Lintjesregen Zwolle 2010

Zwolle – Ter gelegenheid van Koninginnedag reikte burgemeester Henk Jan Meijer tijdens de Lintjesregen op donderdag in de raadzaal aan 12 Zwollenaren een Koninklijke onderscheiding uit.

lintjesregen_2010_2833_470.jpg

In Zwolle werden zes kandidaten Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Dit zijn Weblog Zwolle bezoeker Wichert aan het Rot, de heer H. Eenkhoorn, de heer R. Eikenaar, de heer G. Kluvers en mevrouw F.H. Kluvers-De Jong, en de heer J. de Wit. Zes personen werden Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Dit zijn de heer W.S. Aalbers, de heer P.H. Benning, de heer C.A.J. Goedhart en mevrouw S.H. Goedhart-Emeis, de heer L. Schenk, en heer J.G. van der Spek. In de pauze van de uitreikingen verzorgde het Britten Jeugd Strijkorkest een concert.

lintjesregen_2010_2656_470.jpg

lintjesregen_2010_2722_470.jpg
De heer en mevrouw Kluvers, beiden een onderscheiding …

lintjesregen_2010_4684_470.jpg
Muzikaal intermezzo door het Britten Jeugd Strijkorkest …

Meer bij Lees verder…

Lintjesregen 2010: 12 kandidaten op alfabetische volgorde

1. De heer W.S. Aalbers (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau)

lintjesregen_2010_2792_470.jpg

Op vrijwillige basis actief voor kerk en scouting

De heer Aalbers is zowel binnen de kerk als de scouting al jarenlang als bestuurlijk vrijwilliger actief en dat, tot voor kort, allemaal naast zijn werk als projectleider vastgoed bij de provincie Overijssel. Hij is een vakman die buiten de getreden paden wist te denken en te doen. Niet kiezen voor de meest voor de hand liggende oplossing, maar kiezen voor de best haalbare oplossing. Deze manier van werken kenmerkt ook zijn vrijwillige inzet voor de Hoeksteengemeente. Aanvankelijk als voorzitter van de wijkdiaconie en nu als voorzitter van de beheercommissie. Zijn affiniteit met gebouwen komt ook tot uitdrukking in zijn vrijwillige inzet voor de scouting. Hij was de motor achter de bouw en verbouw van het clubhuis van de Hopman Kippersgroep. Mede door zijn inzet kwam er een gezamenlijk clubgebouw tot stand. Als eerbetoon is het plein voor het nieuwe clubgebouw naar hem vernoemd. Bijzonder is ook zijn inzet om nieuw- en verbouw te realiseren bij andere scoutinggroepen op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Als vrijwillig accommodatieconsulent van Scouting Nederland adviseert hij niet alleen scoutinggroepen, maar onderhoudt hij ook de contacten met lokale en provinciale overheden en fondsen. Zijn grote kennis van het bouwproces en beheer van opstal alsook zijn enthousiaste manier van adviseren zijn er medeverantwoordelijk voor dat vele scoutingorganisaties de beschikking hebben gekregen over een eigen scoutinggebouw. Zijn deskundige kijk op het beheer en gebruik van gebouwen is bepalend geweest voor het beleid van Scouting Nederland. 

2. De heer P.H. Benning (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau)

Op vrijwillige basis actief voor de zorg, sport en evenementen

De heer Benning is in de stad al jarenlang op vele fronten actief. Op sportief gebied heeft hij op vrijwillige basis veel voor de hockey- en voetbalsport gedaan. Hockeyclub Tempo ’41, voetbalclub ZAC en FC Zwolle plukken daar tot op de dag van vandaag de vruchten van. Ook op het gebied van grootschalige evenementen heeft hij zich ingezet voor een levendige stad met een gevarieerd aanbod. Dat geldt zowel voor de zomerkermis als de voorjaarskermis in Zwolle. Ook het carnaval in de stad heeft hij een kwaliteitsimpuls gegeven. Hij is nu vooral nog volop actief voor de Halve Marathon Zwolle. Een evenement met een landelijke uitstraling dat dit jaar voor de 10e keer wordt georganiseerd met meer dan 6000 deelnemende atleten. Het evenement heeft van de Nederlandse Atletiekunie een beschermde status gekregen, als erkenning van kwaliteit. Verder mag niet onvermeld blijven dat de heer Benning voorzitter is van de stichting Focus. Een stichting die zich onder meer bezighoudt met inloop, informatieverstrekking, een atelier en een kunstuitleen voor mensen met een psychiatrische achtergrond. Op alle fronten geldt dat Paul Benning een sociaal-maatschappelijk betrokken en gedreven mens is die zich graag ergens sterk voor maakt. Op grond van zijn langdurige, veelzijdige en intensieve vrijwillige verdiensten voor Zwolle, die voor de stad een belangrijke regionale en soms zelfs landelijke uitstraling hebben.
NB De heer Benning kan tijdens de Lintjesregen niet worden onderscheiden vanwege een vakantie in het buitenland. De burgemeester brengt hem op 29 april voor aanvang van de Lintjesregen telefonisch zijn gelukwensen over. De onderscheiding wordt op een later moment uitgereikt.

3. De heer H. Eenkhoorn (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

lintjesregen_2010_2762_470.jpg

Op vrijwillige basis actief voor de voetbalsport (SVI en KNVB)

De heer Eenkhoorn heeft zich in de afgelopen 40 jaar in zijn vrije tijd geweldig ingezet voor de voetbalsport. Zowel voor de eigen voetbalvereniging SVI als voor de KNVB. Voor SVI is hij van onschatbare waarde omdat hij zich bestuurlijk en uitvoerend voor SVI in de volle breedte inzet. Daarvan heeft de vereniging tot op de dag van vandaag profijt. In diverse bestuursfuncties heeft de heer Eenkhoorn meer dan 30 jaar de groei van SVI tot dé grootste voetbalvereniging van Zwolle en omgeving in goede banen geleid. De afgelopen 40 jaar hebben voor hem grotendeels in het teken gestaan van belangenloze inzet voor SVI en de rol van de vereniging in Ittersum, later Zwolle-Zuid. Op sportpark de Siggels is dan ook als eerbetoon een prachtig plein naar hem vernoemd. Voor de KNVB is hij een belangrijke schakel en vraagbaak voor de huidige bestuursleden. Hij heeft aan de wieg gestaan van de ontwikkeling van de zogenaamde jeugdvoetbalweken van de KNVB, tegenwoordig de KNV Voetbaldagen genaamd. Een geweldige promotie voor de voetbalsport. Tevens was hij enige tijd interim consul van de KNVB. Als erkenning van zijn langdurige verdiensten voor de KNVB kreeg hij in 2002 de Zilveren Speld.

4. De heer R. Eikenaar (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

lintjesregen_2010_2698_470.jpg

 

Op vrijwillige basis actief voor CNV, kerk en hulpverlening

De heer Eikenaar is van huis uit geschoold in de bouw en zet zich al jarenlang bestuurlijk vrijwillig in voor vakbond CNV hout en bouw. Hij is een betrokken en benaderbare bestuurder met hart voor mensen en oog en oor voor maatschappelijke ontwikkelingen. Dat past ook bij de christelijke grondslag van een vakbond die zich sterk maakt voor individuele belangenbehartiging en een samenleving op basis van naastenliefde en solidariteit. Als secretaris van de afdeling Zwolle van CNV Hout en Bouw was hij belast met de coördinatie binnen de afdeling. In hem had de afdeling een uitstekend organisator, vraagbaak en vertegenwoordiger. Iemand die als intermediair in alles voeling hield met bestuur en leden. Gedurende vele jaren was hij de bindende factor en spil binnen de afdeling. Ook als afgevaardigde van het rayonbestuur, waar landelijk beleid wordt voorbereid, heeft hij zijn sporen verdiend. Nog steeds is hij een gewaardeerd en onmisbaar algemeen bestuurslid van de CNV afdeling Zwolle. Daarnaast is hij al meer dan 25 jaar betrokken bij de Zuiderkerk in Zwolle, waar hij zich heeft ingezet binnen de beheer- en onderhoudcommissie. Nog steeds is hij de man op wie binnen de kerkelijke gemeenschap nooit vergeefs een beroep wordt gedaan. Ook voor sportvereniging SVI heeft hij zich ingezet voor de bouw van het clubhuis. Hij was bovendien jarenlang actief als vrijwilliger bij de Stichting Red een kind.

