Ondernemers boos over brief gevelreclame

Zwolle – De afgelopen tijd hebben talrijke ondernemers een brief ontvangen van de gemeente Zwolle over het feit dat zij in strijd zouden handelen met artikel 4.4.2 van de APV. Dat constateert VVD Zwolle. Het gaat hier gevelreclame die is aangebracht zonder dat daarvoor een reclamevergunning is verleend. In de brieven wordt onder meer meegedeeld dat een reclamevergunning niet kan worden verleend wanneer de reclame in strijd is met de redelijke eisen van welstand.

15-01-2010_gevelreclame_zwolse_binnenstad_oudste_vergunning_voor_deze_bril_5.jpg

Over het de criteria die worden gehanteerd bij het begrip “redelijke eisen van welstand” kan een discussie op zich gevoerd worden, zegt raadslid G. v.d. Kooy zondag. Die discussie wil de fractie van de VVD ook graag voeren op het raadsplein. In de mondelinge vragen wil de VVD zich echter beperken tot de stijl in de door de gemeente verstuurde brieven. Zo is er sprake van het “voornemen last onder dwangsom” en wordt gemeld dat “gemeente verplicht is ter bescherming van het algemeen belang en ter voorkoming van precedentwerking om handhavend op te treden”. Deze in zeer ambtelijk – juridische termen opgestelde brieven is menig ondernemer rauw op het dak gevallen en heeft veel wrevel gewekt, zegt de VVD.

Daarom wil de VVD dan ook de volgende vragen stellen:

1. Deelt U de mening van veel ondernemers en onze fractie dat de toonzetting van de brieven niet de meest gelukkige is?

2. In de brieven wordt gewag gemaakt van de mogelijkheid om met de gemeente in overleg te treden, is het niet beter om eerst met de betrokken ondernemers te communiceren alvorens brieven te versturen waarin wordt gesproken over het opleggen van een last onder dwangsom?

 1. Bent U bereid met ondernemers en ondernemersorganisaties in contact te treden, anders dan door het versturen van brieven zoals eerder omschreven? 

Fractie VVD Zwolle,

Gerrit van der Kooy

Artikel delen:
Reacties 14
 1. Deze in zeer ambtelijk ?? juridische termen opgestelde brieven is menig

  In de brieven wordt gewag gemaakt van de mogelijkheid

  Prima initiatief, maar let dan ook op de eigen woordkeuze: “Gewag maken van” klinkt antiek. Waarom niet gewoon “melding maken van” ????  Maak melding

 2. Nee, dan overal die prachtige borden met onze nieuwe bestuurders … dat valt zeker wel binnen de ‘redelijke eisen van welstand’?


  Maak melding

 3. wat een flauwekul. ik zie de gemeente zich liever druk maken om die straatmuzikanten die onze winkelcentra “en masse” overspoelen. is hier wel een vergunning voor verleend. en draagt deze georganiseerde muzikanten onderneming ook belasting af over de vergaarde schemerige verdiensten?


  Maak melding

 4. Al die uitgestalde reclame troep op stoepen die de weg blokkeren dat is erg, doe daar eens wat aan. Aan die gevelreclame stoor ik mij niet.


  Maak melding

 5. De welstandscommissie is een gemeentelijke dooddoener omdat over welstandsuitstraling nooit te communiceren valt.
  De gemeente heeft onlangs de reclameregels voor buiten de binnenstad geschrapt omdat men problemen kreeg met de grote sigarendozen. Deze mogen langs de snelweg wel levensgrote lichtreclames op hun dak zetten hetgeen in strijd was met de regels.
  Maar een kleine ondernemer in de binnenstad die zijn reclamebord om schade te voorkomen hoger dan de begane grond bouwlaag hangt wordt aangeschreven dat dit esthetisch niet verantwoord is en bedreigd met een schade claim.
  Ik bedoel maar, waar een dorp groot in kan zijn.  Maak melding

 6. Met plezier beantwoord ik de vragen van de vuh vuh duh.

  1)
  De toonzetting van de brieven is duidelijk, eerlijk en wijst de ondernemert slechts op zijn rechten en plichten, alsmede op de verordening.

  2)
  De mogelijkheid om in overleg te treden met de gemeente is een extra service, een extra bonus voor de ondernemert die zich, net als wij burgers, ook moeten houden aan wet en regelgeving.
  Voor je een onderneming start laat je je daar bovendien altijd uitgebreid over informeren.
  Het enige wat de gemeente hier doet is de ondernemert duidelijk maken wat hem allang bekend is.
  Graag gedaan.

  3)
  Ook in de huidige, zogenaamde “snelle en digitale tijd”, is een brief nog altijd een uiterst effectief communicatiemiddel.

  Ik hoop “heer” van der Kooi hiermee voldoende geantwoord te hebben.


  Maak melding

 7. Eens over toonzetting, al weten we niet anders van die club.
  Mooi, duidelijk en snel beantwoord! “de heer” denkt vaak de opinie makkelijk te kunnen bespelen. Bedankt Bucephalos voor de feiten die ik niet kende.


  Maak melding

 8. Verslag:
  De burgemeester merkt op dat de handhaving volgt op het vastgestelde beleid door de raad. Als de raad het niet meer eens is met het beleid, moet zij het beleid bijstellen. Zo niet dan blijft het vastgestelde beleid het kader.
  Burgemeester zegt dat sinds 2004 de welstandscommisie de controle uitvoert.
  Meijer is het eens, dat de brieven een te formeel karakter hebben. Hij gaat daar nader naar kijken.
  Er is contact met de ondernemers via verschillende groeperingen als b.v. het City Centrum.
  Totaal worden 700 ondernemers benaderd. Er moeten nog 200 ondernemers benaderd worden, en dat zal volgens de burgemeester op dezelfde wijze gebeuren. Er zijn al 500 behandeld.


  Maak melding

 9. Ik ben al blij dat er iemand wat mee gaat doen. Ik zeg: actie! Ik kan zo minimaal 10 andere zaken opnoemen waar ik mij als ondernemer en inwoner mateloos aan stoor! En ja, daar valt ook het lastig vallen door de dames en heren van allerlei goedbedoelde doelen, in de Diezerstraat onder. Soms schandalig hoe men daar te werk gaat. Dat daar een vergunning wordt afgegeven….. Laten ze daar maar eens eerst naar kijken en niet alleen de kleine zelfstandigen pesten. Durf dan ook de grote jongens aan te pakken met die foeilijke fel gekleurde reklame uitingen. Maar ja die zullen wel een vergunning hebben! Schandalig dat die is verleend eigenlijk. Succes!


  Maak melding

Reageer