GroenLinks Zwolle wil strategische raadsagenda

Zwolle – GroenLinks nodigt de gemeenteraad uit om meer agendabepalend te zijn en daarom pleit de groene fractie voor een strategische raadsagenda 2011-2014.

Hiermee beoogt GroenLinks, net als in de gemeenten Harderwijk en Voorst, dat de uitwerking van het collegeakkoord een gedeelde verantwoordelijkheid is van de hele raad en dat de dualiteit van het gemeentebestuur weer een stap verder komt.

Het voorstel luidt als volgt:

– Voor de periode 2011-2014 een strategische raadsagenda op te stellen, waarbij 2011 een concrete invulling heeft en de periode 2012-2014 een globale planning kent.

– Het college te verzoeken om bij de uitwerking van het collegeakkoord in de Perspectiefnota voor de hele raadsperiode een overzicht te geven van de majeure onderwerpen, inclusief bestaand beleid en wettelijke termijnen.

– De raad draagt zelf ook onderwerpen aan voor de strategische raadsagenda.

– Op basis hiervan neemt de raad bij de Perspectiefnota een besluit over de prioriteit, het proces en de termijn van het behandelen van de onderwerpen.

– De strategische raadsagenda wordt aansluitend op de beleidscyclus periodiek geactualiseerd.

– Het presidium werkt het initiatiefvoorstel nader uit tot een beslisnota.

Namens de fractie van GroenLinks

Rana Berends

Patrick Rijke

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer