Zwolle komt amateurgezelschappen tegemoet in zaalhuur

Zwolle – Voor (semi)amateurgezelschappen die een voorstelling willen opvoeren in een van de zalen van Odeon De Spiegel heeft de gemeente Zwolle een subsidieregeling opgesteld. Hierdoor krijgen de verenigingen een tegemoetkoming in de kosten van de zaalhuur.  

Voor drie achtereenvolgende theaterseizoenen is per seizoen een bedrag van 25.000 euro beschikbaar. De subsidie bedraagt 50 procent van de kosten van de kale zaalhuur met een maximum van 1.500 euro. Elke amateurvereniging of amateurgezelschap kan maximaal twee keer per theaterseizoen een beroep doen op de regeling. De aanvraag moet uiterlijk vier weken voor de voorstelling bij het gemeentelijk subsidieloket worden ingediend. Het college van burgemeester en wethouders geeft met de regeling uitvoering aan een motie die door de gemeenteraad werd aangenomen.

Artikel delen:
Reacties 2
 1. Ingezonden:

  Blij met subsidieregeling kosten zaalgebruik Odeon de Spiegel.

  GroenLinks Zwolle is blij dat het college van B &W een subsidieregeling heeft gemaakt waardoor amateurverenigingen
  een tegemoetkoming in de kosten van gebruik van een zaal in Odeon De Spiegel krijgen. (zie bijlage persbericht gemeente)

  Het is uiterst belangrijk dat amateurgezelschappen zich ook op de grotere podia kunnen presenteren.

  Het voorstel is de uitkomst van een langdurig traject dat is ingezet in een nauwe samenwerking van GroenLinks en PvdA.
  Na eerst vragen begin 2008, toen vervolgvragen, een rondetafelgesprek, en uiteindelijk een unaniem aangenomen motie begin 2009, (zie bijlage motie) is dit thema uiteindelijk geland in de gemeentelijke organisatie.

  Geleidelijk werd duidelijk dat de hoogte van de kosten van het zaalgebruik met de komst van De Spiegel daadwerkelijk een probleem is geworden voor de amateurgezelschappen.

  We zullen in samenspraak met de amateurgezelschappen, en samen met de PvdA en met andere partijen die de motie hebben gesteund,
  nauwgezet verder gaan volgen in hoeverre de regeling waar het college nu mee gekomen is daadwerkelijk voldoet.

  Namens gemeenteraadsfractie GroenLinks,

  Michiel van Harten  Maak melding

 2. Verslag raadsvergadering Zwolle:

  Het betrof bespreking van een uitwerking van motie van de raad in januari 2009 om podia bereikbaar te houden voor amateurverenigingen. Het college heeft gekozen dit mogelijk te maken via een eenvoudige deelverordening: Amateurverenigingen kunnen subsidie krijgen voor de kosten van de zaalhuur van Odeon De Spiegel. Voor de komende drie jaar is hiervoor ?? 25.000,- per jaar beschikbaar. De debatvraag luidde: voldoet dit voorstel aan de strekking van de motie?
  Omdat het een uitwerking betreft van een motie die door de fractie van GroenLinks/DeGroenen was ingediend, kreeg de woordvoerder van GroenLinks mevrouw Berends als eerste het woord.
  Haar fractie kan zich vinden in het voorstel, maar gevraagd werd om na een jaar de deelverordening te evalueren, om na te gaan of de doelgroep goed wordt bereikt en of het budget toerijkend is.
  Ook de overige fracties waren blij met het voorstel van het college. Wethouder Vedelaar deed tijdens haar reactie op de standpunten en opmerkingen van de fracties enkele toezeggingen. Op aanraden van D66 gaat ze nog eens na of artikel 22.3 (activiteiten mogen niet politiek of godsdienstig van aard zijn) niet beter anders kan worden geformuleerd. Ruim voor afloop van de driejarige periode zal op basis van een evaluatie een voorstel komen over het vervolg van deze regeling. Verder zegde de wethouder toe om te bekijken of naast de kale zaalhuur ook kosten voor techniek en begeleiding in aanmerking kan komen voor subsidiering. Als afsluiting werd de conclusie getrokken dat de beslisnota geagendeerd kan worden voor de besluitvormingsronde (5 juli 2010) als hamerstuk.  Maak melding

Reageer