Volgend jaar nieuw onderzoek alcoholgebruik jongeren

Zwolle – GGD IJsselland ondersteunt van harte de campagneweek van het project Minder Drank Meer Scoren (MDMS). Deze vindt plaats van 23 tot en met 29 april. Naast de zogenaamde Preventieve Gezondheidsonderzoeken (PGO’s), die GGD IJsselland uitvoert op alle scholen in de regio, doet de GGD ook aan onderzoek. Volgend jaar vindt er een nieuwe jongerenmonitor plaats, waarin de jeugd opnieuw gevraagd wordt naar onder andere het gebruik van alcohol.

Uit het onderzoek van de GGD naar de leefstijl van jongeren kwam eerder naar voren dat in IJsselland al op jonge leeftijd vaak en veel alcohol gedronken wordt en dat ouders dat relatief vrij gemakkelijk toestaan. In 2007, toen de start van het project MDMS was en de GGD een gezondheidsmonitor hield, bleek dat 65 procent van de jongeren tussen de 12 en 23 jaar wel eens alcohol nuttigt. De trend lijkt de laatste jaren de goede kant op te gaan, jongeren lijken wat minder vaak te drinken. Daarnaast zijn ouders dan ook minder tolerant geworden naar hun kinderen toe als het gaat om alcoholgebruik. Maar er is nog steeds een groot aantal jongeren dat te veel en te vaak alcohol drinkt.

De rol van de GGD richt zicht met name op het vroeger en vaker bewust maken van de risico’s van overmatig en vroegtijdig alcoholgebruik door jongeren. Recente onderzoeken, naast de diverse monitoren die GGD IJsselland iedere vier jaar houdt en die op de website www.ggdijsselland.nl staan, wijzen uit dat het alcoholgebruik van jongeren alleen uitgesteld kan worden wanneer zowel jongeren als hun ouders worden geïnformeerd over hoe en waarom jongeren geen alcohol zouden moeten drinken.

Die risicobewustwording gebeurt onder meer tijdens de PGO’s. Tijdens die onderzoeken door een verpleegkundige of arts van de GGD, wordt aan leerlingen gevraagd of hij/zij wel eens alcohol heeft gedronken. Dat betekent dat er bij ieder kind over alcohol begonnen wordt. Het gaat om groep 7 van de basisschool en klas 2 van het voorgezet onderwijs. Daarbij wordt gebruik gemaakt wordt van een visuele ondersteuning (hersenscan), omdat het risico voor de hersenen centraal staat. Het advies gaat niet alleen om informeren van kind en ouder over de risico’s, maar vooral over het bewust maken van de risico’s van alcoholgebruik op jonge leeftijd. Daarnaast gaat het om signaleren van alcoholgebruik bij kinderen en een eventuele doorverwijzing naar Tactus verslavingszorg bij overmatig alcoholgebruik.

Artikel delen:

Reageer