5-6.  De heer C.A.J. Goedhart en mevrouw S.H. Goedhart-Emeis (beiden Ridder in de Orde van Oranje-Nassau).

lintjesregen_2010_2815_470.jpg
lintjesregen_2010_2805_470.jpg

Op vrijwillige basis actief in de hulpverlening/ontwikkelingswerk in Zuid-Amerika vanuit christelijke achtergrond De heer en mevrouw Goedhart hebben een missie. In de jaren zestig van de vorige eeuw waren zij beiden als zendeling werkzaam op het eiland Saint Lucia in het Caraïbisch gebied. Zij zagen Nederlandse zendelingen gepassioneerd maar versnipperd bezig op de diverse eilanden, vaak zonder vaste inkomsten en met een kleine achterban. Ook de communicatie was gebrekkig en was de organisatie die vanuit Nederland voor ondersteuning moest zorgen uiteengevallen. Zij hebben uiteindelijk zelf het initiatief genomen om in 1969 terug naar Nederland te gaan om daar een gezamenlijk stevig thuisfront voor deze zendelingen op te bouwen, zodat elke zendeling verbonden zou zijn met één of meer plaatselijke christelijke gemeenten in Nederland. Zij richtten daarvoor in 1970 de stichting Zending en Gemeente op, met als gevolg een snelle uitbreiding van het aantal zendelingen en zendingsposten, ook op het vasteland van Zuid-Amerika. Het feit dat de stichting dit jaar haar 40-jarig bestaan viert geeft aan hoe waardevol hun initiatief is geweest.
Mevrouw Goedhart wist naast haar gezin tijd en ruimte te vinden voor evangelisatie, Bijbelonderwijs en pastoraat. Met haar inlevingsvermogen, gastvrijheid en zorgzaamheid kon zij veel toevoegen aan het werk van de heer Goedhart als voorzitter van de stichting. In al die jaren hebben zij zich beiden bijzonder sterk gemaakt voor Haïti vanuit de Stichting Hart voor Haïti. Vanuit de stichting zijn niet alleen vele kerkelijke gemeenten gesticht, maar is tevens veel sociaal en structureel hulpverleningswerk opgestart en onderhouden, zoals kindertehuizen, bejaardenzorg, onderwijs, voedselhulp voor de allerarmsten en medische voorzieningen in de binnenlanden van Zuid-Amerika. De actualiteit bewijst eens te meer hoe noodzakelijk die structurele hulp is.   Beiden zetten zich ook in voor de stichting Vrije Evangelisatie Zwolle (VEZ). De heer Goedhart treedt op als gastspreker bij diensten en Bijbelstudieavonden. De VEZ is mede door hem uitgegroeid tot een van de grootste evangelische gemeenten van Nederland. Daarnaast heeft hij zich jarenlang belangeloos ingezet voor de Volle Evangelie- en Pinksterkerken in Nederland. De heer Goedhart is tevens voorzitter van de Stichting Opwekking in Putten. Daarnaast is hij een geliefde leraar en spreker in Nederland en daarbuiten. Binnen de stichting geeft hij sturing aan de ontwikkeling van nieuwe geestelijke muziek voor de kerk in Nederland. De Opwekkingsbundel is een begrip en heeft ertoe bijgedragen dat er nieuw elan binnen de eredienst is ontstaan. Mevrouw Goedhart leidt binnen de VEZ op vrijwillige basis menige gebedsbijeenkomst, verzorgt spreekbeurten, geeft advies en traint mensen. Zij heeft de Zwolse afdeling destijds helpen oprichten en gaf er vervolgens 10 jaar leiding aan. Zij wordt gewaardeerd en getypeerd als een krachtige vrouw met een grote passie die erin slaagt mensen te helpen vanuit haar christelijke levensovertuiging.

