Informatieavonden over locatie Hedon

Zwolle – De gemeente Zwolle organiseert volgende week twee informatieavonden over Hedon. Maandag 17 mei 2010 van 19.30 tot 21.30 uur of woensdag 19 mei 2010, van 20.00 tot 22.00 uur zijn belangstellenden van harte welkom in Hedon aan de Burgemeester Drijbersingel. De informatiebijeenkomst op 17 mei 2010 richt zich vooral op de locatie Noordereiland, die op 19 mei 2010 vooral op de huidige locatie aan de Burgemeester Drijbersingel.   

De gemeente onderzoekt de mogelijkheden voor nieuwbouw van poppodium Hedon. Eind 2009 heeft de gemeenteraad het programma van eisen en een richtbedrag voor nieuwbouw vastgesteld. Ook is besloten dat nader onderzoek nodig is om een goede vergelijking te kunnen maken tussen de nieuwbouwlocaties Burgemeester Drijbersingel en Noordereiland. Het college van B&W wil belanghebbenden graag betrekken bij dit onderzoek.

Voor de locatie Noordereiland is in de afgelopen periode de mogelijkheid van een ander programma verkend, naar aanleiding van de veranderde woningmarkt. Voor de locatie Burgemeester Drijbersingel is nog geen woningbouwprogramma vastgesteld. Om toch een vergelijking te kunnen maken met Noordereiland, heeft de gemeente nu verkend welk woningbouwprogramma daar in de toekomst mogelijk zou kunnen zijn. Op basis van deze verkenningen en een vergelijking met recent gebouwde poppodia is voor beide locaties een aantal schetsen gemaakt, die de gemeente graag met belangstellenden wil bespreken. De reacties en suggesties worden meegenomen in de rapportage aan het college van B&W en de gemeenteraad.

Artikel delen:
Reactie 1
  1. Voor de locatie Burgemeester Drijbersingel is nog geen woningbouwprogramma vastgesteld.

    Als Hedon er weg gaat dan zit het Zwols Popfront er nog steeds, dus woningbouw op die locatie lijkt me dan ook vrij lastig.


    Maak melding

Reageer