Samenwerking Frion en Gehandicaptensport

Zwolle – Maandagmiddag ondertekenden Stichting Gehandicaptensport Nederland en Frion een  samenwerkingsovereenkomst. De organisaties gaan samenwerken binnen het programma ‘Zo kan het ook!’. Dit is een programma waarmee Gehandicaptensport Nederland stimuleert dat mensen met een verstandelijke beperking een actievere leefstijl krijgen. Centraal staat daarbij het structureel meer bewegen en sporten. Frion ontvangt hiervoor van Stichting Gehandicaptensport Nederland € 15.000 subsidie. Deze subsidie wordt twee jaar verstrekt.

geh._sport.jpg

Volgens een onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen is meer dan 80% van de mensen met een verstandelijke handicap inactief. Dat wil zeggen dat ze niet voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen die stelt dat je ‘minimaal 5 dagen per week minimaal 30 minuten matig intensief moet bewegen’. Van de 55-plussers voldoet zelfs niemand aan die norm. Voor de gemiddelde Nederlander zijn die percentages respectievelijk 50 en 60%. Een groot verschil dus.

Met ‘Zo kan het ook!’ spant Frion zich in voor het opzetten en vormgeven van een instellingsbreed ingebed bewegings- en sportstimulerend beleid. Dit gebeurt vanuit dag- en woonvoorzieningen omdat medewerkers een sleutelrol vervullen. Zij kunnen mensen met een verstandelijke beperking makkelijker bereiken als het gaat om sport en bewegen.

€ 15.000 subsidie

Gehandicaptensport Nederland ontvangt van ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport subsidie voor dit programma. Frion ontvangt in 2010 en 2011 van Gehandicaptensport Nederland circa € 12.000 voor het inzetten van een projectleider. De projectleider zorgt bij Frion voor beleidsontwikkeling en de inbedding. Daarnaast ontvangt Frion tot en met 2012 maximaal € 3000,- per jaar voor het opzetten en organiseren van sport en bewegingsactiviteiten.

Artikel delen:

Reageer