7-8.  De heer G. Kluvers en mevrouw F.H. Kluvers – De Jong (Beiden Lid in de Orde van Oranje-Nassau).

lintjesregen_2010_2714_470.jpg

Op vrijwillige basis actief in de kerk, zorg en hulpverlening aan Roemenië

Mevrouw Kluvers is al bijna 40 jaar binnen het Zonnehuis de constante factor en mede daardoor steun en toeverlaat van de bewoners. Onder meer verantwoordelijk voor het beheer van de bibliotheek in het verpleeghuis. Haar warme belangstelling voor mensen maakt haar ook tot ideale gastvrouw bij verzorgingshuis De Esdoorn, eveneens onderdeel van Zorgcombinatie Zwolle. Ook de heer Kluvers zet zich al vele jaren vrijwillig in voor ouderen en kwetsbaren in de samenleving. Aanvankelijk ter ondersteuning van zijn echtgenote, maar al gauw en zeker sinds zijn pensioen op eigen kracht. Tot op de dag van vandaag maken de heer en mevrouw Kluvers voor veel mensen het verschil: zij nemen de organisatie in praktische zin werk uit handen en zijn voor velen vraagbaak en vertrouwenspersoon. Voor de bewoners, medewerkers en bestuur van het verpleeghuis zijn zij dan ook bijzonder waardevol. Niet onvermeld mag blijven dat de heer Kluvers zich ook voor het onderwijs heeft ingezet als lid van het College van Bestuur van wat toen nog De Factoor heette, het huidige Regionaal Opleidingscentrum Landstede. De heer en mevrouw Kluvers zijn ook zeer actief voor de Hoeksteengemeente. Hun inzet komt ten goede aan een levendige en betrokken gemeenschap waarin mensen zich thuis voelen. De heer Kluvers doet dat als wijkvrijwilliger en voorzitter van de beraadsgroep ‘Denken en Doen’. Mevrouw Kluvers als lid van de Kerkenraadcommissie voor het Zonnehuis. Zij is tevens regelmatig ouderling van dienst en contactpersoon van een afdeling of buurt. Vermeldenswaardig is ook dat zij aan de wieg heeft gestaan van de Vrijwilligersraad van Zorgcombinatie Zwolle, de belangenbehartiger van vele vrijwilligers die binnen de zorgcombinatie actief zijn.

Daarnaast zijn zij samen actief betrokken bij de Interkerkelijke Stichting Diaconaal Vakantiewerk. Want hun inzet voor de kwetsbaren in de samenleving beperkt zich niet tot Zwolle. Al voor ‘die Wende’ kwamen zij in landen achter het IJzeren Gordijn en bouwden er relaties op. Vooral de armoede in Hongarije trof hen bijzonder. Nog steeds bieden zij de mensen daar financiële steun waaraan ook de Oost-Europa werkgroep van de Gereformeerde Kerk bijdraagt. De hulp werd gaandeweg uitgebreid richting Roemenië en de rest van Hongarije. Door hun inzet werden door de werkgroep hulpgoederen ingezameld en getransporteerd. Al gauw ontstond in Roemenië een relatie met verpleeghuis Caminul de Batrani. In tegenstelling tot Nederland, waar aparte instellingen voor diverse categorieën patiënten bestaan, biedt dit verpleeghuis gezamenlijk onderdak aan ouderen, lichamelijk en verstandelijk gehandicapten, psychiatrische patiënten en sociaal zwakbegaafde mensen. Op eigen initiatief brachten de heer en mevrouw Kluvers de samenwerking met het Zonnehuis op gang. Met als gevolg dat een groot deel van de inventaris van het oude Zonnehuis, geld en hulpgoederen ten goede kwamen aan het Roemeense verpleeghuis. Inmiddels is er zelfs voor de psychiatrische patiënten een aparte voorziening gekomen. Behalve in materiële zaken wordt ook in personeel en kennis geïnvesteerd.

9.  De heer W. aan het Rot (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

lintjesregen_2010_2751_470.jpg

Op vrijwillige basis actief voor Wijkvereniging Westenholte, sport en zorg.

