Perspectief op Jeugdzorg zonder wachtlijsten

Zwolle – Het bieden van perspectief loopt als een rode draad door het werk van BJzO. Onze cliënten willen we het perspectief bieden om met hen de problemen op te lossen waar ze in verkeren als ze bij ons komen. Onze medewerkers willen we het perspectief bieden om zich professioneel verder te ontwikkelen. Graag werken wij ook mee aan het ontwikkelen van een beter perspectief voor de Jeugdzorg, aan een betere samenwerking met andere partijen en een betere financiering van het stelsel.

In 2009 is de jeugdzorg in Overijssel erin geslaagd om de wachtlijsten voor geïndiceerde zorg in Overijssel weg te werken. Werkgroepen waarin provincie, BJzO en de provinciale zorgaanbieders participeerden, stelden ambitieuze plannen op en maakten afspraken over het wegwerken van de wachtlijsten en het bieden van de juiste zorg. Ook kregen cliënten meer de regie over het eigen hulpproces. Dit belangrijke nieuws staat te lezen in het zojuist verschenen jaarverslag van Bureau Jeugdzorg Overijssel over 2009, met als titel "In perspectief".

Artikel delen:

Reageer