Humanitas Zwolle zoekt actieve en betrokken mensen

Zwolle – Humanitas zorgt al meer dan 60 jaar voor het opzetten en continueren van projecten voor mensen die tijdelijk een steuntje in de rug nodig hebben. Humanitas werkt in al haar projecten met vrijwilligers. Zij ondersteunen mensen bijvoorbeeld bij hun thuisadministratie, bij het leren van Nederlandse taal. Ook kent Humanitas vele maatjesprojecten en een project in wording waarbij gescheiden ouders worden begeleid bij het komen tot een omgangsregeling met hun kinderen.

Officieel is Humanitas een organisatie die zich inzet voor maatschappelijke dienstverlening en samenlevingsopbouw. Dat is een hele mond vol, maar het betekent in de praktijk dat vrijwilligers overal in het land anderen helpen om zelf weer verder te kunnen. Wat kenmerkend is voor Humanitas is dat de hulp niet door een instantie gegeven wordt, maar door een medemens. Dit is gelijkwaardiger. Het maakt dat mensen minder afhankelijk worden. De vrijwilliger loopt een tijdje met iemand op, is een steun in de rug.

Humanitas in Zwolle heeft een aantal projecten onder haar hoede. De grootste is de Thuisadministratie. Vrijwilligers van Humanitas helpen mensen om hun administratie op orde te brengen en daarmee ook om meer grip te krijgen op hun financiën. Ook omliggende gemeenten gaan nu met Humanitas Zwolle dit project oppakken, omdat het tot mooie resultaten leidt. Het project Thuisadministratie loopt nu al in Dalfsen en Zwolle; en in Zwarte Waterland gaat het project binnenkort van start. Vanwege de uitbreiding van het project is Humanitas dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers uit Zwolle en omgeving.

Een ander groot project is het taalproject. Taalcoaches helpen anderstaligen om de Nederlandse taal onder de knie te krijgen. In Zwolle zijn er nu al 21 actief.

Naast 1 op 1 contact zijn er ook conversatielessen. Dit zijn groepslessen die worden begeleid door vrijwilligers die daarvoor opgeleid zijn. Omdat er veel verschillende nationaliteiten meedoen aan zo’n  project wordt iedereen automatisch gestimuleerd om Nederlands te praten en bovendien leren de deelnemers op die manier weer nieuwe mensen kennen.

Een project in wording is BOR, wat betekent: Begeleiding bij een OmgangsRegeling. De bedoeling van dit project is om mensen die gaan scheiden of gescheiden zijn te begeleiden om te komen tot een goede omgangsregeling met de kinderen. Het is laagdrempeliger dan bijvoorbeeld naar een mediator gaan.

Humanitas begeleidt ouders gedurende 3 tot 6 maanden met als resultaat een hanteerbare afspraak over de omgang. Daarbij staat het belang van de kinderen centraal.

Naast deze activiteiten zijn er bijvoorbeeld ook nog de projecten rondom het bezoeken van gedetineerden, de telefooncirkel, Kamerama, maatjesproject voor jonge nieuwkomers en ook Match, maatjesproject voor middelbare scholieren.

Humanitas heeft een groot arsenaal aan vrijwilligers om de verschillende projecten uit te kunnen voeren. Die vrijwilligers zijn zeer trouw, er is bijna geen verloop. Dat heeft ook te maken met de manier waarop Humanitas met haar vrijwilligers omgaat. Er zijn trainingsbijeenkomsten, zoals omgaan met grenzen en conflicten en zijn er regelmatig deskundige sprekers. Maar dit alles moet natuurlijk wel aangestuurd worden. Daarvoor is er een actief bestuur. Omdat een paar mensen gaan stoppen met hun bestuurstaak – vanwege verhuizing en vanwege leeftijd – is er plaats voor nieuwe bestuurders.

Bestuurders vormen een belangrijke schakel binnen Humanitas. We zoeken mensen met een netwerk of (werk)ervaring die ze binnen Humanitas kunnen inzetten. Verwacht wordt onder meer dat zij meedenken over de koers van Humanitas binnen de regio Zwolle en het opzetten en aansturen van nieuwe projecten in de welzijnssector. .

Mensen die iets voelen voor een vrijwillige bestuursfunctie bij Humanitas kunnen een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek. Nieuwe bestuurders worden pas benoemd na een uitgebreide kennismakingsperiode, zodat iedereen ook weet waar hij of zij aan begint. Men is met name op zoek naar een voorzitter, secretaris en een  algemeen bestuurslid.

Bent u geïnteresseerd in een bestuursfunctie? Bel dan met: Petra Stevering, tel 06-51763516.  Bij interesse voor een vrijwilligersfunctie  thuisadministratie bel met Els Hergaarden,  tel 038-8883250. Of stuur een mail naar:  zwolle@humanitasmail.nl Voor algemene informatie kunt u ook de website www.humanitas.nl raadplegen.

Artikel delen:

Reageer