De heer Aan het Rot is sterk verbonden met de wijk Westenholte waar hij al jarenlang woont. Tot op de dag van vandaag is hij in Westenholte een geziene en gewaardeerde bewoner die bijzonder betrokken is bij het wel en wee van ‘zijn’ wijk. Zo was hij als voorzitter en ceremoniemeester verbonden aan de jubileumcommissie van Westenholte en gaf hij mede invulling aan opeenvolgende jubilea. Ook was hij actief als algemeen bestuurslid en lid van het dagelijks bestuur van de wijkvereniging. In de loop der jaren heeft hij zich ingezet voor diverse instellingen en evenementen in de wijk. Tevens is hij lid van de winkeliersvereniging, levert hij een bijdrage aan de seniorenwerkgroep en is op toneelgebied in de wijk actief. Ook zorginstellingen, sport- en muziekverenigingen in en buiten de wijk profiteren van zijn talent als presentator. Sinds enkele jaren is hij vraagbaak voor de wijkbewoners voor wat betreft het wijkspreekuur en fungeert hij als aanspreekpunt en intermediair voor de wijk, de gemeente Zwolle en de politie. Vanuit zijn betrokkenheid en natuurlijk gezag heeft hij een belangrijke rol in het agenderen en oplossen van problemen. Met zijn vrijwillige inzet voor een levendig Westenholte met vooral zorg en aandacht voor de (oudere) medemens is hij de verpersoonlijking van Noaberschap in Westenholte. Tegen deze achtergrond is het dan ook niet verwonderlijk dat hij bij de afgelopen verkiezingen kon rekenen op veel voorkeursstemmen. Inmiddels is hij burgerraadslid en zet hij zich ook in die rol voor de Zwolse samenleving in.

10. De heer L. Schenk (Ridder in De Orde van Oranje-Nassau)

lintjesregen_2010_2681_470.jpg

Op vrijwillige basis actief voor CNV, kerk en welzijn

De heer Schenk is één van de dragende, sturende en actieve vakbondsleden binnen de CNV.  Sociaal bewogen en opkomend voor de belangen van mensen. Zijn sociaal-maatschappelijke betrokkenheid blijkt ook uit zijn andere vrijwillige bestuursfuncties in de Zwolse samenleving. Hij is tevens bestuurlijk actief voor Villandry, de landelijk opererende welzijnsvereniging voor mensen werkzaam in het openbaar vervoer. Ook binnen de gemeente Zwolle is hij actief voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, onder andere als voorzitter van de Cliëntenraad. Ook in dit verband zet hij zich in voor de kwetsbaren in de samenleving, vaak mensen die van een minimum inkomen moeten rondkomen. Ook het arbeidsmarktbeleid gaat hem ter harte. Hij is vanuit de CNV al jarenlang lid van het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid, een samenwerkingsverband van werkgevers- en werknemersorganisaties, onderwijsinstellingen en gemeenten dat zich inzet voor stimulering van de arbeidsmarkt in Overijssel. De zorg voor de medemens loopt als rode draad door zijn leven, want naast zijn inzet voor de vakbond is hij ook actief als voorzitter van de regio Zwolle voor de Zonnebloem. Daarnaast zet hij zich op kerkelijk gebied in voor de samenleving. Aanvankelijk als koster, vervolgens als diaken en tot op heden als lid van de commissie van Beheer en voorzitter van de Zendingscommissie van de Nederlands Gereformeerde Kerk in Zwolle. Hij doet dat allemaal met grote toewijding en hart voor mensen.

11. Dhr. J.G. van der Spek (Ridder in de Orde van Oranje Nassau)

lintjesregen_2010_2690_470.jpg

 

Op vrijwillige basis actief voor de scouting

De heer Van der Spek is een man die voor scouting in Zwolle en de regio veel betekent. Een betrokken, deskundige en ervaren bestuurder die over een groot netwerk beschikt. Toegankelijk en  verantwoordelijk bovendien. Hij heeft zich op alle fronten en niveaus van het scoutingwerk gedurende vele jaren bewezen. Hij slaagt erin om wat er lokaal leeft, te vertalen naar regionaal en landelijk beleid. Want hij kan zich verplaatsen in de praktisch ingestelde scout aan de basis, maar evenzeer in de meer visionair ingestelde scoutingbestuurder. Daardoor weet hij, mede door zijn sympathieke en correcte optreden, mensen te verbinden, aan te sturen en te motiveren. Gedurende bijna 10 jaar was hij voor de Vaandrig Lengton Groep Zwolle een inspirerend voorzitter onder wiens leiding de groep floreerde. In 2000 bestond de VLG 90 jaar en onder zijn leiding werd dit groots gevierd. In 2010 bestaat niet alleen scouting Nederland, maar ook de VLG 100 jaar. Hij participeert actief in de jubileumactiviteiten van de VLG en coördineerde in het bijzonder de herdenking van de naamgever van de groep, Willem Lengton, op 14 april jl. waarbij alle generaties actief werden betrokken. Tevens zet hij zich al jarenlang in als toezichthouder voor het kampeerteam van scouting in Eerde waarvan hij volgend jaar voorzitter wordt. De heer Van der Spek heeft zich bovendien ingezet voor het stimuleren van eerste hulptrainingen voor leidinggevenden binnen scouting.

