1e Prijs Kennisproduct 2010 voor docent Windesheim

Zwolle – Winnaar van het Kennisproduct 2010 is Edith Roefs. De docent van de Christelijke Hogeschool Windesheim kreeg deze prijs voor haar onderzoek naar de kwaliteiten en drijfveren van inspirerende hogeschooldocenten. Op 22 april reikte Doekle Terpstra, voorzitter van de HBO-raad, de prijs uit tijdens het Jaarcongres van de HBO-raad.

Vanuit het lectoraat Pedagogische Kwaliteit van het Onderwijs deed Roefs drie jaar onderzoek naar inspirerende docenten. De jury beoordeelde haar onderzoek als beste, omdat het rake voorbeelden geeft van docenten die een positieve, inspirerende invloed hebben op de ontwikkeling van de arbeidsidentiteit van studenten.

Aan de hand van tien thema’s schreef Roefs een verfrissend boek over de inspirerende docent. Deze docent richt zich niet alleen op pure kennisoverdracht of op een eenzijdig coachende taak, maar zet zich vooral in voor de hele ontwikkeling van de student. Hij stimuleert de student na te denken over zichzelf, het vakgebied en beroepsmatig handelen. Roefs: “De inspirerende docent verstaat de kunst de student persoonlijk aan te spreken in zijn ontwikkeling.” De diverse verhalen en thema’s in het boek bieden andere docenten de mogelijkheid te reflecteren op zichzelf, hun manier van lesgeven en de beweegredenen daarvoor.

De prijs Kennisproduct is ingesteld door het Forum voor Praktijkgericht Onderzoek (het platform voor lectoren). Doel is om gezamenlijk tot kwaliteitscriteria voor praktijkgericht onderzoek te komen. Een jury, bestaande uit lectoren, beoordeelt de ingediende kennisproducten. De prijs van € 3000,- is vrij te besteden door het lectoraat dat het winnende onderzoek heeft ingediend. Het kennisproduct 2010 was genomineerd door het lectoraat Pedagogische Kwaliteit van het Onderwijs van Windesheim.

Artikel delen:

Reageer