Lezingen over Europa bij Bibliotheek Zwolle

Zwolle – In Zwolle zullen op dinsdag 25 mei in de Statenzaal van Bibliotheek Zwolle Centrum (Diezerstraat 80) twee lezingen georganiseerd worden over Europa, namelijk: Nederlander of Unieburger, en Een nieuwe rol voor Europa op sportgebied?

De lezingen worden georganiseerd door het T.M.C. Asser Instituut en zijn mogelijk gemaakt met steun van het Europafonds van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Deelname staat open voor iedereen en de toegang is gratis. De invloed van Europa is overal om ons heen voelbaar. Veiligheid, klimaat, buitenlands beleid, economie, justitie en sport zijn bijvoorbeeld terreinen waarop in Brussel beslissingen genomen worden. Wat betekent Europa voor u en wat is de rol van Nederland in de EU? Deze onderwerpen vormen het onderwerp van de lezingen- en debattenserie van het T.M.C. Asser Instituut onder de titel ‘Europa is uw dagelijks leven’. Twee lezingen zullen op 25 mei plaatsvinden in Zwolle in de Statenzaal van Bibliotheek Zwolle Centrum (Diezerstraat 80).

Meer informatie en het exacte programma is te vinden op www.asser.nl/europa

De lezingen in deze reeks onderscheiden zich door het niet politieke karakter, de basis is onafhankelijke informatie verstrekking. De sprekers zijn experts en onderzoekers op verschillende vakgebieden. Aan de hand van verschillende onderwerpen wordt bekeken wat de invloed van Europa is op uw dagelijks leven. U krijgt de mogelijkheid om al uw vragen te stellen over de impact van Europa.  

Beschrijving per lezing: Nederlander of Unieburger

Binnen de EU is de bevolking nog steeds onderdaan van een of meerdere landen, van Nederland of een andere EU-lidstaat. Tegelijkertijd is men Europees burger. Voor de ‘gewone Nederlander’ is niet altijd duidelijk wat dat burger zijn in de Europese Unie met zich brengt. Vaak is onduidelijk wat er gebeurt wanneer men gebruik maakt van de vrijheden die bestaan binnen de EU, zoals het verhuizen naar een andere EU-lidstaat. De Nederlander die zich vestigt in een ander land krijgt te maken met andere regels, en dan niet alleen vanwege andere belastingen maar ook om persoonlijke onderwerpen als trouwen, kinderen krijgen of scheiden.

In de lezing en in de discussie gaat het over de praktische impact die deze situatie op dit moment heeft. Ook zal worden ingegaan op de oplossingen die hiervoor mogelijk zijn.De sprekers zijn: Bart-Jan van het Kaar, consultant en onderzoeker op het gebied van Internationaal privaat recht, verbonden aan het prestigieuze T.M.C. Asser Instituut. Vesna Lazic, Universitair hoofddocent bij de Universiteit van Utrecht en senior onderzoeker bij het T.M.C. Asser Instituut. 

Een nieuwe rol voor Europa op sportgebied?

Op 1 december 2009 is het Verdrag van Lissabon dat de Europese Unie hervormt, aangenomen. Daarin staat voor het eerst in de geschiedenis van de EU een artikel over sport. Dat biedt de kans en maakt het noodzakelijk aan een Europees sportbeleid vorm te geven de komende jaren.Welke nuttige rol kan de Europese Unie vervullen op dit terrein? De sprekers van het Asser International Sports Law Centre discussiëren over de voor- en nadelen van de invloed van “Brussel” op de sport.
De sprekers zijn: Rob Siekmann en Roberto Branco Martins. Dhr Siekmann is directeur van het ASSER Internationaal Sports recht centrum en dhr Branco Martins is directeur van Pro-Agent, een belangenorganisatie voor spelersmakelaars (voetbal) en docent arbeidsrecht en sport.

Artikel delen:

Reageer