Bezwaren en klachten in Zwolle beter behandeld

Zwolle – De gemeente Zwolle behandelt bezwaarschriften steeds efficiënter. Over 2009 zijn ongeveer drie van de vier bezwaarschriften afgehandeld binnen de termijn die daar voor staat. Zwolle blijft werken aan een zo goed mogelijke afhandeling: eind dit jaar wil de gemeente bij elk bezwaarschrift onderzoeken of door (pre)mediation beter maatwerk geleverd kan worden bij het oplossen van bezwaren.

Burgemeester en wethouders spreken van een ‘behoorlijke verbetering’ van de wijze van behandelen. Naast het tijdig afhandelen van een groter percentage bezwaren wordt ook meer en meer ingezet op maatwerk bij de behandeling van bezwaren. Premediation en mediation zijn daar voorbeelden van. Bij die werkwijze wordt gekeken hoe partijen in samenspraak en met hulp van een onafhankelijke begeleider hun conflict op kunnen lossen. Het totale aantal ingediende bezwaarschriften is in 2009 afgenomen met ruim 10 procent, van 629 naar 561.

Uniek

In het jaarverslag over de bezwaarschriftenbehandeling wordt ook ingegaan op de unieke wijze waarop Zwolle sinds 2009 werkt bij de aanslag van de gemeentebelastingen. Wie het oneens is met de hoogte van de aanslag van de Waardering onroerende zaken, wordt gezocht telefonisch contact op te nemen met de gemeente. Een belastingspecialist en de taxateurs behandelen de vragen of bezwaren vervolgens op korte termijn: daaruit volgt vervolgens extra uitleg aan de bezwaarmaker, een lagere taxatie of de mogelijkheid om alsnog formeel bezwaar te maken. Maakte zonder deze werkwijze in 2008 nog 5,3 procent van de Woz-plichtigen bezwaar, in 2009 was dat 2,2 procent. Landelijk is dat percentage 3,4 procent.

In 2009 zijn er 132 officiële klachten geweest  over gedragingen van ambtenaren en bestuurders. Ook dat is minder dan in 2008. De gemeente streeft er dit jaar naar om zeker 95 procent van die klachten binnen de termijn van zes weken te behandelen. In 2009 is 35 procent van de klachten binnen twee weken afgehandeld, en 63 procent binnen vier weken.

Artikel delen:

Reageer