Dijkverlegging bij Westenholte stap dichterbij

Zwolle – De dijkverlegging bij Westenholte is een stap dichterbij gekomen: burgemeester en wethouders van Zwolle hebben ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp milieu-effectrapportage voor het project. Een nieuw bestemmingsplan maakt het mogelijk de IJsseldijk bij Westenholte te verleggen, om de waterstand van de rivier op veilig niveau te houden. Hier een mooi filmpje over het project.

dijkverlegging_2.jpg

Het ontwerpbestemmingsplan wordt  gedurende zes weken ter inzage gelegd. De ontwerp milieu-effectrapportage eveneens. Gedurende die periode kan een ieder een zienswijze indienen op het ontwerpbestemmingsplan. Het college zal vervolgens eventuele zienswijzen beantwoorden. Die beantwoording en een al dan niet aangepast bestemmingsplan wordt daarna ter vaststelling voorgesteld aan de gemeenteraad. Dat plan maakt het uiteindelijk mogelijk om de dijk te verleggen en om daarmee samenhangende maatregelen te nemen in de inrichting van de uiterwaarden bij Westenholte.

dijkverlegging.jpg
De toekomstige situatie bij Westenholte…

In de uitgevoerde milieu-effectrapportage zijn diverse alternatieven voor de dijkverlegging en de inrichting van het gebied vergeleken. Daarbij is ook gekeken naar effecten voor het milieu, maar ook naar ruimtelijke, sociale en economische aspecten en naar de technische haalbaarheid.

Het project maakt onderdeel uit van de plannen van de overheid om de waterstand in de IJssel te (kunnen) beperken. De plannen worden ontwikkeld onder de noemer Ruimte Voor De Rivier.

Gevolgen voor omwonenden
De nieuwe dijk loopt voor een gedeelte over bestaande bebouwing heen. Drie woningen zullen worden verplaatst. Met de bewoners wordt gezocht naar een goede oplossing. Datzelfde geldt voor twee agrarische bedrijven die op de plek van het nieuwe dijktracé liggen.

Artikel delen:
Reacties 18
 1. Hij schijnt een hele grote kavel terug te krijgen dicht bij Westenholte Een paar honderd meter bij mij vandaan.Precies weet ik het niet.


  Maak melding

 2. In ieder geval mooi dat er een beetje kronkelend fietspad blijft/komt.
  Was al bang dat je in de toekomst een saai recht stuk zou krijgen.:)


  Maak melding

 3. Wichert, Keumes is volgens mij iets van markant uiterlijk. Tenminste zo had ik het bedoeld, zo komt Herman ook op mij over. Kunnen we Herman nog niet op 1 of andere vage manier een uitnodiging voor 75 jaar WVF geven? Al heeft ie volgens mij nog geen dag op voetbal gezeten 😮


  Maak melding

 4. aub glad skeelerasfalt/beton en GEEN wildroosters. Vanaf Kampen via ‘sHeerenbroek is al prachtig asfalt, dit kan een leuk lusje worden:D


  Maak melding

 5. @ Blup; Bedoel eigenlijk een Rondje Zwolle-fiets kaarten. Maar skeurmotoren, step en skatekaarten. Of zouden ze geen kaartjesknipper installeren en iedereen maar lekker door elkaar over die inderdaad héérlijke dijk laten rouzen?


  Maak melding

 6. Volgens mij heeft Z&z (bijna) altijd gelijk wichert. Maar mijn interpretatie was

  Keumes is volgens mij iets van markant uiterlijk. Tenminste zo had ik het bedoeld, zo komt Herman ook op mij over.  Maak melding

Reageer