Meerjarige Dirigenten Opleiding van start in Zwolle

Zwolle – In september 2010 start in Zwolle een Meerjarige Dirigenten Opleiding (MDO) voor Noord  Nederland. Deze tweejarige opleiding tot koordirigent is opgezet voor amateur-koordirigenten en  koorzangers met de ambitie om dirigent te worden. De organisatie is in handen van Kunst & Cultuur Overijssel (KCO). De opleiding wordt gegeven door vakbekwame docenten.

MDO leidt op tot het diploma Amateur Koordirigent‚ dat wordt erkend door de Inspectie Kunstzinnige Vorming Amateurkunst. De opleiding biedt de volgende vakken: Slagtechniek‚ Repetitietechniek‚ Repertoire en programmering‚ Partituurspel‚ Praktijk (koorklas)‚ Muziekgeschiedenis‚ Koorvorming‚ Stemvorming‚ Algemene Muziekleer‚ Vormleer‚ Solfège en Harmonieleer. Per leerjaar omvat de cursus 148 lesuren. De lessen worden wekelijks gegeven op woensdagavond  en één keer per maand op zaterdagmorgen. Locatie: Hogeschool ArtEZ in Zwolle. Docenten zijn Eugène van Boheemen, Tiedo Kruisselbrink, Sonja Björnsen en Gerard van der Leeuw. De kosten voor de opleiding bedragen € 750 per cursusjaar.

Dirigeren

Dirigeren is meer dan de maat aangeven. Kennis van de partituur‚ de uitvoeringspraktijk‚ tempo en dynamiek‚ de (on)mogelijkheden van de menselijke stem en repetitietechniek zijn aspecten die een dirigent moet beheersen om een koor goed te kunnen dirigeren.

Om te worden toegelaten moet men een test afleggen. Deze test vindt plaats op 5 juni in Zwolle. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Evert Ruiter, adviseur Amateurkunst KCO, 038 – 422 50 30.

Meer informatie of een folder opvragen kan bij KCO, Evert Ruiter, telefoonnummer 038 – 422 50 30, of eruiter@kco.nl.

Artikel delen:

Reageer