. Dat betekent dat Landstede leerwerkplaatsen realiseert, waar dit leren kan plaatsvinden. Deze leerwerkplaatsen geven betekenis aan het leren in een contextrijke omgeving. Sport is één van de profielkenmerken van Landstede, waarmee de organisatie herkenbaar wil zijn. Dit profielkenmerk wordt vertaald in vijf programmalijnen, die de verankering ervan waarborgen in en buiten de organisatie. Juist de partnerschappen met sportorganisaties verbinden de visie op leren in de praktijk met de waarden van Landstede.

Artikel delen:

Reageer