12. Dhr. J. de Wit (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

lintjesregen_2010_2766_470.jpg

Op vrijwillige basis actief voor kerk en Oost-Europa

De heer De Wit zet zijn kennis en ervaring op bouwkundig gebied als vrijwilliger in op verschillende terreinen binnen de samenleving. Bijvoorbeeld voor het Kulturhus in Wijthmen, het dorpshuis dat wordt gerund door vrijwilligers. In de loop der jaren zijn allerlei bouwklussen door hem opgepakt, met de recent aangelegde parkeerplaats als kroon op het werk. Nog steeds is hij een onmisbare vrijwilliger op wie altijd een beroep kan worden gedaan. Daarnaast was hij in Wijthmen vele jaren (tot de opheffing) actief voor zangvereniging Zanglust. Ook op kerkelijk gebied heeft hij zich niet onbetuigd gelaten, onder andere als diaken voor de Hoofdhof gemeente in Berkum. Hij biedt mensen graag de helpende hand. Als diaken heeft hij bovendien veel activiteiten georganiseerd waaraan mensen plezier hebben beleefd. Hij maakt daarmee het leven voor de kwetsbaren in onze samenleving leefbaar. Dat deed hij als diaken en dat doet hij nu steeds als sociaal-maatschappelijk betrokken vrijwilliger. Als meewerkend coördinator vrijwilligers voor de kerk heeft hij door zijn kennis van zaken, ervaring en vakmanschap anderen geïnspireerd en begeleid. Met als resultaat een gerenoveerd kerkgebouw. Hij is ook actief voor de Oost-Europa commissie in zijn woonwijk Berkum. Ook hier is hij vooral bezig met bouwkundige en logistieke zaken en het bieden van structurele hulp en het stimuleren van initiatief bij de plaatselijke bevolking daar. Iets dat de mensen door het communistische regime juist is ontnomen. Door zijn expertise en ervaring worden gebouwen gerenoveerd en wordt de plaatselijke bevolking in die wederopbouw begeleid. Behalve dat hij specifieke knowhow inbrengt, is hij als bestuurslid van belang in het formuleren en bijstellen van de jaarlijkse doelstellingen van de commissie.

Artikel delen:
Reacties 47
 1. Receptie zaterdag na A1 in onze mooie kantine?
  Bedoel tot de zomer is het al feest in de kantine 😮

  Wichert, van harte en het is je geweldig gegund!


  Maak melding

 2. Gefeliciteerd allen en dank voor jullie bijdrage in de Zwolse samenleving en daarbuiten. Persoonlijke felicitatie voor Wichtert aan ’t Rot, burgerraadslid van Swollwacht en actief en betrokken medemens voor zijn onderscheiding!


  Maak melding

 3. Wij van de felicitatiedienst maken voor WICHERT graag een uitzondering, en feliciteren hem met de benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau!

  Tevens zijn wij zeer benieuwd naar de “smoes” waarmee Wichert argeloos naar de uitreiking is geloodst. :D:D:D


  Maak melding

 4. Wichert, gefeliciteerd, je verdient het.
  De anderen ook maar die ken ik niet, misschien als ik foto’s van ze zie, maar desalnietemin, nogmaals allen gefeliciteerd.


  Maak melding

 5. Wichert,

  Proficiat. Zaterdag rond 10.15 uur gebakje bij de koffie tijdens ontvangst scheidsrechter t.b.v. wedstrijd WVF D1?

  Wim Bakker


  Maak melding

 6. Geert en Fem Kluvers en Wim Aalbers, als Hoeksteengemeente, waarvan jullie alle drie lid zijn, zijn we trots op jullie! Van harte gefeliciteerd met deze meer dan verdiende onderscheiding.


  Maak melding

 7. Beste WLZ mensen,hartelijk bedankt voor de felicitaties.Ik had vanmorgen in het fraktiehuis zgn een afspraak met ouderen over het Nabaorschap.De rest kunnen jullie wel invullen.Ik was de enigste zonder colbert ,dus ik voelde me erg eenzaam ha ha.Eerlijk gezegd heb ik die ook niet.Freddy heeft mij er ingeluist ism vrouwlief natuurlijk.Het was heel leuk dat o.a VV WVF,Driezorg en Swollwacht mij met bloemen en iets heeeeeeeeeel lekkers verrasten.Ook dat mijn moeder van 90 er nog bij kon zijn was leuk.Je zegt wel eens voor mij hoeft het niet ,maar de waardering doet je toch heel goed.


  Maak melding

 8. Eigenlijk verdient iedereen die zich verdienstelijk stelt in deze maatschappij en dagelijks zijn arbeid verzet een lintje .Want de hardwerkende mensen dienen de burgerij en de maatschappij even hard maar krijgen nooit een lintje.Dat mag ook wel eens gezegd worden.


  Maak melding

 9. het klinkt misschien wat ondankbaar maar bij de bschrijving van mijn onderscheiding is er een fout in geslopen.Mijn grote liefde WVF voetbal is verwisseld met wvf wijkvereniging.Bij de vv hoort de beschrijving van over jubelea etc .Bij die club ben ik nu 35 jaar met heel veel plezier betrokken.Omdat er VV WVF is en Wijk ver WVF gebeurd wel vaker dat deze dingen door elkaar worden gehaald.


  Maak melding

 10. nou ja, zo zie je maar weer wat voor waarde je aan dit lintje kunt hechten. er wordt amper uitgezocht waar de erkenning voor wordt uitgereikt.
  ik had m weer ingeleverd.


  Maak melding

 11. Ja Natascha ook omdat WVF mee heeft gewerkt om mij te onderscheiden ,wat ik later hoorde, vond ik het naar dat ze niet genoemd werden.


  Maak melding

 12. Boer alles in de krant is omgedraaid,de verkeerde verhalen bij de verkeerde mensen .Je wilt het geloven of niet maar ik wist zelf niet eens wat ik nou was en wat het nou inhoud,wel van dat lid dat heb ik gelukkig nog steeds en functioneerd ook nog.Ridder ben ik al eens geweest bij de opening van de dierenweide,prins bij de karnaval,als ik me om laat bouwen wordt ik ooit nog eens koningin.


  Maak melding

 13. maar wichert je moet toegeven dat dit ernstig slordig/ nalatig is. we hebben het hier nier over een medaille van de avondvierdaagse.


  Maak melding

 14. @verdieping Vraag is of het bij de aanvraag verkeerd is gegaan. Ik vermoed van niet, omdat het een zeer zorgvuldige procedure is waarbij gemeente, provincie en Hof (zgn Kapittel) betrokken is. Zoals Wichert zelf aangeeft is vv WVF zelf ook betrokken geweest bij de aanvraag (was óf de aanvrager óf heeft de aanvraag ondersteund).
  Ik denk dat degene die het begeleidende praatje van de burgemeester heeft voorbereid de mist in is gegaan. Wel jammer, want doet toch wat afbreuk aan het geheel. Nietemin is de maatschappelijke waardering die het lintje uitdrukt natuurlijk welgemeend. Gefeliciteerd!


  Maak melding

 15. uiteraard gefeliciteerd, maar het gewicht wat deze waardering met zich mee torst uit zich met name in het feit waarvoor deze aan wichert wordt uitgereikt.
  als hier fouten insluipen vind ik dit met grote mate een gebrek aan desinteresse en respect aan het adres van wichert of wie dan ook.


  Maak melding

 16. @ verdieping Als je de woorden “met name” vervang door “ook”, dan ben ik het helemaal met je eens. Deze ergerlijke slordigheden mogen niet gebeuren. Zeer zeker niet in de woorden van de burgemeester, maar natuurlijk ook niet in de Stentor.


  Maak melding

 17. Beste mensen ik denk dat de verwarring gewoon komt door dat er meerdere verenigingen WVF heten en dat ik toevallig voor die ver wat doe.Er is uiteraard geen opzet in het spel,ik vond het alleen l#llig tegenover de VV WVF.Als ik nu zie hoevel reakties erbinnen komen wordt ik er emotioneel van.


  Maak melding

 18. Hallo Wichert, Net terug uit Brussel (4 dagen visbeurs draaien), lees ik dat jij geridderd bent. van Harte. Ook wil ik even Henk Eenkhoorn, als oer SVI’er, feliciteren. De anderen uiteraard ook. Geniet er van.


  Maak melding

Reageer