Windesheim en KvK stimuleren ondernemerschap in onderwijs

Zwolle – Ondernemers in het MKB zijn van groot belang voor de economie van Oost-Nederland. De afgelopen periode van recessie heeft ons geleerd dat hun activiteit ‘de motor’ in onze regio aan de gang houdt. De arbeidsmarkt vraagt daarnaast om meer ondernemende werknemers. Om ondernemerschap te stimuleren en het ondernemersklimaat in de regio verder te verbeteren gaan de Kamer van Koophandel Oost-Nederland en Christelijke Hogeschool Windesheim nauwer samenwerken. Op 23 april sluiten beide partijen in Zwolle een overeenkomst over onder meer een duurzame inbedding van het thema ondernemerschap in het hbo-onderwijs.

Door het sluiten van een convenant worden de bestaande goede banden tussen de KvK en Windesheim verder aangehaald. De afgelopen jaren was Windesheim al gastheer voor de Startersdag van de Kamer van Koophandel. Ook werken beide organisaties samen in bijvoorbeeld het jaarlijkse evenement Starters-ABC, voor ondernemende studenten in het beroepsonderwijs, waarvan de volgende editie op 9 juni plaatsvindt op de Campus van Windesheim.

De komende tijd richt Windesheim zich op het doorvoeren van het thema ondernemerschap in hbo-opleidingen. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de vraag van de hbo-studenten naar meer aandacht voor wat er komt kijken bij het starten van een eigen bedrijf. De KvK ondersteunt Windesheim hierbij door het verzorgen van presentaties of gastlessen over ondernemerschap en bijvoorbeeld internationale handel. Ook is de KvK bereid zitting te nemen in commissies die de opleidingen adviseren over de aansluiting van het onderwijs bij de beroepspraktijk van ondernemers. Windesheim zal bijdragen aan verschillende regionale projecten en evenementen van de KvK en participeert in het project Jong Ondernemen, waarbij studenten de mogelijkheid krijgen om ervaring op te doen via een Student Company. Ook hbo-docenten worden gestimuleerd zich verder in ondernemerschap te verdiepen. De KvK ondersteunt ten slotte het door Windesheim opgezette lectoraat Area Development, dat zich gaat bezighouden met integrale gebiedsontwikkeling.

De Kamer van Koophandel Oost Nederland beoogt met de samenwerking bij te dragen aan een gezond ondernemersklimaat in de regio en het behoud van een goede arbeidsmarkt met voldoende gekwalificeerd personeel. Windesheim wil ondernemende studenten helpen zich te ontwikkelen tot verantwoordelijke, initiatiefrijke en zelfbewuste professionals, die bijdragen aan de ontwikkeling van de economie en samenleving in Noord- en Oost-Nederland.

Artikel delen:

Reageer