Zorgen over doorstroming verkeer binnenring Zwolle

Zwolle – Swollwacht maakt zich ernstig zorgen over de doorstroming van de Zwolse binnenring. De lokale partij heeft al meerdere malen melding gemaakt en het college gewaarschuwd, dat zij grote problemen heeft met de gevolgen van het niet slim inplannen van wegwerkzaamheden in de gehele stad. "Hierdoor wordt het zakelijke en recreatieve verkeer wederom geconfronteerd met een uiterst publiekonvriendelijke verkeerstilstand en opstoppingen op de Zwolse ringenwegen."

Het gemakkelijk snel binnenkomen en uitgaan van de stad, alsmede een goede verkeersdoorstroming is van groot belang voor de lokale economie en aantrekkingskracht van de stad om hier te kunnen shoppen, vindt Swollwacht. Nu hier naar het oordeel van Swollwacht onvoldoende rekening mee wordt gehouden dreigen de consumenten van buitenaf Zwolle links te laten liggen en zoeken nu hun heil elders in de regio. De gedane toezeggingen door de reeds vertrokken verkeerswethouder Cnossen om dit soort problematiek te voorkomen, zijn dan ook gezien de huidige situatie niet nagekomen, vindt Swollwacht. Het enige wat er wel is gebeurd is een betere informatie op de website van de gemeente Zwolle, wat verkeersdeelnemers kunnen verwachten.

Swollwacht: "Op dit moment weet ook het verkeer komende en gaande vanuit het kantorenpark Oosterenk / Watersteeg door werkzaamheden op de ceintuurbaan zich s’ochtends en voornamelijk einde werkdag geen enkele raad. Zoals water naar het laagste punt zakt zoekt het verkeer sluiproutes, waardoor gevaarlijke situaties ontstaan. De Wipstrik en de ventwegen parallel hieraan geraken overvol en mensen moet zich de binnenstad uitknokken om de stad te kunnen verlaten. Meest frappante is dat deze wegwerkzaamheden wederom gelijktijdig zijn met werkzaamheden op de Blaloweg, Zwartewaterallee en IJsselallee. Het is net alsof u het erom doet en graag wilt dat mensen Zwolle vermijden en uitvluchten. Wat ons betreft geen staat dit alles averechts op de toegankelijkheid en gastvrijheid die wij als stad willen uitademen."

Swollwacht is dan ook van mening dat er op korte termijn een evaluatie moet komen over de bereikbaarheid van de stad, hoe er in de toekomst omgegaan wordt met wegwerkzaamheden. En in hoeverre het autoluw maken van de binnenstad hierin een positieve in plaats van negatieve bijdrage kan leveren.

Naar aanleiding van het zojuist genoemde heeft Swollwacht de volgende vragen:

1.      Deelt de wethouder onze zorgen en ook die van burgers en ondernemers, wanneer we spreken over de verkeersopstoppingen op de Zwolse ringwegen en binnenstad?

2.      Zo ja, wat bent u voornemens om op korte termijn te ondernemen om de doorstroming in de stad te verbeteren?

3.      Hoe gaat u voorkomen dat nieuwe wegwerkzaamheden in de stad wederom voor opstoppingen zorgen?

4.      Welke alternatieven gaat u het bestemmingsverkeer van en naar de kantoren op Oosterenk / Watersteeg bieden?

5.      Hebt u enig idee wat voor negatieve effecten, wanneer we spreken over C02 uitstoot, de opstoppingen hebben voor het milieu en volksgezondheid? Zo nee, kunt u ons hierover informeren?

6.      Bent u bereid en kunt u aangeven, wanneer wij als raad op korte termijn kunnen debatteren over de bereikbaarheid van de ringwegen en Zwolse binnenstad?

Hans Borrel

Artikel delen:
Reacties 5
 1. Het is inderdaad een rampzalige planning om 2 gedeelten van een ringweg tegelijk aan te pakken.
  Helemaal de ijsselallee snap ik niet, hadden ze het niet gelijk beter kunnen aanpakken.
  Je hebt het station en ik weet niet hoeveel kantoorpanden, en windesheim echt bespottelijk.
  En dan rij je afgelopen zaterdag op de blaloweg zijn ze daar ook nog eens druk bezig.


  Maak melding

 2. Iets goed plannen kunnen ze denk ik niet bij deze gemeente met zo,n groeistad moet met elke onderneming jaren vooruit gekeken kunnen worden .


  Maak melding

 3. Verslag:
  De nieuwe wethouder Berkhout deelt de zorg over de doorstroming van het verkeer, en het heeft prioriteit nummer 1.
  De eenheid wijkzaken verzamelt alle vertragingen van verkeer en communiceert hierover met bedrijven en bewoners.
  Er wordt te weinig regie gevoerd, zegt de wethouder.
  Voor de zomer moet het (Dr. Spanjaardweg) afgerond worden.
  Er moet een verkeersregisseur komen. Die moet er op korte termijn voor zorgen dat er doorstroming komt.
  Swollwacht heeft vooral moeite met de drukte bij Oosterenk / Watersteeg. De wethouder zal dit nader bekijken en schriftelijk antwoord geven, omdat hij (als nieuwkomer) de materie nog onvoldoende kent.


  Maak melding

Reageer