Financiering voor initiatieven voor Zwolse senioren

Zwolle – Zwolle is een fonds rijker. De Gasthuizen biedt financiële bijdragen aan initiatieven die het welzijn van Zwolse senioren bevorderen.

Verenigingen, clubs en andere groepsverbanden met ideeën voor senioren, kunnen bij deze Zwolse stichting een bijdrage aanvragen. Bijvoorbeeld voor een uitstapje of voor materiaal dat nodig is voor activiteiten. Deze steun is in het leven geroepen om iets extra’s te doen voor senioren, iets waarvoor binnen de betreffende organisatie geen geld beschikbaar is. Op de website www.degasthuizen.nl staat beschreven hoe je een bijdrage aanvraagt en op welk moment je dat het beste kunt doen. Ook kun je per initiatief testen hoe groot de kans is dat een aanvraag voor financiering wordt gehonoreerd.

Historie

De Gasthuizen had tot 2008 een heel andere functie. De stichting beheerde namelijk bejaardenwoningen in Zwolle. Deze taak vloeide voort uit het feit dat de gasthuizen sinds de middeleeuwen de opvang van vreemden, zieken, zwervers en senioren op zich namen. In 2008 verkocht De Gasthuizen de laatste 82 bejaardenwoningen aan Woningstichting Openbaar Belang. De jaarlijkse rente over het vrijgekomen kapitaal wordt vanaf nu gebruikt als financiële steun voor initiatieven voor senioren in Zwolle. Onder de naam De Gasthuizen blijft de stichting dus bouwen. Niet meer aan woningen, maar wel aan het welzijn van senioren in Zwolle. 

Aanvraag indienen

Mensen die gebruik willen maken van de financieringsmogelijkheden van De Gasthuizen, downloaden het aanvraagformulier op www.degasthuizen.nl of bestellen het per post: De Gasthuizen, Postbus 174, 8000 AD Zwolle.

Artikel delen:

Reageer