Burgers beoordelen brieven gemeente

Zwolle – Zwolle wil graag van inwoners van de gemeente weten hoe zij denken over een aantal teksten van de gemeente. Inwoners kunnen via internet (www.zwolle.nl/heldercommuniceren) een aantal brieven en webteksten van de gemeente beoordelen. Ook kunnen de Zwollenaren aangeven waar verbeteringen mogelijk zijn. Zwolle wil met deze interactieve werkwijze de dienstverlening verbeteren.

De gemeente Zwolle besteedt zelf veel zorg en aandacht aan haar schriftelijke communicatie. Toch zijn er bijna altijd wel verbeteringen mogelijk. En daarbij doet de organisatie nu graag een beroep op Zwollenaren en andere geïnteresseerden. Sinds 2009 werkt de gemeente Zwolle actief aan het verbeteren van veel (standaard)brieven en webteksten. Dat doet de gemeente graag samen met degenen voor wie de teksten bedoeld zijn: de lezers.

Gemeente Zwolle vraagt iedereen om een aantal van haar teksten te beoordelen, en om mogelijke suggesties voor verbetering aan te dragen. Er zijn vijf (veel gebruikte) teksten geselecteerd en op internet geplaatst (www.zwolle.nl/heldercommuniceren). Deze teksten gaan over paspoorten, de wet maatschappelijke ondersteuning, kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, de gehandicaptenparkeerkaart en verlenging van grafrechten. Per tekst kan de lezer aangeven wat hij ervan vindt. Is de tekst begrijpelijk? Leest de tekst prettig? Is de toon vriendelijk? Ook is er ruimte om verbeteringen voor te stellen. Medewerkers van de gemeente Zwolle volgen de reacties op internet en zullen wekelijks laten weten wat er met de suggesties gebeurt. Goede of breed gedragen tips worden zo veel mogelijk overgenomen.

Niet alle suggesties kunnen worden overgenomen: soms vragen bijvoorbeeld wettelijke voorschriften of de huisstijl om een bepaald taalgebruik. De teksten blijven vier weken, tot 17 juni, op de website staan. Dan wordt de balans opgemaakt en worden de brieven en webteksten definitief aangepast.

De Zwolse proef ‘Helder Communiceren – de klant aan het woord’, waarbij we van de expertise van de lezers gebruik maken om onze teksten te verbeteren, is onderdeel van de landelijke pilot ‘Bouwen aan brieven’ van het ministerie van Binnenlandse Zaken en de gemeente Zeist. Vijf gemeenten doen daaraan mee. Zeist heeft als eerste ervaringen opgedaan, nu volgen Zwolle, Lisse, Breda en Ede. De pilot sluit aan bij de ambitie van de gemeente Zwolle om een dienstverlener te zijn die werkt en communiceert vanuit het perspectief van de klant.

Artikel delen:

Reageer