Tussen Westenholte en IJssel geen woningbouwlocatie

Zwolle – Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat IJsselvizier B, het gebied tussen Westenholte en de IJssel, niet aangemerkt wordt als mogelijke woningbouwlocatie. In de Visie Noordelijke Stadsrand was al geconstateerd dat hier slechts een beperkt aantal woningen gerealiseerd zou kunnen worden. Op basis van nader onderzoek heeft het college nu echter besloten dat dit niet mogelijk is.

Oorspronkelijk was IJsselvizier B in het Structuurplan als potentieel ’ontwikkelingsgebied buiten de stad’ aangewezen. Hierbij werd gedacht aan een nieuw woonmilieu voor 25 à 50 woningen. Bij de behandeling van het structuurplan in de raad is destijds besloten de ontwikkelmogelijkheden op deze locatie nader te onderzoeken in het kader van het project Noordelijke Stadsrand. Hier was de conclusie dat er slechts plaats zou zijn voor een beperkt aantal woningen. Bij de besluitvorming over de Visie noordelijke stadsrand heeft de raad in september 2009 besloten dit nader te onderzoeken.

Het onderzoek geeft aan dat er drie mogelijke locaties zijn, nabij Voorst, rond de oprit naar het nieuwe landgoed en op de Zalkerdijk. Uit de nadere verkenning blijkt dat alleen in het gebied rond Voorst slechts een zeer beperkt aantal woningen (een tot vijf) mogelijk zou kunnen zijn. Indien het gewenst is enkele woningen toe te voegen in dit gebied worden aanvullende eisen aan de landschappelijke inpassing gesteld. Hiervoor kan Rood voor Rood een mogelijkheid zijn indien en voor zover voldaan wordt aan de voorwaarden. 

Rood voor RoodHet gebied tussen Westenholte en de IJssel is een belangrijk gebied binnen het Nationaal Landschap IJsseldelta. De gemeente vindt het daarom van belang dat de ruimtelijke kwaliteit in dit gebied bewaard blijft. Als er in het gebied nog woningen gerealiseerd worden gebeurt dit bij voorkeur in het kader van de Regeling Rood voor Rood. Deze regeling maakt de bouw van woningen in het buitengebied mogelijk, mits een flinke hoeveelheid landschapsontsierende bedrijfsgebouwen wordt gesloopt. Tevens kunnen eisen gesteld worden aan de landschappelijke inpassing van de woningen.

Artikel delen:
Reactie 1
 1. Mooi:

  Uit de nadere verkenning blijkt dat alleen in het gebied rond Voorst slechts een zeer beperkt aantal woningen (een tot vijf) mogelijk zou kunnen zijn. Indien het gewenst is enkele woningen toe te voegen in dit gebied worden aanvullende eisen aan de landschappelijke inpassing gesteld.

  Handen idd ook maar eens van Westenholte af! Stadshagen zit toch ook aardig aan zijn limiet dacht ik:

  Rood voor Rood. Het gebied tussen Westenholte en de IJssel is een belangrijk gebied binnen het Nationaal Landschap IJsseldelta. De gemeente vindt het daarom van belang dat de ruimtelijke kwaliteit in dit gebied bewaard blijft. Als er in het gebied nog woningen gerealiseerd worden gebeurt dit bij voorkeur in het kader van de Regeling Rood voor Rood.

  Maar Berkum en omgeving mensen, raad én college :o:o:o


  Maak melding

Reageer