Burger tevreden over Politie IJsselland

Zwolle – Driemaal een nummer 1-notering en twee keer de tweede plaats, dat is de belangrijkste uitkomst van de resultaten van de Integrale Veiligheidsmonitor (IVM) 2009 voor het politiekorps IJsselland. De IVM is een jaarlijks terugkerend landelijk onderzoek waarin zaken als leefbaarheid van de woonbuurt, beleving van buurtproblemen, onveiligheidsgevoelens, ervaringen met veel voorkomende criminaliteit, het oordeel van de bevolking over het optreden van de politie en gemeenten en preventiegedrag worden onderzocht.

 

68,6% van de respondenten in IJsselland is (zeer) tevreden over het laatste politiecontact. Landelijk ligt dit percentage op 59,6%. Daarmee staat IJsselland bovenaan de lijst van best presterende  korpsen. Met een toename van 1,7% ten opzichte van 2008, zit IJsselland op een stijgende lijn. Een andere koppositie neemt het korps in op ‘leefbaarheid in de buurt’. Met een schaalscore van 6,6 zit het korps boven het landelijk gemiddelde van 6,3. De Politie Ijsselland werkt met gebiedsgebonden politieteams. Dat betekent dat er in de buurt lokale politieteams aanwezig zijn. Ook heeft IJsselland voor iedere wijk, ieder dorp of kleinere leefgemeenschap in ons gebied een eigen wijkagent. Dit maakt de politie laagdrempelig voor bijvoorbeeld het melden van allerlei vormen van overlast, die hierdoor adequaat kan worden opgepakt. Het functioneren van de politie in de woonbuurt scoort eveneens hoog, want deze wordt door 46,3% van de respondenten beoordeeld met (zeer) tevreden. Met dit laatste staat Politie IJsselland op de één-na-hoogste positie.


Aangifte- en meldingsbereidheid gestegen
Uit de IVM 2009 komt naar voren dat in 2009 de aangiftebereidheid is gestegen ten opzichte van 2008 van 21,8 % naar 33,7 %. Tevens is de meldingsbereidheid gestegen van 27% in 2008 naar 41,8 % in 2009. Ook op dit resultaat doet ons korps het erg goed ten opzichte van de rest ons land.  

Veiligheidsgevoel omhoog
De doelstelling in het meerjarenbeleidsplan van ons korps is dat het veiligheidsgevoel van de burgers ten opzichte van 2006 stabiel blijft. Uit de IVM 2009 komt als resultaat dat het gevoel van onveiligheid t.o.v. 2008 (20,9 % heeft wel eens onveiligheidsgevoelens) is afgenomen met 1,3 % (2009: was dit 19,6%). Vergelijkend met het landelijk gemiddelde van 25,8% zijn wij daarmee een hele veilige regio.

Artikel delen:

Reageer