Gebedshuizenpad Zwolle

Zwolle – SLAG Zwolle organiseert op 30 mei een bijzonder evenement. Een Gebedshuizenpad, een wandeltocht langs verschillende gebedshuizen in Zwolle. 

In elk gebedshuis komen aan de orde: de gebruiken, rituelen, hoe wordt het gebedshuis gebruikt etc. De deelnemers trekken gezamelijk langs Synagoge, Kerk en Moskee. Het gaat SLAG om het kweken van respect en het informeren van elkaar. Ook personen zonder binding met de 3 religies zijn welkom om deel te nemen aan het ca 3 uur durende evenement.

Joden, christenen en moslims worstelen vaak met dezelfde vragen: het vraagstuk van armoede, van recht en gerechtigheid en van ongelijkwaardigheid. En met vragen die direct met geloven te maken hebben: wie ben ik als gelovige jood, christen of moslim? Hebben we elkaar iets te zeggen? Zet geloven aan tot vrede? Zet geloven aan tot samenwerking?

De werkgroep Samen Leven Anders Geloven (SLAG) komt al ruim twintig jaar met mensen van verschillende (joodse, christelijke en islamitische) achtergronden in Zwolle bij elkaar om zich met dergelijke vragen bezig te houden om de dialoog in de samenleving te bevorderen.

30 mei 2010 Gebedshuizenpad Zwolle 2010

Programma

Aanvang: 13:30
Synagoge: Samuel Hirsch straat 8
Lutherse Kerk
Moskee Ghulzar-e-Madina (Kon. Wilhelmina str 95)
Onderweg koffie en thee
Einde: 16:30

Kosten: Euro 6,- pp
Kinderen onder de 12 jaar gratis

Opgave via: slagzwolle@yahoo.com
06-15235593

Artikel delen:

Reageer