Kunst middel veilige oversteekplaats Holtenbroek

Zwolle – Woensdag 19 mei wordt in Holtenbroek de realisatie het kunstobject ZebraPad aan de Lassuslaan officieel onthuld door Wethouder Gerrit Piek en Marjet Korf van Woningstichting Openbaar Belang. Het kunstobject in de vorm van een pad met zebrastrepen is een creatieve oplossing voor het veiliger kunnen oversteken van de Lassuslaan.

Het is een signaal om hardrijders te attenderen op de oversteekplaats en geen officiële verkeersmaatregel. De ZebraPad is een initiatief van Woningstichting Openbaar Belang en de gemeente Zwolle en is ontworpen door kunstenaars Claire Mumford en Tiemen Voorhorst. Aanleiding voor het verbeteren van de oversteekplaats was de veiligheidssituatie voor de Lassusflat. Tijdens een bewonersavond gaven de bewoners aan dat deze oversteekplaats kon worden verbeterd. Een reden voor Woningstichting Openbaar Belang om hier gezamenlijk met wijkbeheerder Gerard Ballintijn mee aan de slag te gaan.

Dit jaar werd heel Holtenbroek 4 ingericht als 30 km gebied. Daarvoor werd onder andere door de gemeente Zwolle een versmalling van de weg ter hoogte van de Lassusflat  gerealiseerd. Vervolgens brachten kunstenaars Claire Mumford en Tiemen Voorhorst de pad met zebrastrepen aan. Er is door betrokken partijen enthousiast samengewerkt in de totstandkoming van De ZebraPad. De gemeente Zwolle en Woningstichting Openbaar Belang maakten de realisatie van het nuttige kunstobject financieel mogelijk.
Kunst in de Lassusflat

In de Lassusflat zet Openbaar Belang sinds 2008 kunst in als middel om de leefbaarheid in de flat te vergroten. In 2008 werd de flat fysiek naar een hoger kwaliteitsniveau gebracht. Vanaf die tijd wordt ook hard gewerkt om de sociale kwaliteit; leefbaarheid en veiligheid  te verbeteren in samenwerking met de bewoners. Daar slaagt men goed in. Zo hangt in de hal van de flat een groot kunstwerk van de beroemde musicus Orlandus Lassus dat mede door de bewoners is gerealiseerd en hebben de kinderen de bergingen in de flat kleur gegeven. Dit alles is geïnitieerd en gecoördineerd door complexbeheerder Danka Da Silva van Openbaar Belang.

Prettige samenwerking

Naast de ZebraPad zijn de gemeente Zwolle en Openbaar Belang samen met ROVA en het Deltion College een project gestart om een oplossing te bieden voor het grofvuil bij de Lassusflat. Studenten van het Deltion College is gevraagd zogeheten schooncontainers te ontwerpen die passen in de omgeving van de Lassuslaan. Medio september worden twee concepten gelanceerd.

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer