Collegeakkoord langs meetlat trends

Zwolle – Met welke actuele ontwikkelingen moet Zwolle de komende jaren rekening houden? En hoe verhoudt het nieuwe collegeakkoord zich tot deze trends? Over die vragen houdt de Zwolse gemeenteraad donderdag 20 mei een symposium. Deze bijeenkomst vindt plaats van 20.00 tot 22.00 uur in de burgerzaal van het stadhuis aan het Grote Kerkplein. Geïnteresseerd? Zwollenaren kunnen gratis deelnemen.

De gemeenteraad organiseert jaarlijks, voorafgaand aan de behandeling van de Perspectiefnota, een symposium over een actueel thema. Deskundige trendwatchers of wetenschappers plaatsen een thema in de context van (verwachte) maatschappelijke ontwikkelingen en doen aanbevelingen aan de beleidsmakers, raadsleden en bestuurders van Zwolle.

Trendbureau

Dit jaar is het onderwerp van het symposium: trends en ontwikkelingen in het licht van het Zwols collegeakkoord. Spreker is Hans Peter Benschop, programmamanager van het Trendbureau Overijssel. Het Trendbureau Overijssel is een initiatief van de Provincie Overijssel en is een onafhankelijk bureau dat toekomstverkenningen maakt voor de politieke besluitvorming in Overijssel. Benschop heeft een achtergrond in zowel denken (filosofie) als doen (ministeries van Verkeer en Waterstaat (V&W) en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) en gemeente Apeldoorn).

Politieke doelstellingen

In zijn inleiding gaat Benschop in op de politieke doelstellingen en onder welke omstandigheden het collegeakkoord gerealiseerd moet worden. Daarbij komen elementen aan de orde als: veranderingen in de economie, demografie, krimp, stijgende zorgvraag, herdefiniëring ouderen, sociale cohesie en zogenoemde lichte gemeenschappen, duurzaamheid en nieuwe politiek (veranderende waarden en normenpatronen). De avond wordt ingeleid door Sietse Haven, directeur Strategie van de gemeente Zwolle. Hij leidt tevens het gesprek met de zaal.

Aanmelden

Naast raadsleden en externe partners, zijn ook belangstellenden uit Zwolle welkom voor dit symposium. Men kan zich aanmelden door een e-mail te sturen aan: jc.lutter@zwolle.nl.

Artikel delen:

Reageer