Waterschap staat positief op de kaart

Zwolle – Waterschapstaken zijn bekend, de communicatie is goed en het imago positief. Dat blijkt uit het Groot Sallands Burgerpanel van het Waterschap Groot Salland. Dit panel, bestaande uit willekeurig geselecteerde inwoners uit het werkgebied, nam deel aan een peiling over de bekendheid met taken en projecten van het waterschap, de informatieverstrekking én het imago en de zichtbaarheid.

De meeste waterschapstaken zijn bij een meerderheid bekend. De taak ‘beheer en onderhoud van dijken’ scoort zelfs 92 procent. Minder bekend zijn ‘onderzoek zwemwaterkwaliteit’ en de ‘rol van het waterschap bij (water)recreatie’, respectievelijk 43 en 47 procent. Om een indruk te krijgen van de belangstelling voor specifieke thema’s en onderwerpen is het panel gevraagd waarover men graag geïnformeerd wil worden. Een kleine meerderheid van 53 procent noemt hier de rol van het waterschap bij recreatie. Over de andere taken van het waterschap ligt het percentage lager.

Bekende projectenOok is nagegaan hoe bekend de projecten van Groot Salland zijn. Hieruit kwam naar voren dat de meest bekende projecten zijn: ‘bypass Kampen’, ‘Ruimte voor de Rivier’, ‘stadsgrachten Zwolle‘, ‘Ruimte om te leven met water’, ‘Diepenveen-Rande’ en ‘Zandwetering’.  Ook ‘Ruimte voor de Vecht’ wordt hier veelvuldig genoemd.  Gewoon water

Het huis-aan-huis-magazine Gewoon water blijkt goed te scoren. Op de vraag waar men het waterschap en berichtgeving erover zoal tegenkomt, noemt bijna 60 procent het waterschapsmagazine. Ook artikelen in dagbladen, huis-aan-huis-kranten en internet worden beschouwd als belangrijke bron voor informatie. Daarnaast is ook de bijsluiter bij de belastingaanslag een bekend informatiemiddel (65 procent).

Imago

Het Waterschap Groot Salland wordt door de deelnemers aan het Groot Sallands Burgerpanel gezien als een milieubewuste, nuttige en noodzakelijke organisatie met een professionele en betrouwbare uitstraling. Over de zichtbaarheid zijn de meningen wat verdeeld. Toch blijkt dat bijna alle middelen door een meerderheid van de panelleden bekend zijn. Een ruime meerderheid is bekend met borden in het gebied en bij watergangen en gemalen (70 tot 84 procent). Een kleinere meerderheid geeft aan bekend te zijn met de huisstijl op bedrijfsauto’s en borden bij rioolwaterzuiveringsinstallaties (respectievelijk 55 en 54 procent).

Meer informatie is te vinden op www.wgs.nl/burgerpanel. Belangstellenden kunnen zich daar ook aanmelden voor het Groot Sallands Burgerpanel.

Artikel delen:
Reacties 6
 1. Dit panel, bestaande uit willekeurig geselecteerde inwoners uit het werkgebied, nam deel aan een peiling over de bekendheid met taken en projecten van het waterschap, de informatieverstrekking én het imago en de zichtbaarheid.

  Willekeurig en dan zo’n conclusie?

  Het Waterschap Groot Salland wordt door de deelnemers aan het Groot Sallands Burgerpanel gezien als een milieubewuste, nuttige en noodzakelijke organisatie met een professionele en betrouwbare uitstraling  Maak melding

 2. De opkomst bij de laatste waterschapsverkiezingen voor het waterschap Groot Salland was 25,67% (landelijke opkomst gemiddeld 24%).

  Het interesseert de kiezer dus niet zoveel.

  Gelet op de nakende hervorming van de bestuurlijke drukte in Nederland is het dus verklaarbaar dat het waterschap Groot Salland graag een positief (zelf)beeld uitdraagt.

  Mijns inziens kan deze organisatorische laag uit de Middeleeuwen die vooral de belangen van de gebruikers van het landelijk gebied (boeren) vertegenwoordigt en waarvoor het stedelijk gebied in toenemende mate betaalt het best als uitvoeringsorganisatie worden ondergebracht bij provincies.


  Maak melding

Reageer